0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nonlinear PDE in Spaces of Analytic Functions

For en løsning av en partielle differensialligning er det ofte av interesse å vite hvor (dvs. på hvilket område) løsningen er analytisk, fordi dette kan gi innsikt i de underliggende fysiske prosessene. I dette prosjektet studerer vi ligningene for magnet-hydrodynamikk (MHD) samt flere andre mode...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Discrete Models in Mathematical Analysis

Forskningsprosjektet omhandler problemer i matematisk analyse som har oppstått som følge av den digitale revolusjonen. Prosjektets sentrale temaer er diskrete modeller i tid-frekvens-analyse, diskrete operatorer i harmonisk analyse og funksjonsteori, samt diskrete modeller i differensialligninger...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Inversion of radar remote sensing images and deterministic prediction of ocean waves

Prosjektet har som mål å løse de vitenskapelige utfordringene for å varsle enkeltbølgehendelser på havet før de skjer. Bølgefeltet skal først observeres på lang avstand med radar. Deretter skal det beregnes hvordan bølgfeltet forplanter seg framover i tid og rom for å kunne varsle enkeltbølger....

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Motivic Homotopies

Over global fields, the PI plans to compute with the Adams spectral sequence in the examples of connective algebraic K-theory and motivic Brown-Peterson theory. The approach is reminiscent of the local-to-global philosophy employed in class field theory. A local-to-global principle is a statem...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

CalMarO- Toppfinansiering av Marie Curie forsker Reidar Anderson

Søknad om toppfinansiering av Marie Cruie-forsker for å komkensere differansen mellom Marie curie-ordningens Livingallowence og norsk tarifflønn

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

CalMarO- Toppfinansiering av Marie Curie forsker Rommel H. Maneja

Søknad om toppfinansiering av Marie Cruie-forsker for å komkensere differansen mellom Marie curie-ordningens Livingallowence og norsk tarifflønn

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

CalMarO- Toppfinansiering av Marie Curie forsker Mei-Yu Chang

Søknad om toppfinansiering av Marie Cruie-forsker for å komkensere differansen mellom Marie curie-ordningens Livingallowence og norsk tarifflønn

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

MicVirEcolHotSprings- Toppfinansiering av Marie Curie forsker

Søknad om toppfinansiering av Marie Cruie-forsker for å komkensere differansen mellom Marie curie-ordningens Livingallowence og norsk tarifflønn

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Long water waves in fjords: dynamics of the moving shoreline

Entry of sea waves into narrow bays, such as fjords, and river mouths usually leads to an intensification of wave regimes, which is well-known by various photos of tidal and tsunami bores. For certain bathymetry configurations the wave can propagate witho ut internal reflection even in the cases,...

Awarded: NOK 51,999

Project Period: 2011-2011

Location: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Many-to-many location-routing problem: a matheuristic approach

This project is a bilateral research collaboration between Professors Arne Lokketangen from the Department of Informatics of Molde University, Norway, and Ricardo Camargo from the Department of Industrial Engineering of the Federal University of Minas Ger ais, Brazil. It has the objective of deve...

Awarded: NOK 38,999

Project Period: 2011-2011

Location: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Invariant characterization and classification of Lorentzian geometries

This project must be situated in the area of pseudo-Riemannian differential geometry. It involves the development and application of algebro-geometric techniques for the invariant characterization (IC) and classification of Lorentzian spaces of general di mension n. The focus will be on those spa...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mittag-Leffler Fellowship Project

n/a

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2020

Location: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Analysis and geometry on non-holonomic manifolds with non-degenerate metrics

Main objective of the project is the developing of geometry and analysis on non-holonomic manifolds with non-degenerate metrics in cooperation between the theoretical studies and applications in geometric numerical analysis and optimal control theory. The refore the project is presented from four...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Adaptive penalisation for p>>n sparse problems

High dimensional regression modelling, where the number of covariates p is much larger than the number of samples n, is one of the most active research areas in statistics, as such situations frequently appear in many different areas, including molecular biology. When p>>n, classical statistics ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

EVITA-eVitenskap

Discrete Optimization Methods in Maritime and Road-based Transport II

Kjernegruppen i DOMinant II har oppnådd betydelige forskningsresultater innen modell- og metode utvikling av diskrete optimeringsproblemer innen maritim og vei-basert transport. Her har 1)lagerstyrt ruteplanlegging og 2)kombinert flåtesammensetning og ruteplanlegging blitt fokusert. Gruppen har f...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Applications of proof interpretations in nonlinear analysis

For enkelthets skyld tar jeg her utgangspunkt i den populærvitenskapelige framstillingen fra prosjektets forrige framdriftsrapport (med rapporteringsfrist 20111001) som kjent bakgrunnsstoff. Hovedsaklig har jeg i perioden etter dette arbeidet med å vide reutvikle funksjonalinterpretasjonen for ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Applications of geometric theory of overdetermined systems in differential geometry and mathematical physics

The project aims at investigating geodesics of Riemannian and semi-Riemannian metrics. We wish to achieve two goals: bound chaoticity/complexity of the geodesic flow and understand when it can be described completely. The latter means integrability of the equations and we wish to investigate exi...

Awarded: NOK 48,405

Project Period: 2011-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

APPLICATIONS OF COMBINATORIAL HOPF ALGEBRAS IN RENORMALIZATION AND NUMERICAL ANALYSIS

Numerisk analyse av differensiallikninger er et forskningsfelt med hovedmålet å konstruere metoder for løsning av differensiallikninger ved datamaskinberegninger. Dette har anvendelser innen simuleringer av tidsdynamiske system i fysikk, kjemi, ingeniørfa g og dataspill. Et aktivt forskningstema ...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2011-2013

Location: Vestland

EVITA-eVitenskap

Energy markets: modelling, optimization and simulation

EMMOS-prosjektet forkuserer på forskjellige temaer innen analysen av energymarkeder. Foroverkontrakter (kjent som forwards og futures) er likvide finansielle produkter i energimarkeder, og krever sofistikerte matematiske modeller for å kunne bli brukt effektivt i risikostyring. I EMMOS-prosjektet...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

relatert til: EU -Noncommutative Geometry

Prosjektet koordineres fra Cardiff, og Matematisk institutt ved UiO er en node i dette Marie Curie-nettverket. I forbindelse med prosjektet har Matematisk institutt ved UiO fått tildelt EU-midler til å dekke ett års predoc-stilling (i tillegg til noe drif tsmidler for andre prosjektmedarbeidere)....

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Holomorphic Approximation and Complex Geometry

Eksponering av punkter. Sent i 2012 brukte Diederich, Fornæss og Wold teknikkene utviklet av Forstneric og Wold for embeddinger av Riemannflater til å vise et mye sterkere resultat: for ethvert punkt på randa til et strengt pseudokonvekst område, kan man avbilde området så det nær dette punkte...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Approximate Inference for Bayesian Palaeoclimate Reconstruction

For further information see attached project description(outline.pdf)

Awarded: NOK 33,999

Project Period: 2010-2010

Location: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Moderne statistiske metoder for analyse og varsling av markedsrisiko

Statistiske begreper, metoder og modeller har gjort sitt inntog i norske finansinstitusjoner, spesielt i arbeidet med måling og vurdering av risiko. Mellomstore norske banker har i all hovedsak hatt fokus på kredittrisiko, og bruk av statistiske modeller både i innvilgelsesprosessen og portefølj...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Mathematical modeling of electric potentials recorded in the brain

The progress in experimental neuroscience over the past two decades allows scientists to record brain activity with unprecedented spatial and temporal resolution. In many cases, the limiting factor is the ability to analyze and interpret the experimental data. One of the most successful theoreti...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

The Bernstein-von Mises theorem for martingale-residual processes in Cox-type regression models

The Cox model is a convenient choice for survival data analysis, however, even though it is a semiparametric model and therefore applicable to many various scenarious, it still has its restrictions. Among them belong the proportional hazard assumption, al l individuals behaving according to the s...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Water Waves with Weak Dispersion and Nonlinearity

This research proposal is directed at the study of surface waves on bodies of water, such as oceans rivers and lakes. In order to understand the motion of surface waves on water, in principle the motion of the whole body of fluid has to be computed. Howev er, there are simplifying assumptions, su...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke

EVITA-eVitenskap

Registration Uncertainty in Image Guided Therapy

The main goal of a neurosurgical tumor resection is to maximize the removal of tumor tissue while conserving healthy and important functional brain tissue. Functional areas are commonly located in the pre-operative image space and a non-rigid registration used to map this information into the in...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multiscale Domain Decomposition: Algorithms and Analysis

Prosjektet utforsker en klasse av metoder for å løse partielle differensialligninger. Slike ligninger beskriver mange fenomener innen teknologi og vitenskap og er derfor viktige. Metoden som brukes, områdedekomponering, består i å dele opp problemet i mange delproblem. Hvert delproblem er defi...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Spatio-temporal modelling and approximate Bayesian inference

The aim of this project is to provide solutions for two common challenges in spatio-temporal applications: making Bayesian inference in reasonable time, and provide a good approach to modeling and representing stationary and non-stationary Gau ssian random fields. This is done by ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combinatorial and Categorical methods in Representation Theory

Prosjektet dreier seg om forskjellige deler av algebra. Motivert av konkrete eksempler, som hele tall og rasjonale tall, så kan man imitere regneregler som gjelder i disse konkrete eksemplene til å innføre abstrakte algebraiske strukturer. F.eks. er da de hele tall en ring med to operasjoner + og...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage