0 projects

PUBL-Publisering/prosjektinform

Den norske speiderbevegelsen

Boken er delt i tre. I første del analyserer forfatteren ulike aspekter ved Baden-Powells speiderfilosofi, mens han i annen del tar for seg denne filosofiens implementering i Norge, fra de første omtalene av den i 1909 fram til i dag, med hovedvekt på perioden fram til forbudet av speiderbevegels...

Awarded: NOK 62,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo