0 projects

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Does a 'rights based' approach to development contribute to social inclusion? The case of Guatemala

...The pre-project seeks support to meet with the pote ntial partners, to gather necessary...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Development of new antimicrobial agents: Structure-Function Analysis and Construction of Antimicrobial Peptides

...and target cells) that are important for the potency and specificity of antimcrobial peptides is...structures, but different specificities/pote ncies. Thus, the following questions will be...· Why do very similar peptides show different potency and specificity with respect to the...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Bygda som skaper sitt eige image: Når bygder marknadsfører seg for å overleve.

...må gjere seg attraktive for eksisterande og pote nsielle innbyggarar, og førestellingane om...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: PEM durability - components and systems, Chinese-Norwegian bilateral cooperation in hydrogen technology

...this bilateral project, we aim to explore the pote ntial of bilateral research cooperation,...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Mathematical modeling and numerical simulation for enhanced understanding of geothermal reservoir stimulation by shear-dilation treatment

...located in such regions, the technology has a pote ntial to enlarge the geothermal resources...Geothermal Systems) for uttak av energi, har potensiale til å øke verdens geotermiske...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Shifting cargo from Road to Sea

...av hvor mye av den totale godstransport som pote nsielt kan flyttes fra vei til sjø. Dette vil...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Amine Emissions during Carbon Capture Phase II: Experimental Study Investigating Risks of select Amines (ExSIRA) Part C

...to industry will be a clear assessment of the pote ntial environmental risks of selected amines...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fisheries induced evolution in Atlantic cod investigated by ancient and historic samples

...the statistical evaluation the selective pote ntial of novel genomic regions and candidate...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

An eco-friendly paradigm in soil disinfection: Formulation of a biostimulant to treat the potato cyst nematode plague

...Poteten er den tredje viktigste matplanten i verden...forbruk. Mer enn 1 milliard mennesker spiser poteter og den totale produksjonen er over 370...og resultere i handelrestriksjoner for poteter. Potetål er en karantene sykdom og den...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Stabil smak på potet - med forbrukeren i fokus

...har en visjon om å skape poteter med god konkurransekraft gjennom et norsk...er: hvilke gode egenskaper kjennetegner norske poteter og hvordan kan vi styre disse egenskapene?...om forbrukernes kvalitetsønsker til smak på potet og hvordan disse kan oppfylles ved bedre...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvinning av funksjonell protein som biprodukt fra potetmelproduksjon

...fra potet er kjent for å være svært næringsrikt og...som næringsmiddel. Ødeleggende prosesser i potetmelindustrien gjør at denaturert potetprotein...basert på analyser av nativt protein fra potetråsaft, har avdekket interessante egenskaper...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Innlandet

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Optimising operation parameters for increased product quality of processed potato

...for prosjektet «optimal potet» har vært å redusere kvalitetsvariasjon i...som påvirker sluttkvaliteten av prosesserte potetprodukter; 2) å bedre forståelsen av hvordan...bedre basert på aktuelle kvalitetsparametre av potet; og 3) å utvikle bedre teknologi for...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Bedre potetkvalitet ved riktig vekstavslutning - Effekter av ulik risdreping og avmodning på avling, tørråte og kvalitet av poteter.........

...avmodnede poteter gir normalt den beste kvaliteten, både til...og trolig mer akrylamid. Prob lemet med umodne poteter er spesielt stort i Norge, på grunn av kort...vanlig i dag, som en forsikring mot tørråte på potetene, og fordi det er antatt å gi bedre...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Viken

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Potenssumvarieteten til apolare former tilordnet aritmetiske Gorenstein varieteter

...polynom (form) f er skrevet som en sum av potenser av lineære former, sier vi at dette er en...på denne måten ved hjelp av deres mulige potenssumpresentasjoner. Vi er særlig interessert i...f assosiert til X er spesielle og at mulige potenssumpresentasjoner gjenspeiler geometrien til...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte og posisjonering mot H2020

...er primært for å gå bredt ut å søke etter potensielle partnere til egen, kommende søknad samt...innledende møte. Vi ønsker derfor å reise til potensielle kandidater til prosjekter for å bli...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Improved methods for detection and strain identification of Tobacco rattle virus in Norway

...Potetproduksjonen I Norge har I flere år vært...rustflekksjuke - brune ringer og flekker - i potetknollene. Disse symptomene gjør potetene...er hovedsakeli g forårsaket av to virus: potetmopptoppvirus (Potato mop top virus, PMTV) og...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eco-friendly Biostimulant for Potato Cyst Nematode Mitigation - CystLab

...utviklet for å fjerne parasittiske potetcystenematoder (PCN), et økende problem for...effektiv behandling mot PCN på markedet. Potetprodusentene sitter igjen med metoder som...artsspesifikt alternativ til nematocider. Potetprodusentene vil dra fordel av økt årlig...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Potenssumvarieteten til apolare former tilordnet aritmetiske Gorenstein-varieteter

...ønsker vi å skrive f som en sum av s potenser av lineære former, f=1_1^d+...+1_s^d, det...punkter i dette Hilbertskjemaet. Varieteten av potenssumpresentasjoner defineres som tillukningen...oppstår på en spesiell måte ved hjelp av deres potenssum variteter. Det er grunn til å gro at...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

Ionic mechanisms of action potentials in retinal ganglion cells

...biophys ical mechanisms that generate action potentials in retinal ganglion cells (RGCs). RGCs...signals based on a neural code using graded potentials in bipolar cells (and amacrine cells)...biophysical mechanisms that generate action poten tials and we lack biophysically realistic...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Vestland

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

Automated spike sorting of multielectrode recordings: Construction of test data as part of international methods development project

...analysis of extracellular recordings of action-potentials. Several electrode types may be...data for (virtua lly) recorded extracellular potentials will be calculated following enforcement...neuron model s with imposed somatic action potentials in a electrostatic forward modeling...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Biological control of salmon lice through filtrating organisms (LiceFilter)

...packages to identify filter feeders with the potential to efficiently remove salmon lice from...trials (WP 1) and to demonstrate this potential in the filed (WP 2). The project contains...project will provide novel insight into the potential for biological control of salmon lice by...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2018

Location: Møre og Romsdal

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Tailor-making specialized collagen peptides for high-end markets using by-products from the Norwegian poultry and salmon industry

...mobilization in the food industry that can potentially transform food processing by-products...streams. Collagen peptides are one of the potential high-end products that can be produced...Moreover, the project is set to explore potential high-end application of the collagen...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio Value creation and ecosystem services of European seaweed industry by reducing and handling potentially toxic elements

...in Europe. It will fill knowledge gaps on Potential Toxic Elements (PTE) in farmed sugar kelp...from two areas in Norway, and evaluate potential selection response of their reduced...in soil to determine chemical reactivity and potential bioavailability of labile As using an...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Commercialize a Kite power system, which will produce energy at a competitive price compared to conventional wind mills.

...from High Altitude Wind Power (HAWP). The potential wind power increases with the cube (x3)...100 m is only 5 m/s which gives a wind power potential of 80 W/m² while at 1000 m height the...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2016-2017

Location: Agder

SSF-Svalbard Science Forum

Detailed mapping of the active layer and top permafrost potential carbon release in central Svalbard. RiS ID:6650

...the present work are to: (1) Investigate high potential SOC (soil organic carbon) areas where...and rate of release of SOC as well as its potential under changing climate...

Awarded: NOK 30,013

Project Period: 2014-2015

Location: Svalbard

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Commercial Development of Algae for Food, Drinks and Health Supplements

...og andre bruksområder. Alger har stort potensial både som matkilde og kosttilskudd, da det...at alger kan forebygge helse problemer og at potensialet innen helse og velvære fortsatt er...biologisk ressurs av stor betydning for sine potensielle bruksområder i ulike felt, spesielt som...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2015-2015

Location: Agder

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

FORURENS: Understanding Long-Range Atmospheric Transport Behaviour of Emerging Persistent Organic Pollutants (POPs)

...to long-range transport (LRT). Due to their potential harmful properties, international...conventions in iden tifying new chemicals of potential concern, it is thus of uttermost...that are used to identify chemicals with a potential for LRAT. The LRAT-feature of such...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Viken

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Synthetic studies directed towards asmarines and other purines with fused heterocyclic systems

...is a rich source of bioactive compounds and potential drugs. The so-called secondary...interest for marine natural products as potential drugs and molecular tools, since an...organic synthesis in order to explore the true potentia l of these chemically complex structures....

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Improved macroscopic sweep efficiency in CO2-flooding of North Sea reservoirs

...of chemicals and chemical stability. •The potential for improving sweep efficiency in...The PhD-student will work in this area. •The potential for improving sweep efficiency in...of computer models, and determination of potentials in field scale. New competence will be...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

SSF-Svalbard Science Forum

Automotive Lidar based EXploration of glacIer Caves, RiS ID 11600

...an Arctic environment in order to assess the potential of recently emerging automotive lidar...We want to investigate the limitations and potentials of automotive lidars compared to the...lidar scanner Riegl VZ-6000 and identify potential new applications of automotive lidar...

Awarded: NOK 42,651

Project Period: 2021-2022

Location: Svalbard