85 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Novel Image Processing Algorithms for Automatic Detection of Colon Cancer

Målet med dette doktorgradsprosjektet er å utvikle en programvare bestående av algoritmer som vil være i stand til å automatisere screeningprosedyrer for koloskopi. Algoritmene vil etter hvert kunne analysere videoopptak fra koloskopier via en trådløs kapselendoskopi (WCE). De utviklede algoritme...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Building site inspection supported by AR

I næringslivet, godkjente og sertifiserte produkter er sentralt for å lykkes. En av DNV GL sine virksomheter er produktsertifisering, inkludert sertifisering av utviklingen av skip fra design til drift. BUISAR støtter en fase av denne utviklingen. Mens skipet er under bygging, besøker DNV-GL sin...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CCSF-Quality: Defining new Chromatic Contrast Sensitivity Functions for improved quality assessment and quality enhancement

Det menneskelige synssystemet har lenge vært et inter-disiplinært forskningsområde for felt som psykologi, kognitiv vitenskap, nevrovitenskap, men også for forskere innen felt som maskinsyn, bildebehandling, og fargevitenskap. Forskning på forskjellige aspekter relatert til kontrast i bilder (som...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Innlandet

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Visual Exploration in Visualization Space

Visualisering er å omforme data fra tall til lesbare bilder, og har vist seg å være en uunnværlig del av data-analyse innen mange forskningsfelt. Visualisering kan finnes over alt innen, forskning, teknologi, økonomi, og mange flere områder. Det er et særdeles effektivt verktøy for å forklare kom...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Real time simulation enhancement of drilling operation measurements

En kommersiell versjon av modellen er ferdig og er blir kjørt som en digital tvilling i MPD opersioner. Modellen har da som formål å estimere trykket i bunnen av et borehull samt å sende styresignaler til utstyr på toppen slik at trykket nede i brønnen også kunne kontrolleres. Resulateter fra dis...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Interactive digital map of the last Ice Age in the Barents Sea

ICEMAP er et interaktivt, nettbasert kart over fortidens isdekke i Skandinavia. Kartet skal brukes til illustrere isens utbredelse gjennom siste istid. Kart over isens bevegelse, tykkelse, trykk, fremvekst og tilbaketrekning vil bli utviklet basert på forskning og numeriske datamodeller produser...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Measuring and Understanding Visual Appearance

Mennesker har en fantastisk evne til å identifisere hvilket materiale en gjenstand er laget av, bare ved å se på den (for eksempel metall, plast, gummi, tre, glass eller tekstil). I tillegg kan vi ofte bedømme viktige materialegenskaper kun basert på objektets visuelle utseende, for eksempel hvor...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Innlandet

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Trans-Atlantic Consortium in Computational Neuroscience

NeuroComp ønsker å utvikle et samarbeid mellom ledende forskere i Norge og California innen nevrovitenskap og beregningsorientert biologi. Hjernen sin kompleksitet krever at tilsvarende komplekse matematiske og beregningsorienterte metoder blir utviklet, så vi kan forstå hvordan hjernen oppfatter...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital heartbeat: A novel ICT paradigm for patient-tailored cardiology

Cardiac disease represents one of the major health challenges in society. It is a significant contributor to death and decreased quality of life, while incurring massive health care costs throughout Norway and the Western World. The management of cardiac disease progression is a major part of thi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

In silico Pathology - Improving diagnosis by utilizing big data and software-driven automation of pathology

The main project is all about researching and develop ICT solutions to supplement or replace methods in pathology to increase productivity and identify computer based prognostic biomarkers based on Big Data produced by digital pathology. It is generally accepted that most prognostic studies suffe...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ShapeCrafter 3D

ShapeCrafter 3D er et nytt full farge 3D kamera som muliggjør sanntids 3D avbildning i HD oppløsning med ultra-høy presisjon (µm området) i et stort synsfelt. Dette er unikt i verdenssammenheng, da det blant eksisterende kameraer på markedet i dag alltid er et kompromiss mellom en eller flere av ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9432 High performance data reconstruction equipment for longterm archived digital content from film

Piql's visjon er "to reshape ultra-secure digital preservation". Vi har de siste årene utviklet avansert og innovativ teknologi som muliggjør leveranse av sikker og migrasjonsfri langtidslagring av verdifulle data som en tjeneste; "Piql Preservation Services". Piql bruker fotosensitiv film (piqlF...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Flexible Camera Tracking for Mixed Reality Film Productions

LABO Mixed Realities AS ble stiftet for å forbedre arbeidsmetodene på filmsett der digitale elementer brukes. Visuelle digitale effekter, er blitt en dagligdags operasjon på moderne filmsett, men arbeidsmetodene på filmsettet har stor sett vært uendret siden digitale visuelle effekters barndom. M...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9298 Enhanced Vision System with Airborne Volcanic Ash Detector

Integrere deteksjon av vulkanske askeskyer i et «Enhanced Vision System» Moderne kommersiell luftfart tar kontinuerlig i bruk ny teknologi for å forbedre sikkerheten og bistå i navigeringen. Avanserte systemer om bord brukes til å hjelpe piloter på kommersielle jetfly til å overvåke viktige para...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

AMng-Acoustic Manager

Omlegging fra enkeltkontor til åpne kontorlandskap er en økende trend som er kommet for å bli og som kan være akustisk utfordrende. Samtidig observeres det at bruken av hodetelefoner i denne sammenheng også er en økende trend. Prosjektet skal verifisere brukerverdi, markedspotensiale og forretnin...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Detaljert konseptstudie Subsea 3D Modell

Det skal gjennomføres en detaljert studie av konsept for å generere 3D Modell av Subsea installasjoner. Studiet skal inkludere patentsøk og gjennomgang av eksisterende teknologi og systemer i utvikling. Det skal inkludere betraktninger fra nøkkelkunder/sa marbeidspartnere slik at disse kan introd...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2015

Location: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Situerte simuleringer - profileringstiltak

Ved Institutt for medier og komunikasjon (UiO) har vi siden 2006 drevet eksperimentell forskning på potensielle genre, uttrykksformer og anvendelsesområder for situert mobil kommunikasjon og representasjon, bl. a. med støtte fra VERDIKT-programmet (INVENT IO-prosjektet) og sist KLIMAFORSK-program...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Drilling simulator based research collaboration on drilling process modelling

Boreprosessen byr i dag på større og større utfordringer, både nasjonalt og globalt. I Nordsjøen er mange felt depletert som resultat av årevis med utvinning. Trykket i reservoaret er blitt mye lavere enn det opprinnelig var. For åunngå at man havner i br ønnkontroll-situasjoner er det derfor nød...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lumex Optical Character Recognition

Det finnes en stor mengde historiske dokumenter som ønskes konvertert til søkbar og redigerbar tekst. Dette er noe mer enn digitalisering, som i sin enkleste form bare innebærer å lage digitale bilder av dokumentene. Konverteringsprosessen kalles på engelsk Optical Character Recognition (OCR), på...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Cardiac Monitoring - The Ventricorder Product

Cardiovascular diseases (CVD) are the leading causes of death and disability in the world. In EU in the costs to CVD inpatient care was nearly 100 billion Euro in 2009. Persons affected by Congestive Heart Failure is estimated to increase to more than 20 million in Europe by the year 2020. The Ve...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Very fast general purpose EDXRF detector with added feature

"Energy Dispersive X-ray Fluorescence" (EDXRF) spektroskopi er en av de beste analyseteknikker for å utføre ikke-destruktiv analyse av materialprøver for identifisering av dets grunnstoffinnhold, i både faste stoffer og væsker. Metoden er velprøvd og mye anvendt i et bredt spekter av bransjer og ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Illustrated Ultrasound - Supporting Communication between Radiologist, Ultrasound Examiner, and Patient with Interactive Visualization

Ultrasound is reported to be difficult to interpret by medical personnel and is nearly impossible to understand by non-expert observer. This project aims at technology which effectively handles this interpretation challenge for better intra-clinical and d octor-to-patient communication. Potential...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Unified modelling for design and analysis in communicating organizations

Starting from challenges encountered by the industrial partners and known shortcomings of current shape representations in design and analysis we have defined the following 6 work packages: WP1: Correctness and conformity check of CAD-models. WP2: Repair of CAD-models WP3: Creation of iso-geom...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

The researcher and satellite bringing polar science into the classroom

The PolarEduSpace will provide opportunities for the classroom teachers and the students at teacher Colleges to attend training courses with content/activities focusing on polar science both on-line and e.g. at Andøya Rocketrange (ARR) and in Longyearbyen . The teachers will be provided with cont...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Nordland - Nordlánnda

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Polarimetric Modelling and Analysis of Hard Target Detection with Spaceborne SAR

Norway has been a pioneering country to use SAR satellites operationally. ERS-1, ERS-2, RADARSAT-1, and lately ENVISAT have been used to monitor land and ocean. This has been a success, which is based on basic research that has made it possible to exploit satellite radar images very fast. Future...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Viken