0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VISITOR ENGAGEMENT

...Museum og Engineerium hvor blant annet <strong>skole</strong>klasser har deltatt. Forskerne har evaluert...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Contact, variation and change: towards an empirical history of Irish English. Diachronic studies of the evolution of an early New English

...av mennesker som hadde lite eller ingen <strong>skole</strong>gang. Språkbruken i brevene gjenspeiler i...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership between Norway and Japan for excellent Education and Research in Weather and Climate Dynamics

...Diabatic Winter School fra 3.-8. mars. Denne <strong>skole</strong>n ble organisert av forskerskolen CHESS og var...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Social-Ecological Transformations: HUMan-ANimal Relations Under Climate Change in NORthern Eurasia

...er en utfordring grunnet barnas nødvendige <strong>skole</strong>gang og opphold på internater langt unna det...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Individuals and families affected by CFS/ME: Population characteristics, service use and needs

...Vi vil studere hvordan sykdommen påvirker <strong>skole</strong>situasjonen for yngre pasienter og hvordan...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Norwegian Research School of Global Health

...forsker<strong>skole</strong> i global helse (NRSGH) startet 2016 og har...samarbeidspartnere i forsker<strong>skole</strong>n. Styret består av medlemmer fra...medlem og to studentrepresentanter. Forsker<strong>skole</strong>n har totalt hatt 248 medlemmer, 154 medlemmer...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances in research and education

...av vitenskapelig personale, workshops og sommer<strong>skole</strong>r vil bli organisert. Studenter vil bli gitt...Sør-Afrika. Han har tidligere deltatt i sommer<strong>skole</strong>r gjennom INTPART-programmet, og ble på denne...for resten av Oslo-gruppen. Nye sommer<strong>skole</strong>r har ikke vært mulig å gjennomføre hverken i...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multilectal Lliteracy in Education

...ei bilektal gruppe i Nord-Noreg med bokmål som <strong>skole</strong>språk og som skriv dialekt i private...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Politics and Development in India: A micro-level study of who gets what, when, and how

...politikk. Politikere lover å utbedre veier og <strong>skole</strong>r, sikre bedre elektrisitetstilførsel og nye...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food (R)evolution - Kantiner som innovasjonsarena og endringspådriver for bærekraftige matvaner

...lunsjer i jobbkantiner, studentkantiner og <strong>skole</strong>kantiner i Norge. Her ligger det en enorm...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Permafrost landscapes in transformation - from local-scale processes to the global model NorESM

...har vi besøkt lokale videregående <strong>skole</strong>r i Nord-Norge for å fortelle elever om vårt...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Reducing fossil energy use and CO2 emissions from transport by paving the way for more bicycles and e-bikes

...i Trondheim bruker sykkelen til jobb eller <strong>skole</strong>. I 2019 startet arbeidet med å beregne...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

NGOs and the transfer of global maternal health policies - NGOMA

...kan forhindre dette - gjennom å sikre jenter <strong>skole</strong>gang. Tilstrømningen av NGOer i helse- og...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing families and the gender revolution

...6 år (sammenliknet med foreldrepar med barn i <strong>skole</strong>alder og barnløse par). Resultatene viser...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND-How do children experience nature? Meaning-making and socialization to outdoor life.

...Barnas Turlag, nærmiljøstudie og leir<strong>skole</strong>studie) belyser meningsinnholdet i barns...de samme mulighetene. På samme måte er leir<strong>skole</strong>ns grunntanke at man skal lære, erfare, sanse...til den ordinære klasseromsundervisningen. Leir<strong>skole</strong>studien viste at fokuset på å nå læringsmål...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Innlandet

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The relational politics of aesthetics. Negotiating relations between art and society through cultural policy

...bli formidlet til det norske folk. Her kommer <strong>skole</strong>konsertene i en særstilling, og inntil...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Vestfold og Telemark

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Mirror, mirror on the wall, who's most powerful of them all? Gender as a symbolic and social structure in organizations

...studerte næringene til offentlig forvaltning, <strong>skole</strong> og for et allment publikum. Sammenstillingen...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Negotiating the nation: Implications of ethnic and religious diversity for national identity (NATION)

...og dem som arbeider mot rasisme i norsk <strong>skole</strong>, med 16 inviterte innlegg i ulike...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Smakfulle produkter av sau og lam: bedre råvareutnyttelse og økt merverdi

...workshop i Førde med den lokale videregående <strong>skole</strong>n, Gastronomisk institutt og...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Responding to welfare state services: An analysis of users, media, and public institutions

...er mindre tilfredse enn ikke-brukere med grunn<strong>skole</strong>n og legevakten, men mer tilfredse enn...og eldreomsorgen, mens barnehager og <strong>skole</strong>r vil være eksempler på ytelser med mindre...i mindre grad for barnehager og grunn<strong>skole</strong>r. Dette gir et nyansert bilde med hensyn til...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children

...det daglige tilbudet gjennom barnehage/<strong>skole</strong> som tilpasset barnets behov, selv om noen få...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the study of Equality, Social Organization and Performance, ESOP

...sannsynligheten for å fullføre videregående <strong>skole</strong> og sannsynlighetene for å starte høyere...

Awarded: NOK 95.7 mill.

Project Period: 2007-2017

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Low Energy and Emission Design for Ships

...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nordic Research Symposium on Science Education 2017: Evidence-based development in science for schools and teacher education

...forskning som er relevant for <strong>skole</strong>r i Norden Videre hadde prosjektet også et...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Valuing the past, sustaining the future: Education, knowledge and identity across three generations in coastal communities

...tid brukt utenfor hjemmet og lokalsamfunnet (<strong>skole</strong> og fritidsforpliktelser I casestudier i...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Child care during early childhood: Effects on child development, parental labor supply and fertility

...barnehage for de minste påvirker tidlige <strong>skole</strong>prestasjoner. Ved å utnytte et lotteri i Oslo...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Institution based strategic project - Mathematics and Statistics at UiT The Arctic University of Norway

...gjennom foredrag for elever i videregående <strong>skole</strong>. Den andre gruppen har arbeidet innen...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Costs of Incarceration

...for å begå en kriminell handling eller på <strong>skole</strong>prestasjoner i årene etter at far er i...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Music Teacher Education for the Future

...har musikkfaget i den femårige grunn<strong>skole</strong>lærerutdanningen i Norge (GLU) blitt utforsket...forskere og lærerutdannere, så vel som grunn<strong>skole</strong>lærere, GLU-studenter og andre...vil dette både komme lærerutdanning og grunn<strong>skole</strong> til...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education

...vitenskapelige workshops og sommer<strong>skole</strong>r vil bli organisert. Et annet mål er å gjøre...T. Ari-izumi ble også med på dette i sommer<strong>skole</strong>n ved UiO dette året. Prosjektet har også...fire japanske studenter kunne delta på sommer<strong>skole</strong>n i Sør-Afrika i november 2019 (samarbeid med...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo