15 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ClimateCultures. Socionatural entanglements in Little Ice Age Norway (1500-1800)

Hva skjedde forrige gang de nordiske samfunnene møtte raske klimaendringer? Hvordan reagerte folk da de møtte lignende utfordringer som de vi står overfor i dag? I dette prosjektet ser vi på den siste perioden med store klimaendringer i Norden, den lille istiden (1500-1800). Forskergruppen rekons...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Funding for copyediting of English-speaking monograph

Conceptualizing Knowledge will answer the fundamental question of how knowledge was conceptualized in early modern Norway. By investigating 51 individual manuscripts commonly called Black Books in the period 1700-1850, the core questions addressed in this study are: How did people in early modern...

Awarded: NOK 41,976

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

EUI - 4. år - Working Youth in Early Modern Europe

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Amsterdam, Norges største by på 1600-tallet. Et norsk innvandrersamfunn for 350 år siden.

...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Korrupsjon i Norge 1790-1830

Postdoktorprosjektet er en undersøkelse av misligheter og korrupsjon i det norske embetsverket i perioden 1790-1835. Det var en klar utvikling mot et mer byråkratisk embetsverk i Norge i perioden. For å kunne forstå denne fullt ut, er det nyttig å kunne sammenligne Norge med Danmark og til en vis...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

EUI Utenlandsstipend - Domestic servants, criminals and housewives - Norwegian female migration to Amsterdam in the seventeenth century

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

EUI - Working Youth in Early Modern Europe

Most adolescence and youth in early modern Europe did not, as today, attend school or university on a full-time basis, but worked. I would like to examine the work experiences, work tasks and workload of this age specific group; young people between child hood and marriage, approximately aged 15 ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet fra 1814-1940

"Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet fra 1814-1940" er et tverrfaglig prosjekt i regi av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med historiske og kulturvitenskapelig e fagmiljøer i Norge, og dreier seg om hv...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sexuality, Law and Legal Practice, and the Reformation in Norway

...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Demokratisk teori og historisk praksis - Om forutsetninger for folkestyre i Norge og andre land i den europeiske kulturkrets, ca. 1750-1850

Prosjektet vil undersøke forestillinger, holdninger og praksiser knyttet til folkestyre i Vesten 1750 - 1850. Norden, og særlig Norge, vil stå i sentrum, men det er langt på vei de idémessige forbindelser til det øvrige Europa og til Amerika som vil bli v ektlagt. Fortolkningen av de republikansk...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Domestic servants, criminals and housewives - Norwegian female migration to Amsterdam in the seventeenth century

Thousands of Norwegian women lived and worked in Amsterdam in the seventeenth century. I want to give these, until now, unknown Norwgian women in Amsterdam a face, by, on an individual base, mapping their migration from Norway. I will concentrate on their cultural identiy in Amsterdam and look a...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

EUI Domestic servants, criminals and housewives. Norwegian female migration to Amsterdam in the seventeenth century

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Engelsk oversettelse av "Samenes historie fram til 1750"

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2005-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Bønders råderett over jord og gårdsdrift fra høymiddelalder til slutten av tidlig moderne tid - Norge og Europa

Prosjektet vil foreta regionale undersøkelser innen et større, men avgrenset mellomeuropeisk område (Ober-Bayern, Salzburg-Tirol, Graubünden) som grunnlag for komparasjoner med Norge og Norden, når det gjelder bøndenes råderett. Området er valgt ut fordi det har et sammensatt bilde på samme måte...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2004-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Identities and Independence in the Provinces of Santa Marta and Riohacha (Colombia), ca 1750-ca 1850. Oversettelse fra engelsk til spansk

...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke