0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian laboratory for Si solar cell technology

Den Norske infrastrukturen for Si solcelleteknologi er en åpent nasjonal forskningsinfrastruktur som tilbyr tjenester og bruk av avansert utstyr langs verdikjeden for silisiumbaserte solceller fra raffinering av silisium til testing av solcellemoduler. Laboratoriet er organisert i fire noder. Ved...

Awarded: NOK 32.3 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility II

NorFab provides access to state-of-the-art laboratories for Norwegian researchers, independent of their academic, institute or company affiliation. The laboratories include the three academic nodes NTNU NanoLab in Trondheim, SINTEF MiNaLab and UiO MiNaLab in Oslo, and University college of Southe...

Awarded: NOK 133.6 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

OpenLab Drilling

Med OpenLab har NORCE og Universitet i Stavanger etablert en unik forskningsinfrastruktur som utnytter kraftige dataressurser til utvikling og uttesting av morgendagens bore- og brønnteknologi. OpenLab Drilling er komplementær til NORCE's fullskala testrigg, Ullrigg, på Ullandhaug utenfor Stavang...

Awarded: NOK 48.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian node of the European Marine Biology Research Centre (EMBRC), support for participation in implementation phase

Prosjektet bidro til etablering og medlemskap av den norske noden i infrastrukturnettverket EMBRC (European Marine Biological Research Center, der etableringen av en ERIC (European Research Infrastructure Consortium) var hovedmålet. Dette ble sluttført i løpet av 2018.

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Health Registries for Research

Prosjektet hadde som formål å øke forskeres bruk av nasjonale helseregstre ved å 1. Bedre og standardisere dokumentasjon av innholdet i registrene 2. Forenkle tilgang til data 3. Utvikle systemene for sikker databeandling 4. Bidra med statistisk metodestøtte og utvikling Prosjektet har o...

Awarded: NOK 36.4 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Life Watch - follow up from preparatory to construction phase

The main goal of LifeWatch is to outline the possibilities for an enhanced cooperation between different countries within eScience and biodiversity. LifeWatch is one of several ESFRI projects which aim to establish e-infrastructures and databases in the f ield of biodiversity and ecosystem resear...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies.

Det overordnede hovedmålet til NorMIT (Norsk senter for minimalt invasiv bildeveiledet terapi og medisinske teknologier) er å forbedre pasientbehandlingen gjennom utvikling av medisinsk teknologi og metoder som gir mindre traumer for pasientene, økt sikkerhet og kvalitet i behandlingen samt korte...

Awarded: NOK 53.9 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

LIA - Language Infrastructure made Accessible

LIA (Language Infrastructure made Accessible) var eit femårig nasjonalt samarbeidsprosjekt (2014 - 2019) mellom fire universitet (UiO, UiB, UiT og NTNU), Norsk Ordbok 2014 og Nasjonalbiblioteket. Hovudmålet for prosjektet var å redde gamle talemålsopptak med norsk og samisk språk, transkribere og...

Awarded: NOK 27.3 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Søknad om støtte til oppfølging av ICOS Norge og ICOS-OTC i årene 2014 og 2015 i påvente av avklaring om langsiktig finansiering

Målet for ICOS-Norge er å etablere et høykvalitets standardisert målenettverk for å dokumentere drivhusgassopptak i land, hav og atmosfære for norske land- og havområder, inkludert Arktis, knyttet sammen i et internasjonalt system gjennom ICOS. Nettverk et som skal opprettes i ICOS er tenkt ope...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Prepare Norwegian participation in the ESFRI Infrastructure for Systems Biology - Europe

Infrastructure Systems Biology Europe (ISBE) is an ESFRI project in the preparatory phase that received EU funding from August 2012. The aim of the ISBE is to develop a European infrastructure for systems biology that will allow broad groups within academ ia and industry to make extensive use of ...

Awarded: NOK 9,823

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Smart Grid Laboratory & Demonstration Platform

Med støtte fra Forskningsrådet, har NTNU og SINTEF bygget et nasjonalt Smart Grid laboratorium i Trondheim. Laboratoriet er systemorientert dvs. velegnet for å teste og verifisere samspill mellom komponenter og delsystemer og kan tilby en moderne laboratorieinfrastruktur for forskning, demonstras...

Awarded: NOK 28.6 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Research Infrastructure for Multiphase Flow

For the first time, Institute for Energy Technology (IFE) and SINTEF, two Norwegian research institutes with high reputation in the science of multiphase flow, join forces for a significant laboratory infrastructure development. The vision of the projec t is to realize a state-of-the-art experi...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (revised 2012)

The Marine Technology Centre consists of the three parties NTNU (Dept. of Marine Technology), MARINTEK (an institute in the SINTEF-group) and Centre for Ships and Offshore Structures (CeSOS - center of excellence). The Marine Technology Centre is one of the strongest research and educational ins...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Oslo Geomagnetic Laboratory

I 2013 ble laboratoriet tildelt 8 millioner kroner av Norges forskningsråd for å etablere en norsk nasjonal forskningsinfrastruktur for geomagnetisme. Midlene tillot oss å bygge et av de mest avanserte paleomagnetiske og bergmagnetiske laboratoriene i Europa, Ivar Giæver Geomagnetiske Laboratori...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NorStore - a national infrastructure for scientific data

The objective of the NorStore initiative is to develop and operate a persistent, nationally coordinated infrastructure that provides non-trivial services to a broad range of scientific disciplines that have a variety of needs for storing and publishing di gital data. There are three critical fa...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian Sequencing Centre - Phase II

Norwegian Sequencing Centre (NSC https://www.sequencing.uio.no) er en nasjonal kjernefasilitet med to likeverdige partnere, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus (OUS). NSC har levert state-of-the-art sekvensering siden 2009 og har gjennom støtte fra NFR, UiO og OUS investert tungt i b...

Awarded: NOK 41.0 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian barcode of life network (NorBOL)

NorBOL (Norwegian Barcode of Life) er den nasjonale forskningsinfrastrukturen for DNA-strekkoding i Norge. Infrastrukturen koordineres av NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim og har fire konsortiepartnere i tillegg til NTNU: Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk museum i Oslo, Norges arktiske ...

Awarded: NOK 25.6 mill.

Project Period: 2014-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR ENVIRONMENTAL DESIGN OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH IN CEDREN

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) fekk innvilga ein søknad om pengar til vitskapleg infrastruktur i siste søknadsrunde. Søknaden illustrerer breidda i CEDREN sine aktivitetar. Vi får midlar til avansert telemetritutstyr for nø yaktig posisjonering av fisk i tre dimens...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Historical Population Register for Norway 1800-2024 (HPR) / Historisk befolkningsregister (HBR) 1800-2024

Norges forskningsråd har bevilget kr 25 millioner til etableringen av et nasjonalt historisk befolkningsregister (HBR). Dette dekker perioden fra 1800 og lenkes til Det sentrale folkeregisteret som i 1964 ble basert på 1960-folketellingen. Med lokale unntak, kunne personer bare følges gjennom de ...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Marine Robotics Facility - Remotely Operated Vehicle for Deep Marine Research

Remotely operated underwater vehicles are important platforms for todays comprehensive marine research. The technology is urgently needed for the Norwegian marine science community to effectively address the challenges of marine research. In addition, Norway is a world leader in the design and us...

Awarded: NOK 45.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Earth Surface sediment Laboratory

The Department of Earth Science (GEO) at the University of Bergen has made several unique contributions to the international scientific community of the magnitude and rates of natural climate variability (palaeoclimate) and to many basic research questions in geology over the last decades. The Se...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NNP - The Norwegian NMR Platform

Det er etablert en nasjonal plattform for kjernemagnetisk resonans (NMR). NMR teknologien brukes til å bestemme strukturen og funksjon av proteiner, naturprodukter og syntetiske organiske molekyler. NMR brukes også til å undersøke dynamikk, konsentrasjon og hvordan mo-lekyler fungerer i samspill ...

Awarded: NOK 51.4 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Biorefinery Laboratory

The vision of the Norwegian Biorefinery Laboratory (NorBioLab) is that NorBioLab shall be the fundament for developing novel, advanced biorefinery processes at top international level, tailor-made for Norwegian conditions. The NorBioLab will gather centr al Norwegian stakeholders in the biorefin...

Awarded: NOK 36.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Norway CCS RI - Phase 1

Global warming caused by anthropogenic greenhouse gas emissions is possibly the most severe environmental challenge facing the world today. Carbon Capture and Storage offers a route to reduce these emissions and help mitigate the presently uncontrolled global temperature rise. The European Carbo...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2013-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Preparatory Phase 2 (PP2) - National Co-funding

ECCSEL was proposed by NTNU and SINTEF on behalf of the Norwegian Government, and put on the official ESFRI Roadmap in 2008. The ECCSEL preparatory phase consortium teams up selected Centers of Excellence on CCS across Europe. The mission is to establis h, develop and operate a European distrib...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

WindScanner ESFRI PP participation

WindScanner.eu is a joint European distributed research infrastructure for wind energy that is on the EFSRI Roadmap 2010, and is seen as strategically important by SINTEF Energi and other leading wind energy research institutes in Europe. SINTEF Energi p articipates in the WindScanner Praparator...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA

...

Awarded: NOK 80.6 mill.

Project Period: 2013-2023

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Offshore Wind Energy Research Infrastructure - Floating Experimental Wind Turbine (FLEXWT)

The infrastructure includes a FLEXWT (Floating Experimental Wind Turbine), a fully instrumented moderate sized floating offshore wind turbine for research purposes. FLEXWT is part of NOWERI (Norwegian offshore wind energy research infrastructure) includin g also an OBLO (Offshore Boundary Layer O...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Offshore Wind Energy Research Infrastructure - Offshore Boundary Layer Observatory (OBLO)

no changes from last year

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ELIXIR.NO - a Norwegian ELIXIR node

-

Awarded: NOK 49.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland