2 projects

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Den samiske mannsrollen i endring - hva skjer med overføringen av verdier fra fedre til deres sønner? (stud.stip)

Endringene i det samiske samfunnet og storsamfunnet de siste 50 år gjør at tradisjonelle former for oppdragelse og verdioverføring er vanskelig å opprettholde. De fleste menn som i dag har voksne barn, opplevde deres fedre som primærnæringsdrivende og try gge i deres mannlige verdier, mens de fle...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Erfaringskunnskap og fortellinger i barnevernet

Prosjektet vil utforske hvordan eksempler og fortellinger kan brukes for å løfte fram profesjonsutøverens erfaringskunnskap. Dette er i stor grad personlig (taus) kunnskap hos den enkelte profesjonsutøver uten at dette bearbeides og formidles i en form so m kan bidra til utvikling av felles profe...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke