0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Optimal infrastructure for seamless integration of distributed generation - OiDG

Following the visions and strategies stated in the European SmartGrids2 Technology Platform as well as in the Norwegian energy sector strategy - Energi21 , seamless connection and integration of distributed generation (DG) into medium voltage (MV) and low voltage (LV) networks is one of the obje...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The mechanisms of photoprotection in natural and artificial photsynthetic systems

Future energy systems are likely to utilise solar energy. Plants, algae and cyanobacteria convert solar energy to a chemical form and store it as energy rich compounds, primarily carbohydrates, by a process known as photosynthesis. In photosynthetic syste ms, sunlight is captured by light-harvest...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av modeller for offshore vind- og turbulensforhold og beregning av laster på bunnfaste og flytende offshore vindturbiner.

Vindforholdene i det marine grenselaget nær havoverflaten, der offshore vindturbiner befinner seg, er i liten grad kartlagt i de norske havområdene. Vinddata fra landbaserte målinger vil ikke kunne karakterisere forholdene offshore og det er derfor nødven dig med offshore vindmålinger av høy kval...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Engineering og etablering av HyNor hydrogenstasjon på Romerike (HyNor Romerike)

Dette prosjektforslaget omhandler implementering, bygging og drifting av et hydrogen-produsjonsanlegg og en hydrogenstasjon på Romerike basert på fornybar energi. Basert på grundig planleggingsarbeid utført i perioden 2007-2008 har HyNor Romerike i løpet av 2008 fått mer klarhet i kostnader og v...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Markedsnært prosjekt - Hydrogenveien i Norge, Knutepunkt Oslo

Hydrogenbussprosjektet - HyNor Dette prosjektet har vært et demonstrasjonsprosjekt for hydrogenbusser med brenselcelle i Oslo og Akershus. Prosjektet har vært en del av EU-prosjektet CHIC (www.chic-project.eu) som testet ut 26 ikke-kommersielle busser i rutekjøring i en rekke Europeiske byer. ...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Competence project for Reduced Energy use through Advanced Technology InnoVations

-

Awarded: NOK 32.0 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Electricity Demand Knowledge

There is an increasing focus on challenges related to climate-changes and security of energy supply. EU has specified a binding target for 2020 to reduce the EU global primary energy use by 20 %, compared to a normal growth. Energy efficiency in energy co nversion, supply and end-use is the short...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Development of semiconductor nanowire based solar cells

-

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

'High Frequency Wind Power'.

Prosjektet omhandler løsninger for vindparker basert på likespenning. Ny omformerteknologi og transformering med høy frekvens gir systemer med lavere vekt og volum. Nøkkelteknologi er bruk av nanokrystallinske materialer i transformatorkjerner samt matriseomformere. Prosjektet omhandler særlig hv...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

High Voltage AC and DC Subsea Cables for Offshore Wind Farms and Transmission Grids

Within Energi 21 (a unifying R&D strategy for the energy sector) five technology target areas are identified in order to respond to the key challenges and to the national objectives. In the strategy document for Energi 21, one of the target areas for more intensive basic research is an energy sy...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Biomass to liquid fuels

Gassifisering av biomasse (for eksempel skogsavfall) fulgt av gassbehandling og syntese av hydrokarboner (såkalt Fischer-Tropsch syntese) er en mulig produksjonsrute for bærekraftig biodrivstoff som ikke fortrenger matvareproduksjon. Metoden er spesielt egnet for framstilling av diesel og flydriv...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

ECar, A strategy for electrification of road transport in Norway.

Emissions from light duty vehicles (LDVs) are one of the most rapidly increasing GHG emission categories. Curbing this trend is increasingly challenging as economies in transition and developing countries are expected to increase their per capita use of L DV?s. Up to a few years ago there have be...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FASADER I GLASS - Som holder hva vi lover

Forskriftene kan oppfylles ved at en regner at byggets netto energibruk skal ligge under en gitt ramme. Til denne beregningen benyttes NS 3031:2007 Beregning av bygningers energiytelse. I beregningen inngår det en rekke bygningstekniske faktorer, som besk river bygningens utforming og kvaliteter....

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SUPOENER: The Future Role Of Biomass Energy In Norway - An Interdiciplinary Technological, Economical And Environmental Research Program

I WP1 har vi sett på utvikling av økonomisk realistiske bioprosesser for konvertering av trebiomasse til biodrivstoff. Denne forskningen har omfattet tre deler: (1) enzymatisk omdannelse av polysakkarider som cellulose til enkle sukkerarter som kan omdannes til for eksempel etanol gjennom ferment...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2008-2017

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

DEVELOPING NEXT GENERATION LOW COST AND DURABLE PEM WATER ELECTROLYSERS

Hydrogen Technologies (Hydro) is working towards commercialisation of PEMWE technology. The fundamental PEMWE catalyst development took place at NTNU during the late 1990s. Hytrec AS (and partner Statkraft) has decided to utilise PEMWE technology for the ir R&D and demonstration centre at Tyholt...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Novel light-weight metal hydrides for hydrogen storage applications

One major unsolved problem for the introduction of hydrogen into the global energy system is effective storage of hydrogen. This proposal addresses hydrogen storage in aluminium hydride and novel boron-based hydrides. Both groups of materials have hydroge n contents in the range of 10 wt% H. Rece...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Vegbelysning - strategi og teknologi for behovstilpasset styring

Prosjektet vil omfatte både teoretiske utredninger, fysiske forsøk med utprøving av ny teknologi som grunnlag for senere industriell videreutvikling av måleutstyr for funksjonsstyrt belysning. De teoretiske utredningene vil være knyttet til synlighet av o bjekter i og nær vegbanen, og nyere forsk...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Bærekraftig produksjon av hydrogen fra avfall

Det tekniske anlegget er tilnærmet ferdigstilt. Oppgradert biogass blir produsert i full skala. Det har dessverre ikke lykkes Lindum å driftssette hydrogenreformeringsanlegget innenfor dette prosjektet slik målsetningen var. Det er imidlertid slik at Lindum fortsatt har planer for å jobbe videre ...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2008-2018

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Terminert Optical and electrical properties of nanostructured materials for energy conversion

The project is aimed at acquiring the fundamental knowledge on formation, optical, electrical, and thermal properties of nano-structured solar cells by combination of fabrication, characterization, and modeling methods. We will investigate possibilities o f enhancing efficiency of different inorg...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Advanced MOFs for Hydrogen Storage in Cryo-adsorption Tanks

The following work tasks have been defined in the Norwegian part of the project: 1. Measurement and development of models for predicting the basic material quantities. Of particular interest to the Norwegian group are the thermophysical and flow related properties (e.g effective thermal conducti...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Building markets, shaping policy? The role of economics in energy policy and energy use

In this project, we plan to study empirically to what extent economists have been able to influence policy-making in the energy area and the outcome of their advice. The aim is to analyse the interaction between economists and policy-makers. First, we wan t to do a case study of the decision to l...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2007-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HYBRID HYDROGEN STORAGE SOLUTIONS

Hydrogen, in combination with electricity/electric grid, is by many predicted to become the future choice as energy carrier. One especially foresees the possibility to use hydrogen as energy vector based on renewable energy. These are solutions that in th eory totally prevent emission of greenhou...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2007-2014

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

MARKEDSNÆRT PROSJEKT - Hydrogenveien i Norge: Knutepunkt Stavanger

Knutepunkt Stavanger er en del av det nasjonale HyNor prosjektet. Følgende partnere utgjør Knutepunkt Stavanger: Rogaland fylkeskommune, Statoil ASA, Lyse Gass AS, Stavanger kommune, RF-Rogalandsforskning, Energiparken AS, Rogaland Taxi AS og Bellona. H yNor Stavanger skal etablere mulighet for...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Rogaland