0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Optomechanical quantum sensors at room temperature (QuaSeRT)

Dette prosjektet er en del av konsortiet QuaSeRT (Optomechanical quantum sensors at room temperature), som har partnere innen både eksperimentell og teoretisk fysikk fra universiteter i Italia, Frankrike, Østerrike, Nederland og Tyskland. Prosjektets mål er grunnforskning på måleinstrumenter/sens...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestfold

ENERGIX-Stort program energi

Intelligent beslutningsstøtteverktøy for bedre utnyttelse av fleksibilitet fra vannkraft

Innovasjonsprosjektet skal benytte maskinlæring og kunstig intelligens for å forbedre den markedsmessige utnyttelsen av tilgjengelig fleksibilitet fra vannkraft og samtidig automatisere erfaringsbaserte beslutninger. Gjennom det grønne skiftet forventer man at behovet og verdien av fleksibel ...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Model based testing to support dynamic generation of complex test data

Tradisjonelt har programvareutviklingsteam i mange bransjer brukt kopier av produksjonsdatabaser eller deres maskerte, anonymiserte versjoner for testing. Imidlertid har Personvernforordningen (General Data Protection Regulation - GDPR) nyligforbudt slike praksiser. Da oppstår ofte behovet for å ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Miniaturized MEMS cluster for speech capture

Talestyring er i ferd med å bli et hoved grensesnitt mellom mennesker og maskiner og dens vekst er vært stor de siste årene. Selv om dagens systemer kan fungere i stille hjem eller kontor, er ytelse fortsatt begrensende for at talestyring skal kunne tas i bruk på en robust måte i alle hverdagslig...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INTROMAT

Mental health problems are a major public health concern worldwide. New technologies represent huge opportunities for innovations in the field of mental health. The vision of INTROMAT is to improve public mental health with innovative ICT. The main objective for "INtroducing personalized TReatmen...

Awarded: NOK 38,428

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AutoCap: Automatic Anomaly Detection in Video Capsule Endoscopy

Hvert år oppdages nesten 3 millioner nye tilfeller av kreft i mage-tarmsystemet og forårsaker nesten 2 millioner dødsfall. Selv for de som overlever påvirker sykdommen i stor grad pasientens livskvalitet. Heldigvis er det mulig å forhindre at denne type kreft utvikles ved å oppdage og fjerne forl...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Gonzales - et innovasjonsprosjekt for effektivisering og smart prosessering i dynamisk produksjonsomgivelse

Overvåking av miljø og maritim sikkerhet, ved bruk av jordobservasjonsdata fra satellitter, oppnås ved en kombinasjon av automatiske, semi-automatiske, og manuelle visuelle analyseprosesser. Tiden det tar å analysere satellittbilder er ofte kritisk for kunden som trenger resultatene raskt. Utvikl...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DroneSAFE - Drones that make Safe Aerial Filming Easy!

DroneSAFE var et samarbeid mellom Staaker Company AS og SINTEF Digital som hadde som mål å utvikle en ny drone-plattform og sensorteknologier som er i verdensklasse med hensyn på presis og robust følging av brukeren, samt sikker, autonom flyging mellom hindringer. Disse fremskrittene ville gjøre ...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11964 Wireless and miniaturized skin conductance sensors to assess pain, nerve block and patient outcome

Den Nye Painsensor har via en trådløs interface med Masimo, Philips og Mindray pasient monitorene, blitt utviklet av Cubist vår svenske industripartner i konsortiet. Produksjonslinjen for Pain sensoren har blitt etablert i 2020 ved vår underleverandør Senetics AG, Tyskland og sertifiseringen...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Northern Lights Deep Learning Workshop 2017

Northern Lights Deep Learning Workshop, Tromsø 10-11 January 2018 The workshop is non-profit and will be organized at UiT The Arctic University of Norway. Robert Jenssen, the head of the Machine Learning Group at UiT, will be the General Chair, with Michael Kampffmeyer (UiT) and Arnt-Børre Salber...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Galaxy trainers workshop

This is a workshop to train Galaxy trainers. Galaxy is an open, web-based platform for accessible, reproducible, and transparent computational biomedical research, with an international presence. It is also heavily used and developed in a Norwegian context. The conference will strengthen both Eur...

Awarded: NOK 46,101

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Autonome Systemer innen Transport og Industrielle prosesser

AUTOSTRIP er nå avsluttet. Prosjektet har gått i 6 år har gjennom denne perioden bidratt til økt synlighet knyttet til Autonomi spesielt innenfor transport, men også innenfor energi produksjon, distribusjon og i noen grad også industriprosesser. Staben av forskere med spisskompetanse innen sensor...

Awarded: NOK 27.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian Biometrics Laboratory Annual Workshop - 2018

Norwegian Biometrics Laboratory Annual Workshop is an annual event organized by Norwegian Biometrics Laboratory at NTNU Gjøvik. The NBLAW series has six past events, NBLAW 2011, NBLAW 2012, NBLAW 2013 and NBLAW 2014, NBLAW 2015, NBLAW 2016, NBLAW 2017 each with around 70-100 participants from va...

Awarded: NOK 32,174

Project Period: 2018-2018

Location: Innlandet

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Learning to Understand and Control nation-wide Smart grids of energy prosumers

Verdens energimarked endrer seg, og mange industriland investerer i grønn energi og distribuert energiproduksjon. Denne transformasjonen har skapt prosumere - produsenter som sporadisk leverer relativt små mengder energi og som til tider opptrer som konsumenter. Prosumere påvirker markedet og str...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Real-Time Remote and Autonomous Well Intervention On Normally Unmanned Installations

Stimline har i perioden 2018-2019 utviklet et sanntids, mixed-reality operatørgrensesnitt som støtter fjernoperasjon av brønnintervensjonsutstyr på normalt ubemannede installasjoner. All programvare som ble utviklet ble laget som tilleggsmoduler til Stimline sin IDEX programvare som er myntet på...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Real Time Digital Twin for Boosting Performance of Seismic Operations

Seismiske undersøkelser til sjøs for å lokalisere olje- og gassforekomster flere kilometer under havbunnen er en komplisert og høyteknologisk operasjon som involverer store verdier i form av fartøy og utstyr. Marin tauet seismikk utføres ved generering av trykksluftbølger fra luftkanoner som slep...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Cyberattacks and cyber events affecting critical infrastructure in Norway

I en verden preget av digitalisering og globalisering, har cyberrisiko blitt en stadig mer sentral utfordring for organisasjoner. Utfordringen er at global cyberrisko er uhåndgripelig – nesten som gass – noe vi ikke kan sanse i tradisjonell forstand, men som likevel kan få fatale følger. For å un...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Telemark

FORNY20-FORNY2020

High data-rate wireless communication for deep medical implants

Inven2, OUS og en tysk samarbeidspartner skal verifisere en dataoverføringsteknologi som muliggjør overføring av høyoppløselig video fra sensorer dypt inne i kroppen uten bruk av energi i sensoren. Den trådløse kommunikasjonsteknologien baserer seg på at et kommunikasjonssignal sendt fra utside...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SmartYard:Positioning for the future through innovating project management in shipbuilding by using AR solutions to enable operator 4.0

Smart Yard var et samarbeidsprosjekt mellom to industrielle partnere : Ulstein Verft (UVE) og R&M, to utdanningsinstitusjoner ? Hamburg Teknisk Universitet, NTNU Ålesund og et forskningsinstitutt, Møreforsking AS. Prosjektet har fulgt verftet i en kritisk omstillingsfase som har endret type kunde...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Møre og Romsdal

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i informatikk, UiO

Fra høsten 2018 opprettes forskerlinjepiloter i følgende fag og ved følgende forskningsorganisasjoner: • Informatikk (Universitetet i Oslo) • Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen) (oppstart i 2017) • Ingeniørvitenskap, utvalgte sivilingeniørfag (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) •...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

KogniGrid - Digital tvilling for optimal nettdrift.

Sammen med BKK Nett, Tensio, Statnett, Microsoft og SINTEF har Kongsberg Digital utviklet et nytt informasjonssystem for moderne nettdrift. Kongsberg Digital har benyttet sin digitale plattform Kognifai som utgangspunkt og samarbeidet tett med partnerne på tvers i prosjektet. KogniGrid-prosjek...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Design og drift av kraftsystem med lokale ressurser

Design og drift av lokale energisystem representerer nye muligheter og utfordringer når nye fornybare kraftressurser blir etablert i lokale nett. Kraftproduksjon fra vind og sol samt bruk av batteri gir nye utfordringer i design og drift av lokale energisystem. Med riktig design og digitalisert d...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Online risk management and risk control for autonomous ships

Forskningsprosjektet ORCAS utvikler nye teknologiske løsninger for online risikostyring og risikokontroll av autonome skip. Forskningen i prosjektet er tverrfaglig og kobler sammen fagområdene kybernetikk og risikostyring der målet er å oppnå høy grad av intelligens og beslutningsevne for autonom...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Autonomous subsea intervention (SEAVENTION)

Det er potensial for ytterligere verdiskaping i subsea petroleumsindustrien, men det er betydelige utfordringer som må løses. Subsea petroleumsanlegg blir utviklet for fjernere, dypere og kaldere områder, og næringen forventer at neste generasjon autonome ubemannede undervannsfartøy (ofte kalt "U...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Robust Estimation and Control of Infinite Dimensional Systems (RECIDS)

Automatisk regulering har blitt en uunnværlig del av vårhverdag. 'Cruise control' som brukes til å regulere hastigheten til en bil, landingen av en romsonde på Mars, samt de utregninger som ligger bak værmeldingen, er alle eksempler der verktøy fra regulering og dynamisk systemteori blir brukt. ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unlocking the potential of autonomous systems and operations through supervisory risk control

Autonome systemer er i ferd med å bli mer utbredt og er viktige for å kunne gjennomføre nye og utfordrende operasjoner, som kartlegging og overvåking av hav og landområder, inspeksjoner av konstruksjoner som er vanskelig tilgjengelig for mennesker, og autonom sjø- og landbasert transport. På den ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision-driven big data and analytics for the digital subsurface

DIGIRES er et Petromaks-2 og industriprosjekt som tar sikte på å utvikle neste generasjons digitale arbeidsflyter for utvikling og styring av oljereservoarer. Sådan adresserer DIGIRES nye utfordringer i petroleumsindustrien knyttet til prosessering og integrering av et stort antall data med model...

Awarded: NOK 17.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Open Source Simulation Software Partnership in Research and Education (InSPiRE)

Den raske teknologiutviklingen i retning automatisering og digitalisering, vil endre olje- og gass-industriens arbeidsmåte og kompetansekrav. Dette skjer i en tid med økt konkurranse om talent, og der analytiske evner og digitale ferdigheter er essensielle for utvikling og effektiv bruk av nye ve...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Quantum safe cryptography for the Internet of Things

Tingenes Internett (IoT) er en realitet. IoT knytter sammen ikke bare tradisjonelle datamaskiner, men også alle slags andre enheter som vi bruker i dagliglivet: Biler, dørlåser, medisinsk utstyr til privat og institusjonell bruk, vaskemaskiner, kjøleskap og lysbrytere er vanlige eksempler. Gjenno...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

TACEMM

Energimarkeder over hele verden gjennomgår nå en omstillingsprosess for å muliggjøre bærekraftig produksjon og forbruk av energi. Aktører slik som energiprodusenter, industri, forbrukere og beslutningstakere står ovenfor en ukjent og kompleks fremtid i lys av dette. Det er mange viktige spørsmål ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage