0 projects

SSF-Svalbard Science Forum

Linear objects deformations scanning

Permafrost is a key characteristic of the Arctic environment and is sensitive to climate warming. An increase in air temperatures, which is pronounced in the Arctic regions, leads to warming and degradation of frozen soils. Increasing permafrost temperatures, in turn, lead to changes in geotechni...

Awarded: NOK 27,999

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

The first autonomous 2-sided robot for fish farm net cleaning and monitoring.

The project applying for the EIC phase 2 is well defined. Here is the summary from the phase 1 application. WATBOTS introduces a completely new, unprecedented double-sided robot based on artificial intelligence (AI), created for continuous cleaning (grooming) and monitoring of fish farming pe...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NO MORE LIVES LOST AT SEA - Leading the transition to Smart Vessels & Smart HSE

We are presenting to EIC accelerator our groundbreaking technology, and the market potential it has inside the maritime industry. We have 3 products, the first one ins our communication platform will accelerate the transition to smart vessels. Upon the comm. the platform we have deployed our safe...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Utvikle og verifisere en sikkerhetsarkitektur for tilkoblet medisinsk utstyr for kontinuerlig hydreringsmonitorering.

Datasikkerhet for tilkoblet medisinsk utstyr er helt klart viktig, men står overfor flere kritiske utfordringer som koster eller svekker det sentrale medisinske formålet med å forbedre helsetjenesten. For det første er retningslinjene og standardene for datasikkerhet for medisinsk utstyr kompleks...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

An integrated & easy-to-use solar module with vertical bifacial solar panels for green and flat roofs

Climate change and environmental degradation are a real threat to the world. A way to overcome these challenges is a shift of the global energy sector from fossil-based systems of energy production to renewable energy sources – the so-called energy transition. Also, with the conflict Russia-Ukrai...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Vi har ikke tittel på EU-prosjektet vi søker ennå. Antar man her ikke skal legge inn navnet på utlysningen?

-Prepare a collection of weather & climate risk insurance products, best practices included to existing products/replicated as new products in EU regions and communities -Develop and implement mechanisms to collect, share harmonized data on climate-related risk and losses, mechanisms and data sho...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Eye tracking technology: A training workshop on methods for psychological and educational research

Eye tracking is an increasingly popular and accessible technology, thanks to major improvements in usability of devices and software. Eye tracking offers unparalleled access to the online workings of the mind during tasks such as reading and math problem solving and for this reason it has attract...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Vitenskapelig samarbeid og seminaruke med Oxford Brookes University - forskning på effektive og bærekraftige helse- og velferdstjenester

Prosjektet består av et planlagt arrangement over én uke i mai 2022 (9. - 13. mai). Arrangementet har utgangspunkt i et samarbeid mellom Oxford Brookes University (OUB) og Høgskolen i Innlandet (HINN) igangsatt gjennom en Horizon Europe- søknad innenfor Global Health (Staying Healthy - Boosting M...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genressursseminar: Mangfold for beredskap, utvikling og matsikkerhet

Den genetiske variasjonen innen arter av husdyr, kulturplanter og skogtrær er sentral bærebjelke i landbruket vårt. Tap av genetisk diversitet er imidlertid svært utbredt både i Norge og resten av verden. En stor del av de genetiske ressursene som er hjemmehørende i Norge er klassifisert som beva...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

ERA-Net: dAta-DRivEN smArt buiLdINgs

Bygninger står for 40 % av energiforbruket i EU, og hoveddelen av dette forbruket går til oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC). Med økende elektrifisering og digitalisering forvandles vedlikehold og kontroll av VVS-systemer i bygninger raskt til en utfordring i datadomener som krever nye...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINANSMARK-Finansmarkedet

Home equity and private firm financing

Verdien av eiernes boliger hjelper dem med å finansiere bedriftene sine, og i våre foreløpige resultater finner vi at eiere faktisk låner mot sikkerhet i hjemmene sine for å få ny kapital til å skyte inn i bedriftene sine. I dette prosjektet vil vi undersøke viktigheten av denne finansieringskil...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Network For meteORologiCal Expertise in Svalbard

Numerous sectors in Svalbard, such as transportation, tourism, search and rescue operations and scientific fieldwork, are dependent on accurate and reliable weather predictions in high spatial and temporal resolution. The network project N-FORCES will meet this need by examining the feasibility o...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Harmonization and monitoring of pharmaceuticals and personal care product (PPCP) pollution in Svalbard

Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) are priority chemicals of emerging arctic concern. The knowledge of sources and presence in the environment as well as their potential effects on arctic biota is vital to understand the significance of this treat for future governance. There are ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Mobilizing the power of eDNA metabarcoding to investigate Arctic aquatic community composition in Svalbard's fjords

Within the scope of this international research network, we aim to conduct an expedition in Longyearbyen and Ny-Ålesund harbours and neighbouring areas to collect eDNA from sediment, marine and freshwater samples, as well as plankton samples. Following eDNA extraction, high-throughput sequencing ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard Warm Arctic Paleoclimate Laboratory – Providing High Arctic Palaeoclimate time series through research collaboration

The Paleocene – Eocene (66-33.9 mio years BP) geological record of Svalbard is a globally unique deep time paleoclimate archive. This time interval was a period of high atmospheric CO2 levels and a warm greenhouse climate and the best existing analogue for projected near future warming. This reco...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Svalbard

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Antec BIOPLAN Accelerator PES

Biogas has the potential to reduce global GHG emissions by 10% and replace >20% of natural gas production. However, innovation has been stagnant in the field over the last 10 years allowing the market to be dominated by bioreactors that require large spaces and high retention time with low bacter...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Keenious KESE Accelerator PES

The overall vision of the KESE Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our ground-breaking enterprise search engine that disrupts the way enterprise search is performed. Our technology provides the first ever deep learning algorithm that automatically processes a large amount...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Zygote – Kapasitetsløft innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi for Innlandet

Hovedmålet med prosjektet er å skape et robust internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og kunnskapsmiljø innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi i Innlandet for å gi det regionale næringslivet tilgang til økt kompetanse og forskningskapasitet. Prosjektet er nå under planlegging, der re...

Awarded: NOK 27.9 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Connect- Floating Offshore Wind

Bunnfast hav-vind er I ferd med å bli konkurransedyktig når det kommer til kost. Bunnfast er i midlertidig begrenses to relativt grunt vann. Dette gjør gigantiske havområder utilgjengelig. Flytende hav-vind muliggjør utnyttelse av disse enorme vindressursene ved å flytte elektrisk infrastruktur t...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Mapping of the vulnerable cultural heritage sites in Russekeila, Svalbard using geophysical tools (Archephysics)

The Archephysics project will address three major challenges in Arctic geoscience: (1) determine precise locations of the known historical objects particularly the graves and remnants of the building construction which are at risk mainly due to the rapid development of the coastal erosion and als...

Awarded: NOK 64,999

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

CoTecH – Samskapt helseteknologi

Befolkningens behov for helsetjenester øker mer enn tilgangen på helsepersonell og summen av sykepleiermangel, fastlegekrise og eldrebølge utfordrer oss til å finne nye løsninger. Digital helseteknologi kan bidra til å løse denne utfordringen. Gode teknologiske løsninger kan gi økt trygghet og me...

Awarded: NOK 28.0 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue JC2021 – WoodLCC – Enhanced Life-Cycle-Costing in wood construction by novel methods for service life planning

I henhold til EU’s innkjøpsdirektiv 2014 må en kontrakt tildeles basert på det mest økonomisk fordelaktige tilbudet. Per i dag bruker software for livssykluskostnader (LCC) forenklede generiske estimater på levetid, spesielt for treprodukter til bruk utendørs. Dette kan lede til feil avgjørelser ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Mobiliseringsstøtte til å initiere FoU-samarbeid med Japan og Korea innen robotisering av eldreomsorg.

PPM utvikler ny teknologi for service roboter til sykehjem. Teknologien benytter "body language" til roboten for å kommunisere med pasientene, og representerer helt nye muligheter til også å kunne kommunisere med pasienter som lider under en viss grad av demens. Prosjektet innholder to reiser f...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Artificial intelligence for personalised medicine in depression

Psykiatriske sykdommer rammer flere hundre millioner mennesker over hele verden. Mest utbredt er depresjon, som forårsaker store lidelser for både pasienter og familier, samt høye samfunnskostnader knyttet til sykefravær og behandling. Behandling av depresjon involverer ofte bruk av antidepressiv...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

SynPlan - Artificial Intelligence Solution to Optimize Healthcare Workforce Planning

The overall vision of the SynPlan Engine Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our SynPlan, a platform that takes internal hospital data and external weather, event, seasonal disease, and incidence data as input, uses an ensemble ML learning method (gradient boost, decision...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ARIA

The overall vision of the ARIA Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our revolutionary bird detection (bird/non bird), tracking and species identification system for GW-scale wind farms that uses computer vision and AI. The patent-pending ARIA system applies a two-step proc...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Projects on Cultural Heritage in Svalbard – synergies, pan-Arctic perspectives, solving the pressing challenges, and sustainable development

The workshop will be dedicated to obtaining synergies between three ongoing projects on cultural heritage in Svalbard, to facilitation of placing findings of the projects in a pan-Arctic perspective, to discussing pressing philosophical and methodological issues in the domain of practical managem...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Coordinating efforts to establish distributed acoustic sensing for cryoseismological research in Svalbard

Cryoseismology is devoted to studying ground shaking occurring due to glacial and permafrost related processes. It intends to characterize mechanisms and temporal variations taking place in the shallow subsurface that is heavily affected by increasing temperatures, especially in the Arctic. SIOS ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Increased use and reuse of local materials in construction projects in Svalbard

SINTEF aim to organize two workshops on Svalbard with local participants to discuss challenges and opportunities due to circular material management and potential use and reuse of local rock material. Several potential partners will be invited to the workshops. This includes infrastructure owners...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Support application for the 11th Colour and Visual Computing Symposium 2022 (CVCS 2022)

The 11th Colour and Visual Computing Symposium 2022 (CVCS 2022) will take place in Gjøvik at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway, on 8-9 September 2022. This edition of the symposium follows up on the success achieved by the previous runs, of the biannual Gjøvik Col...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage