2 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NordForsk Machine learning applied to predicting and preventing production loss in aquaculture

Hvert år dør opptil 20 % av laksefisk I oppdrett før slakt. Episoder med dødelighet skjer under stressende hendelser og intervensjoner som avlusning, forringet vannkvalitet og transport til slakt. Stor fisk som dør under stressende prosedyrer før slakt er av spesielt bekymringsfullt, med tanke på...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Preventing heart pathology in farmed Atlantic salmon

Cardiac pathology in farmed salmon is increasing problem for the fish-farming industry, and diagnostic work and biological understanding is lacking behind in meeting this challenge. Pre-slaughter mortality affects large production fish often in connection with handling and transport. The implica...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo