0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Advances in peptide design and laboratory testing to identify suitable peptide-based HIV immunotherapy candidates for product development

The objective of this project is to analyse and select a range of immunogenic peptides as candidate HIV immunotherapies for future human clinical trials. Immunotherapy strategies are needed to counteract both the financial and physical burdens of current HIV drugs on human health. Drug-resistant ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fremtidens støperiteknologi

FREMSTØT! 11 norske bedrifter går sammen med SINTEF, NTNU og Forskningsrådet om et nytt kunnskapsløft innen stykkstøping av aluminium. Prosjektet skal sikre kompetanseutvikling og vekst i en bransje hvor norsk industri i en årrekke har vist at de kan hevd e seg i verdenstoppen. Støperier som Alco...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kompakt styringsenhet med integrert clutch- og gearshiftaktuering for automatisering av manuelle transmisjoner på nyttekjøretøyer

...

Awarded: NOK 17.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A novel antimicrobial agent for topical treatment of challenging infections caused by drug-resistant bacteria.

"Once life-saving medicines are increasingly having as little effect as a sugar pill. Since 1970, no new classes of antibacterials have been developed to combat infectious diseases. Microbial resistance to treatment could bring the world back to a pre-an tibiotic age." WHO Report 2000: Overcomi...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FoU Prosjekt Bygg og Eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester

Søknaden gjelder gjennomføring av et 3-årig hovedprosjekt i perioden 2006-2009. Hovedprosjektet er en videreføring og tematisk utvidelse av et pågående forprosjekt, FoU ?Utvikling av modeller for effektiv sykehusdrift? (168372/I30-emb), støttet av forskni ngsrådet i 2005. Hensikten er å utvikle ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Byggemetoder for 3D Heterogene Mikro / Nano systemer

Prosjektets overordnete idé er å videreutvikle SensoNor som Center of Excellence for Mikro / Nano systemteknologi (MNST). Dette gjelder både i Norge og innenfor SensoNors moderselskap Infineon Technologies. Utvikling av neste generasjons teknologiplattf orm for 3D heterogene mikro/nano systemer...

Awarded: NOK 31.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Integration of Economical Optimization and Model Predictive Control of Complex Plants

The objective of the project is to develop methodology and technology for real-time economical optimization of complex industrial processing plants, consisting of continuous, semi-batch or batch process units. Physical/chemical nonlinear dynamic models wi ll be used both for model predictive cont...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next-generation low-cost ZigBee System-on-Chip

Kortholds radiokommunikasjon er i sterk vekst. Kabler erstattes av trådløs kommunikasjon i mange typer utstyr, og trådløse sensorer og styringsenheter får stadig nye anvendelser. Standardisering er ofte en forutsetning for massiv utbredelse av teknologi. ZigBee er en ny standard innen kortholds r...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av en nanoteknologisk blodsukkermåler for kontinuerlig in vivo måling av blodsukker hos pasienter med Diabetes mellittus

Formålet med prosjektet er å utvikle en miniatyrisert osmotisk trykksensor for automatisert kontinuerlig in vivo måling av blodsukker (glukose) hos pasienter med Diabetes mellittus. Enheten skal være liten nok til injeksjon uten bruk av kirurgi, den skal være inorganisk, og følgelig ikke nedbrytb...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestfold

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Verdikjeder, logistikkløsninger og miljø ved distribusjon av drikkevarer

Formålet med prosjektet er å bestemme hvordan drikkevarer kan distribueres billigst mulig fra produsent til butikker og HORECA (hoteller, restauranter, storhusholdning og kiosker) innenfor et miljøvennlig og effektivt logistikk¬system. Det innebærer at vi skal bestemme hva som er det mest kost¬n...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Avanserte verktøy og robust prosessautomatisering

Økt automatisering er nødvendig for å redusere produksjonskostnadene. For Volvo Aero Norges vedkommende er målsetningen at produksjonskostnadene i løpet av få år skal reduseres med 30 % for at bedriften skal opprettholde og styrke sin konkurransedyktighet . VAN og Teeness er to bedrifter som på h...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av automatisert produksjonsenhet for komposittkoblinger med full variantfleksibilitet og én takts omstilling

Prosjektet vil ha en todelt hovedmålsetning knyttet til henholdsvis effektive produksjonsmetoder og produktenes kvalitet og langtidsegenskaper. For det første skal det gjennom betydelig forskningsinnsats på moderne automatiseringsløsninger utvikles et pro duksjonssystem for bremserørkoblinger i k...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The next generation low-power handheld ultra wide band short-range 3D-radar

Most current wireless communication systems (mobile phones, wireless LANs etc.) utilizes plain carrier based communication or more advanced RF techniques like Bluetooth and ZigBee. Recently a fundamentally different technique has been entering the communi cation market; Ultra Wide Band (UWB) or i...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Effektiv produksjonsteknologi for turbidimetrisk Cystatin C immunoassay for storskalaanvendelse på automatiserte instrumentplattformer

Søker har utviklet et immunoassay for serum Cystatin C, for bruk på store automatiserte laboratoriemaskiner. Cystatin C er nå vist å være den beste markør for nyrefunksjon, bedre enn den tradisjonelle kreatinin-analyse. Kreatinin-analyser er i mange labor atorier den blodprøve som utføres aller h...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling og klinisk uttesting av et implantat til bruk på pasienter med ileostomi (utlagt tynntarm)

I FoU-prosjektet skal det utvikles og klinisk uttestes et implantat som skal gi pasienter med ileostomi forbedringer hva gjelder både medisinske komplikasjoner og livskvalitet. Et velfungerende stomiimplantat med et tømmesystem som også kan tillate posef rie perioder, vil representere en betydel...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt produkt for ikke-invasiv hjernetrykkmåling

FoU-prosjektet (Sensometrics NICom) skal resultere i et kommersielt prototyp-produkt for ikke-invasiv hjernetrykkmåling. Det innebærer måling av hjernetrykk (inkludert complianse) ved at sensoren for det ikke-invasive signalet legges på huden til pasiente n; trykksensoren må ikke legges inn i pas...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GEOSUITE 2

GEOSUITE 2 will develop a unique commercial software for the solution of geotechnical design problems, with fully integrated databases for the management of geological and geotechnical data. Such product is not available today. GEOSUITE 2 has a high comme rcial potential, both in Scandinavia and ...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New Innovative Printing Paper grades

A majority of the Norwegian production of printing paper is low-price commodity products. The Norwegian paper industry is facing hard competition from low foreign labour costs and inexpensive fibres from fast-growing species. In order to stay competitive in the future, Norwegian paper industry mu...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TERRELLA - International services for global markets

Nytt sammendrag pr nov. 07 Terrella will enable international service performance in order for companies to obtain higher value creation and incremental innovation. Terrella is an action research project where the main development arena is in the partner organisations (Nemko, Det Norske Veritas E...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable Production Process for Capacitor Foil

The current production process for capacitor foil consists of a metal refinement process to 99,99% aluminium quality followed by casting of rolling slabs. The slabs are hot and cold rolled down to a final thickness of about 100 µm. After degreasing, annea ling is done to create a cubic texture su...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av miljøvennlig sement designet for å produsere stabil og robust selvkomprimerende bygningsbetong (SKBB)

Selvkomprimerende betong (SKB) er en betong med eksepsjonelt gode flytegenskaper som i forenkler utstøpingsprosessen ved at den ved hjelp av egen vekt fyller støpeformen uten behov for det betydelige vibreringsarbeidet som er nødvendig for ?normal? betong . Dette fører til at SKB gir en markert f...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of mechanism based, novel anti-inflammatory compounds

Avexxin AS (founded in Trondheim march 2005) introduces a novel therapeutic approach for the treatment of chronic diseases including psoriasis based on more than a decade of research at Prof. Berit Johansen?s group at the Norwegian University of Science a nd Technology. The new compound interfere...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norsk COSI - Co-development using inner and Open source in Software Intensive products

Norsk COSI will be part of the ITEA project COSI. Co-operation with European industry and academia will give the Norwegian participants valuable experience and access to results which it would be impossible to achieve on our own. The Norwegian project pa rtners are IKT-Norge, NTNU, eZ systems, K...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mikrooptiske sensorer for spektrometriske anvendelser

De siste årene har forskning innen mikro-optikk i Norge bidratt til flere nye produkter, ideer og patenter. En av disse ideene er et mini-spektrometer der et diffraktivt optisk element (DOE), et slags hologram, er sentralt. Et slikt spektrometer kan bruke s til å bestemme kjemisk sammensetning av...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Høysensitiv nanopartikkelbasert homogen assayteknologi for analytter med høy molekylvekt

Det skal utvikles en høysensitiv nanopartikkelbasert homogen assayteknologi for konsentrasjonsbestemmelse av analyttermed høy molekylvekt. Slike immunoassays er raskere, og har mye større markedsvekst enn langsomme, kostbare separasjonsbaserte assays. De har tidligere blitt utviklet for analytter...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Casting Top Models

Representing a value of about 2.7 billions NOK annually, aluminium casthouse products is of primary importance for the Norwegian industry and economy. In order to meet the emerging demands for more specialised products as well as requirements set by the i ncreased use of recycled alloys, a centra...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ALUPART: Intelligent og tilpasningsdyktig produksjon av aluminium bildeler

AluPart fokuserer på produksjonssystem, tilvirkningsprosesser, digitale modeller og samspillet mellom disse for neste generasjon produksjon av aluminium bildeler. Dagens produksjon har flere ulemper. Høy automatiseringsgrad krever store investeringer og p roduksjonsutstyret er ofte spesialisert f...

Awarded: NOK 29.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av mål og suksesskriterier for BIA - NIFU/STEP

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo