0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Music Teacher Education for the Future

...har musikkfaget i den femårige grunn<strong>skole</strong>lærerutdanningen i Norge (GLU) blitt utforsket...forskere og lærerutdannere, så vel som grunn<strong>skole</strong>lærere, GLU-studenter og andre...vil dette både komme lærerutdanning og grunn<strong>skole</strong> til...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food (R)evolution - Kantiner som innovasjonsarena og endringspådriver for bærekraftige matvaner

...lunsjer i jobbkantiner, studentkantiner og <strong>skole</strong>kantiner i Norge. Her ligger det en enorm...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Eurasian Borderlands: Transforming Religious, Ethnic and Socio-Economic Relationships

...utføre intervjuer av personell på <strong>skole</strong>, i lokaladministrasjon, kulturinstitusjoner...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

From teachers' teaching to pupils' learning

...å innføre Lesson Study som metode for grunn<strong>skole</strong>lærerstudenter i deres andre praksisperiode...er tilknyttet praksisopplæring av 1. års grunn<strong>skole</strong>lærerstudenter samt alle studenter ved UiS...om læreres læring, profesjonsutvikling og <strong>skole</strong>utvikling. Denne boken har en praktisk...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Rogaland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Early Sapiens Behaviour, Senter for tidlig sapiensadferd

...i 2021 og 2022 inkludert 4261 barn som kom på <strong>skole</strong>besøk. Vi har under utvikling en ny utstilling...

Awarded: NOK 140.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Physical Activity and Fitness among Childhood Cancer Survivors

...Universitet i Oslo, Norges Idrettshøy<strong>skole</strong>, Haukeland universitetssykehus og...ble representanter fra deltakernes egne <strong>skole</strong>r og lokalt helsepersonell i hjemkommunen...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Early-life gut fungal dysbiosis in pediatric asthma development.

...inkludert astma. Barn er vanligvis i <strong>skole</strong>alder når de får diagnosen astma, som ikke har...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Preconception exposures and related epigenetic mechanisms in asthma and allergies

...forandringer i helseprioriteringer. Kanskje <strong>skole</strong>helsetjeneste er like viktig som...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Historical Population Register for Norway 1800-2024 (HPR) / Historisk befolkningsregister (HBR) 1800-2024

...genealoger og lokalt orientert undervisning i <strong>skole</strong>ne. Prosjektet har dermed et betydelig innslag...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Bridging marine productivity regimes: How Atlantic advection affects productivity, carbon cycling and export in a melting Arctic Ocean

...grupper av publikum ? inkludert barnehagebarn, <strong>skole</strong>elever, forvaltere, kunstnere og forskere i...

Awarded: NOK 21.5 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Tailoring the ecosystem services approach to landscape level management (TESL)

...for fiskerinæringer, kommunal forvaltning, <strong>skole</strong>- og helsesektoren, transport, turistnæringen,...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A fair chance? How geography shapes life opportunities

...om sosioøkonomisk mobilitet studerer i tillegg <strong>skole</strong>n, arbeidsplassen, vennskapskretsen og...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geodata-based Machine Learning for real-time urban risk reduction systems

...i private bedrifter, private hus og offentlige <strong>skole</strong>bygninger. Den første batchen med 4 sensorer...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

EVITA-eVitenskap

Discrete Optimization Methods in Maritime and Road-based Transport II

...deltakere fra 27 land. I tillegg arrangerte Høg<strong>skole</strong>n i Molde og DOMinant II konferansen LOT...programvare for å løse enkle ruteproblemer for <strong>skole</strong>elever i Molde. Vi har samarbeidet med...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Children Living in Families with Parental Mental Illness and/or Substance Abuse: Participation, Competence Development and Support

...hatt psykiske problemer, at de ga signaler på <strong>skole</strong>n om hvordan de hadde det hjemme ved å være...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Management for learning: Challenges in ECECs in Norway ("Ledelse for læring: Utfordringer for barnehager i Norge")

...progresjon, overordnede temaer, sammenheng til <strong>skole</strong>n og innslag av formelle læringsaktiviteter....

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Satellite-based Permafrost Modeling across a Range of Scales

...fra Universitet i Oslo, besøkt videregående <strong>skole</strong>r i Kautokeino og Lakselv i Finnmark like i...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Conserving the Genetic Biodiversity of Maize in Mexico: Understanding a complex problem and developing participatory solutions

...agro-økologi og etablering av små maisfelt på <strong>skole</strong>ne for overføring av kunnskap på tvers av...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Psychiatric Disorders in Young Children-Part 2. Trajectories of Disorders from age 4 to 12: Differential Susceptibility to the Environment

...(som i hovedsak er laget for voksne og for <strong>skole</strong>barn) også passer godt på førskolebarns...første gang forekomsten av søvnlidelser hos før<strong>skole</strong>barn og viser sammenhengen mellom slike...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Securing triple bottom line outcomes from bioenergy development and innovation in rural Norway

...for offentlige bygninger (kontorer, <strong>skole</strong>r, møteplasser, sykehus) og nye boliger og...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI WATER-INNOVATIVE REMOTE AND GROUND SENSORS, DATA AND TOOLS INTO A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR AGRICULTURE WATER MANAGEMENT

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Fertility and Health , Senter for fruktbarhet og helse

...ulike biomarkører. - årsaker til forskjeller i <strong>skole</strong>prestasjoner og den økende kjønnsforskjellen i...

Awarded: NOK 136.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teacher Qualification for the 21st century - teachers professional competence

...felles siktemål. Masterutdanningene for grunn<strong>skole</strong>lærere er utformet slik at fagovergripende...med deltakere fra partner<strong>skole</strong>ne og er i planleggingsfasen for et neste....kompetanser med bidrag fra lærere, <strong>skole</strong>ledere, lærerstudenter og forskere innenfra og...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Digitox: Intrusive media, ambivalent users and digital detox

...medier i ulike situasjoner. Arbeidsplasser, <strong>skole</strong>r, kulturarrangementer og turistdestinasjoner...Ytre-Arne, Hallvard Moe, Mehri Agai) og Høy<strong>skole</strong>n Kristiania (Faltin Karlsen, Kari...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)

...Beboere, besøkende, barnehagegrupper og <strong>skole</strong>klasser kom for å hilse på dem. Samtlige...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The importance of prenatal and postnatal nutrition on ADHD and cognitive functions in children

...hovedsakelig blitt studert blant pasienter i <strong>skole</strong>alder, mens betydningen av kostholdet til mor...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The decline in employment and the rise of its social gradient

...har opparbeidet seg i arbeidslivet, og ikke på <strong>skole</strong>benken, bidrar til å styrke den sosiale...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Changing Nature. A lexical and argumentative analysis of public debates on nature (1998-2017)

...brukes i formidlingen av bærekraftsdidaktikk i <strong>skole</strong>n. Videre har vi jobbet med en oversikt over...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Question Asking and Storytelling as Means to Increase Mathematics Interest in Teacher Education

...et uløst problem i norsk utdanning fra ungdoms<strong>skole</strong> til universitetsnivå. Det er derfor viktig å...den og gjøre den tilgjengelig for elever i <strong>skole</strong>n. Her kan vi se om bevisstheten omkring selve...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Robotised cells to obtain efficient meat production for the Norwegian meat industry

...I samarbeid med Ringsaker videregående <strong>skole</strong> ble det også laget et stativ for presentasjon...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken