707 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A bioactivated nano-layered hydrogel for dermal regeneration in hard-to-heal ulcers

Målet for tissue engineering i sårheling er å produsere et materiale som fremmer fullstendig og arrfri regenerering av en funksjonell ytterbarriere (for eksempel slimhinne eller hud). I mennesker representerer slimhinner og hud omtrent en syvendedel av kroppsmassen. Nesten alle traumer, infeksjo...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Conference on Advanced Materials for Clean Energy and Health Applications

The growing world population and the environmental challenges demand more focus on clean energy and health technologies. Advanced nanomaterials have paved the way for innovation and new applications in sectors. We, HVL and our research partners UiB, UoA, UiO, UoJ (Sri Lanka), UoP (Sri Lanka), CIT...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Safe Pipelines for Hydrogen Transport

På havbunnen i Norge har vi et 8800 km langt nettverk av rørledninger for transport av olje og gass. Om dette også kunne brukes til transport av hydrogengass, vil det være et svært viktig bidrag til utviklingen av fornybarsamfunnet. Hydrogen er det grunnstoffet det finnes mest av i universet. ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bio-active compounds from spruce

I prosjektet BioAktive Stoffer fra Gran - BACS utvikles prosesser for utvinning av bioaktive stoffer gjennom prosessering av gran og anvendelser for slike produkter i landbruk, dyrefôr, hygiene produkter og kosmetikk. Bærekraften av produktene er i fokus, og livs syklus analyser (LCA) blir brukt ...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nanofiltered intake water to RAS for improved health and welfare of Atlantic salmon postsmolt.

I MEMBWELL fokuseres det på fiskehelse og fiskevelferd når AkvaFresh undersøker bruk av nanofiltrering for delvis avsalting av sjøvann som inntaksvann til RAS for postsmoltproduksjon. Ved delvis avsalting av sjøvann oppnås en annen ionesammensetning enn i vanlig brakkvann. Nofima og Institutt for...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Leadfree piezoelectric devices by additive manufacturing (3D printing and multilayer)

Europa har et stort antall små og mellomstore bedrifter og større industri som bruker ultralydteknologi i sine produkter og tjenester, alt fra medisinsk avbildning til rørledningsinspeksjon og skipsposisjonering. Med svært få unntak blir ultralydbølgene generert og mottatt av plater, skiver eller...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Acoustic sensors for high speed wireless underwater communication and data collection

Kongsberg Maritime Subsea i Horten (KMS) søker kontinuerlig å skape nye innovasjoner innen undervannsakustikk og marine robotikk, både i eksisterende og nye markeder, og de er verdensledende for produkter i high-end markedet innen disse teknologiene. Akustiske sensorer er mye brukt for undervanns...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

RedOx - Unikt rødt fosformateriale som muliggjør rimelig produksjon av LED med varmt hvitt lys.

LED-lys (light-emitting diode) er en relativt ny type lysteknologi, som sammenlignet med glødelyspærer er energieffektive og har meget lang levetid. Siden 2010 har salgsveksten av lyspærer med LED-teknologi vært eksepsjonelt høy, og stjeler markedsandeler fra tradisjonell lysteknologi på tvers av...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

"Silicon-based anodes towards market penetration"

Batterimarkedet for Li-ion vokser raskt og forventes å være i raskt endring i det neste tiåret. Markedet vil gå fra en forbrukerelektronikk dominert til en fase dominert av elektroniske kjøretøy (EV). En ekstraordinær økende etterspørsel etter batterier betinger imidlertid nye materialer til å k...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sulphate removal by membrane filtration technology to reduce the risk of fish death due to H2S in recirculating aquaclture systems (RAS)

Oppdrettsanlegg på land er en av mulighetene for å sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen, men også dette har sine utfordringer. Ved oppdrett av postsmolt og matfisk laks på land er det ofte ønskelig å tilsette sjøvann. Et problem i landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) som benytter sjøvann,...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestfold og Telemark

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hybrid Nanophotochromic oxidized yttrium hydride films

Prosjektet har målet å utvikle hybrid / sammensatte fotokromiske filmer oppnådd ved å inkorporere uorganiske nanomaterialer i polymerer. YHO-pulverene syntetisert ved reaktiv magnetronforstøvning har blitt karakterisert. En journalartikkel er under utarbeidelse. Vi har utviklet teknologien til sy...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

IGC - Ice Guard Coating

Isformasjon på sårbare overflater er et verdensomspennende problem, og kan i verste tilfeller føre til katastrofale ulykker. I dette prosjektet vil et unik beskyttelsesbelegg mot ising bli verifisert mot to spesifikke applikasjonsområder. Teknologien bygger på forskning som viser rekordsterke ant...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Hieff PEM, a game changing High efficiency PEM electrolyser for hydrogen production

Det produseres årlig over 70 millioner tonn hydrogen med en markedspris på rundt USD 118 milliarder. Hydrogenmarkedet vokser med over 5% per år og hydrogen inngår allerede som et viktig råstoff i flere veletablerte, industrielle prosesser, som for eksempel i oljeraffinering og kunstgjødselproduks...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning-IFE-2019

IFE planlegger å sende ca. 30 søknader til H2020/Co-fund i år. Temaene vi ser muligheter innenfor er batteriteknologi, cybersikkerhet, energisystemer, geotermi, hydrogen, miljøvennlige industriprosesser, nøytronkarakterisering, solenergi og virtuell virkelighet. Temaer vi ønsker å posisjonere oss...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Integrated silicon thread solar cell

Teknologien for fremstilling av silisium mikrotråd ble utviklet av Professor Ursula Gibson ved institutt for fysikk ved NTNU. Metoden gir en effektiv og skalerbar fremstilling av silisium mikrotråd-solceller, og 50% reduksjon i kostnaden sammenlignet med tradisjonelle metoder basert på energikrev...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New thermoelectric ANtimonides and Silicides With EntRopy stabilization

Omtrent 60% av det globale primærenergiforbruket går tapt under forbrennings- og varmeoverføringsprosesser. Energigjenvinning er derfor et sentralt instrument for å begrense behovet for ikke fornybar energi og redusere klimagassutslipp. Termoelektriske materialer er avgjørende for vellykket konve...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Novel coatings with low adhesion to ice

Atmosfærisk ising på menneskelagde strukturer slik som skip, vindmøller og høyspentledninger er en utfordring som kan utgjøre en sikkerhets-risiko og senker effektiviteten. Is-oppbygning vil også i mange tilfeller være nødvendig å fjerne for at utstyret skal være sikkert i bruk. Det finnes både ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12375 New coolants for high-performance engines

Kjølemedier er en essensiell del av de fleste motorer. Nyere akademisk forskning har fokusert på utviklingen av såkalte nanofluider, som her forstås som nano-partikler i væsker - også kjent som suspensjoner. En teknisk utfordring med slike suspensjoner er å gjøre dem stabile slik at partiklene ik...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES SUPROV

Prosjektets mål er å produsere bio-kjemikalier fra sidestrømmer i cellulose og papir industrien og bioraffinerier. Dette skal øke verdiskapningen, bidra til sirkulær økonomi og kaskade bruk av biomasse ressursene. De to hoved-råstoffene som er i fokus i dette prosjektet er i) avkapp fra...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Nanoscience Student Conference 2018

INASCON is an annual, four-day conference organized by students, for students, aiming to attract early-career scientists from nanoscience, nanotechnology and nanomaterials-related degrees or disciplines. The first INASCON conference was held in Silkeborg, Denmark in 2007 and since then has been h...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling the mechanisms controlling droplet growth dynamics during condensation on micro-patterned surfaces

Dampkondensering er relevant for flere bruksområder med høy miljøpåvirkning, for eksempel avsaltingssystemer for vann, forbedret vannhøsting og effektiv kjøling. Dannelse av væskedråper på en kald overflate er en kompleks prosess, avhengig av overflatetemperaturen, fuktigheten rundt og materialet...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

High-capacity 2D layered materials for Mg-ion batteries

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle en ny type materialer til oppladbare Mg-batteri. Oppladbare Mg-batteri er en lovende batterikjemi som på sikt er spådd å kunne bli et viktig alternativ til dagens Li-ionebatterier, både for transportable og stasjonære anvendelser. Fordelene med å benyt...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

H2MemX - Enabling ultrathin Pd based membranes through surface chemistry diagnostics and control

Membraner basert på palladium (Pd) i legering med sølv (Ag) kan brukes til separasjon av hydrogen fra blandinger. Slike kommersialiseres nå fordi de har klare fordeler når det gjelder effektivitet, renhet for hydrogenet, stabilitet og kostnad. Teknologien er godt egnet for integrasjon med ulike h...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Cluster-Surface Interaction (CSI) Workshop in the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim during 18.6.-21.6.2018

This is an application for financial event support from the NANO2021 programme. We shall organize the bi-annual Cluster-Surface Interaction (CSI) Workshop in the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim during 18.6.-21.6.2018 (https://www.ntnu.edu/web/csi18). CSI 2018 is...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

TIME, WORK, AND FUNCTION: time resolved synchrotron and neutron techniques for studies of soft, biological and hard matter " ( TWF2018)

In this workshop, we would like to direct the focus of established as well as young researchers on the next generation neutron/X-ray sources where not only the structure, but also the progress of physico-chemical and biological processes can be followed in situ. These techniques are expected to e...

Awarded: NOK 70,980

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

INNO INDIGO: Conversion of lignocellulosic wastes into biofuels and bioplastics

Fossilt brensel har vært og forventes å være den viktigste energiformen som driver samfunnet vårt. Imidlertid ble mange klimagasser, som CO2, produsert i energiomdannelsesprosessen, noe som har gjort miljøspørsmålene til et tema som har oppstått. Derfor er det kritisk å bytte ut fossilt brensel f...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12060 Silicone-free thermal interface materials based on graphene nanocomposites.

I prosjektet SIGNIFICANT utvikler vi en forbedret, silikon-fri varmeledende pasta for bruk til å lede bort varme fra elektroniske komponenter som utvikler varme. I prosjektet er målet å nå varmeledningsverdier på opp til 15 W/m*K, langt høyere enn det som er på markedet idag, som skal kunne bruke...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Teknologi for rask og rimelig sprøytestøping av små produktserier -- FoU for en ny generasjon forminnsatser

Prosjektets overordnede mål er å redusere kostnader og time-to-market for plastsprøytestøping av prototyper og komponenter i små serier, ved innovativ bruk av forminnsatser som er rimelige og som kan fremstilles raskt. Slike forminnsatser kan også gi økt fleksibilitet med hensyn til senere geomet...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norscatt General Meeting 2018

NorScatt aims to organise an annual meeting/symposium for all synchrotron and neutron infrastructures users from university and higher education, national research institutes, and business sectors in Norway. This one-day meeting will aim to bring the Norwegian user community together, serve as a ...

Awarded: NOK 38,881

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo