0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HUMANE - Human Maritime Autonomy Enable

Hittil har driften mot et høyere nivå av autonomi innen skipsfart i stor grad vært teknologidrevet, snarere enn å være drevet frem av menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Der den opprinnelige ambisjonen kanskje var å fjerne mennesker ut av maritim virksomhet, er det i...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Subsurface: Flow Diagnostics and Data-Driven Modeling in Optimized Reservoir Management

For å velge riktig utvinningsstrategi må man utvikle en kvalitativ forståelse av reservoaret og dets oppførsel, undersøke ulike brønnplasseringer, og vurdere forskjellige dreneringsstrategier. Høy regnetid for standard simuleringsverktøy begrenser muligheten til å systematisk utforske forskjellig...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SIKRERE LOGISTIKK FRA FARTØY MED UBEMANNET LOGISTIKKHELIKOPTER

Arbeidspakke H3 er den eneste som har hatt aktivitet i 2021. Forskningsaktiviteten har forløpt noenlunde som forventet, men noe preget av Koronapandemien. Drift av lab har vært utfordrende på grunn av utsatte leveranser av spesifikt utstyr, men vi har fått gjennomført teoretisk arbeid og publiser...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av avansert skipsutstyr

Det er utviklet verktøy for vurdering av nye prosjekt/produkt og hvilken innvirkning det vil ha på kapasitetsutnyttelse/flaskehalser. Prosjektet har også gitt en anbefaling i forhold til valg av verktøy for praktisk kortsiktig planlegging i denne type bedrifter (Lav-volum/høy variasjon eller Asse...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High Performance Laser Beam Scanner

I første del av prosjektet har vi fått fram hvilke behov partnerne har til speilegenskaper. I tillegg til vinkelutslag og stempelutslag så er resonansfrekvens, størrelse, refleksjon etc. viktige for flere av anvendelsene. Noen av partnere i prosjektet hadde behov speil med aperture mellom 10mm ti...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Data Space (MDS)

Mer og mer digitale skipsdata produseres ombord på skip, fra økt digitalisering og rimeligere sensorteknologi men også fra verft, utstyrsleverandører, interesseorganisasjoner, klasseselskap og myndigheter. For å kunne gjøre nytte av disse dataene ønsker nye tjenesteleverandører å tilby nye funksj...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12051 wheel.me WALL - Autonomously moving walls with smart wheels and next generation indoor navigation

Prosjektet har som mål å utvikle en Internet-of-Things (IoT) løsning som sømløst og autonomt beveger ikke-bærende vegger gjennom bruk av smarte hjul ("embedded robots") og neste generasjons teknologi for innendørs navigasjon. Bruksområder er knyttet til smarte hjem og smarte bygninger - samt nye ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Cybersecurity

Digitaliseringen av samfunnet forutsetter tilstrekkelig cybersikkerhet i alle ledd. En forutsetning for bærekraft i digitalisering er å sørge for at alle som bygger og bruker digital insfrastruktur har adekvat digital sikkerhetskompetanse. Realiseringen av denne visjonen krever at alle studenter ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Enabling technology for identification of individual salmon in commercial fish-cages

INDISAL er et innovativt prosjekt hvor partnerne innenfor INDISAL-prosjektet utviklet kameraløsninger og visuell teknologi som muliggjør automatisk observasjon av laksens egenskaper og tillater å identifisere laks på individnivå. Nye og innovative undervannslys og bildeløsninger ble bygget. Disse...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating global mental health with brain imaging and genetics in mental illness research and education

Prosjektet fokuserer på opplæring av våre fremtidige forskere innen mental helse, og er basert på Center of Excellence NORMENT (Universitetet i Oslo) og dets kliniske team, hjernedannende og genetiske team, og samarbeidende forskningsprosjekter med University of Cape Town (UCT), Sør-Afrika. De...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Intelligent beslutningsstøtteverktøy for bedre utnyttelse av fleksibilitet fra vannkraft

Innovasjonsprosjektet skal benytte maskinlæring og kunstig intelligens for å forbedre den markedsmessige utnyttelsen av tilgjengelig fleksibilitet fra vannkraft og samtidig automatisere erfaringsbaserte beslutninger. Gjennom det grønne skiftet forventer man at behovet og verdien av fleksibel ...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Model based testing to support dynamic generation of complex test data

Dette PhD-prosjektet er motivert ut fra praktiske utfordringer ved utvikling og test av moderne og komplekse administrative systemer i offentlig sektor. IT-systemer i offentlige systemer samler, lagrer og administrerer en stor mengde data fra befolkningen og gir et bredt spekter av tjenester til ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Miniaturized MEMS cluster for speech capture

Talestyring er i ferd med å bli et hoved grensesnitt mellom mennesker og maskiner og dens vekst er vært stor de siste årene. Selv om dagens systemer kan fungere i stille hjem eller kontor, er ytelse fortsatt begrensende for at talestyring skal kunne tas i bruk på en robust måte i alle hverdagslig...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Optomechanical quantum sensors at room temperature (QuaSeRT)

Dette prosjektet er en del av konsortiet QuaSeRT (Optomechanical quantum sensors at room temperature), som har partnere innen både eksperimentell og teoretisk fysikk fra universiteter i Italia, Frankrike, Østerrike, Nederland og Tyskland. Prosjektets mål er grunnforskning på måleinstrumenter/sens...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INTROMAT

Mental health problems are a major public health concern worldwide. New technologies represent huge opportunities for innovations in the field of mental health. The vision of INTROMAT is to improve public mental health with innovative ICT. The main objective for "INtroducing personalized TReatmen...

Awarded: NOK 38,428

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AutoCap: Automatic Anomaly Detection in Video Capsule Endoscopy

Hvert år oppdages nesten 3 millioner nye tilfeller av kreft i mage-tarmsystemet og forårsaker nesten 2 millioner dødsfall. Selv for de som overlever påvirker sykdommen i stor grad pasientens livskvalitet. Heldigvis er det mulig å forhindre at denne type kreft utvikles ved å oppdage og fjerne forl...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DroneSAFE - Drones that make Safe Aerial Filming Easy!

DroneSAFE var et samarbeid mellom Staaker Company AS og SINTEF Digital som hadde som mål å utvikle en ny drone-plattform og sensorteknologier som er i verdensklasse med hensyn på presis og robust følging av brukeren, samt sikker, autonom flyging mellom hindringer. Disse fremskrittene ville gjøre ...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Gonzales - et innovasjonsprosjekt for effektivisering og smart prosessering i dynamisk produksjonsomgivelse

Overvåking av miljø og maritim sikkerhet, ved bruk av jordobservasjonsdata fra satellitter, oppnås ved en kombinasjon av automatiske, semi-automatiske, og manuelle visuelle analyseprosesser. Tiden det tar å analysere satellittbilder er ofte kritisk for kunden som trenger resultatene raskt. Utvikl...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11964 Wireless and miniaturized skin conductance sensors to assess pain, nerve block and patient outcome

Den Nye Painsensor har via en trådløs interface med Masimo, Philips og Mindray pasient monitorene, blitt utviklet av Cubist vår svenske industripartner i konsortiet. Produksjonslinjen for Pain sensoren har blitt etablert i 2020 ved vår underleverandør Senetics AG, Tyskland og sertifiseringen...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Northern Lights Deep Learning Workshop 2017

Northern Lights Deep Learning Workshop, Tromsø 10-11 January 2018 The workshop is non-profit and will be organized at UiT The Arctic University of Norway. Robert Jenssen, the head of the Machine Learning Group at UiT, will be the General Chair, with Michael Kampffmeyer (UiT) and Arnt-Børre Salber...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Galaxy trainers workshop

This is a workshop to train Galaxy trainers. Galaxy is an open, web-based platform for accessible, reproducible, and transparent computational biomedical research, with an international presence. It is also heavily used and developed in a Norwegian context. The conference will strengthen both Eur...

Awarded: NOK 46,101

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Autonome Systemer innen Transport og Industrielle prosesser

AUTOSTRIP er inne i sitt femte år og fokuserer nå på hvordan man avslutter prosjektet og viderefører alle de aktivitetene som er satt i gang. Det etter hvert bygget opp en brukbar stab av forskere som supplerer den vitenskapelige staben ved USN. Flere nye prosjekter er etablert og godt i gang. De...

Awarded: NOK 28.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian Biometrics Laboratory Annual Workshop - 2018

Norwegian Biometrics Laboratory Annual Workshop is an annual event organized by Norwegian Biometrics Laboratory at NTNU Gjøvik. The NBLAW series has six past events, NBLAW 2011, NBLAW 2012, NBLAW 2013 and NBLAW 2014, NBLAW 2015, NBLAW 2016, NBLAW 2017 each with around 70-100 participants from va...

Awarded: NOK 32,174

Project Period: 2018-2018

Location: Innlandet

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnership in Information Technology

Norge har en økende etterspørsel etter IT-fagfolk. Til tross for positive karrieremuligheter, velger ikke mange unge studenter en karriere innen IT, på grunn av manglende bevissthet eller fordommer mot IT-yrket. Parallelt med det økende behovet for IT-personell foregår en kontinuerlig utvikling i...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Learning to Understand and Control nation-wide Smart grids of energy prosumers

Verdens energimarked endrer seg, og mange industriland investerer i grønn energi og distribuert energiproduksjon. Denne transformasjonen har skapt prosumere - produsenter som sporadisk leverer relativt små mengder energi og som til tider opptrer som konsumenter. Prosumere påvirker markedet og str...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Robust Estimation and Control of Infinite Dimensional Systems (RECIDS)

Automatisk regulering har blitt en uunnværlig del av vårhverdag. 'Cruise control' som brukes til å regulere hastigheten til en bil, landingen av en romsonde på Mars, samt de utregninger som ligger bak værmeldingen, er alle eksempler der verktøy fra regulering og dynamisk systemteori blir brukt. ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unlocking the potential of autonomous systems and operations through supervisory risk control

Autonome systemer og operasjoner muliggjør nye og utfordrende operasjoner, for eksempel ubemannet transport på land og til sjøs, overvåking og kartlegging av hav- og landområder, og inspeksjoner av industrielle systemer, strukturer og komponenter som er vanskelig tilgjengelige. Autonomi krever av...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NeIC-Norway: Norwegian Participation in the Nordic e-Infrastructure Collaboration

Prosjektet svarer på CERN-eksperimentenes behov for langsiktig drift og på anmodningen fra Nordisk Ministerråd om nordisk samarbeid rundt utvikling av tjenester for eInfrastruktur. Kontinuerlig investering i kompetanse, programvare og system-infrastruktur er viktig for å opprettholde spekteret av...

Awarded: NOK 27.1 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision-driven big data and analytics for the digital subsurface

DIGIRES er et Petromaks-2 og industriprosjekt som tar sikte på å utvikle neste generasjons digitale arbeidsflyter for utvikling og styring av oljereservoarer. Sådan adresserer DIGIRES nye utfordringer i petroleumsindustrien knyttet til prosessering og integrering av et stort antall data med model...

Awarded: NOK 17.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Online risk management and risk control for autonomous ships

Forskningsprosjektet ORCAS utvikler nye teknologiske løsninger for online risikostyring og risikokontroll av autonome skip. Forskningen i prosjektet er tverrfaglig og kobler sammen fagområdene kybernetikk og risikostyring der målet er å oppnå høy grad av intelligens og beslutningsevne for autonom...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage