0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Mar. Origin Biopolymers as Inno. Building Blocks from the Sea for the Development of bioresorbable Multilayered Membranes

BLUETEETH-prosjektet hadde som mål å utnytte biomaterialer fra marine ressurser, marine polysakkarider, for å utvikle innovative, robuste, men nedbrytbare membraner for å fremme benregenerering og bekjempe periodontal sykdom. Ulike former av chitosan isolert fra skallet av kaldvannrekker ble eks...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bidrag til OECD for støtte til case studies knyttet til bioøkonomi

...

Awarded: NOK 96,030

Project Period: 2017-2018

Location: Ukjent Fylke

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Helseinnovatørskolen 2016

Helseinnovatørskolen Helseinnovatørskolen gir helse- og livsvitenskapsforskere verktøy og innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet vårt til gode. Det medisinske fakultet ved UiO er først ute i Norden med å etablere en ?Helseinnovatørskole.? Helseinnovatørsko...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2017

Det 53. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2017 arrangeres av biokjemikere ved NMBU. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. Det har også vært va...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Tankyrase inhibition in cancer immune therapy

Bruk av tankyrasehemming i immunterapi av kreft I kreftterapi anses bruk av immunsjekkepunkthemmere som et stort gjennombrudd for pasienter med melanoma og andre kreftformer. Det spås at salgsverdien av immunterapi for kreftbehandling kan bli på 45 milliarder dollar, tilsvarende 374 milliarder...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Novel feed ingredients from sustainable sources

Den europeiske oppdrettsindustrien fremholdes som en leverandør av næringsrik mat til en økende befolkning. For å sikre en bærekraftig videreutvikling i produksjonen, er det behov for økt fokus rettet mot utviklingen av effektive tilnærminger for å forebygge og kontrollere sykdommer i oppdrettsar...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: A novel mucosal vaccine delivery technology

Selv om dagens vaksiner redder flere millioner liv hvert år, så er det fortsatt et stort behov for helt nye vaksinekonsepter som kan gi betydelig forbedret beskyttelse mot infeksjonssykdommer. Infeksjoner inntreffer stort sett på våre slimhinner hvor det er et tett samarbeid mellom slimhinneoverf...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Oslo Life Science Conference 2017

Oslo Life Science Conference er en møteplass for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Konferansen arrangeres for andre gang. I 2017 er arrangementet planlagt å vare over 3 dager, 15. - 17. februar 2017. Konferansen arranger...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Thermostable isomerase processes for biotechnology

Disulfid-isomeraser er essensielle enzymer involvert i dirigering av korrekt oksidativ folding av et stort antall proteiner, særlig de som utskilles til det ekstracellulære miljøet. De utfører denne aktiviteten ved å rearrangere disulfidbroer, en spesiell type kovalente bindinger mellom sidekjede...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Wood and derivatives protection by novel bio-coating solutions

Forråtnelse og nedbryting av tre og treverk skyldes mikroorganismer, spesielt sopp, og insekter, og ofte en kombinasjon av de to. Å beskytte treverk mot nedbryting og forråtnelse er en gammel og vedvarende utfordring. Tradisjonelt ble svært giftige og bredspektrede biocider benyttet, men nye milj...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: STREPTOMYCES-BASED CELL FACTORIES FOR THE PRODUCTION OF TACROLOGUES DRUGS

Tacrolimus er et farmasøytisk produkt som undertrykker kroppens immunrespons og derved forhindrer at kroppen avstøter transplanterte organer. Tacrolimus produseres industrielt i en fermenteringsprosess basert på en bakterie i Streptomyces-slekten. Målet med TacroDrugs-prosjektet er å utvikle vari...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

From Food to Food - sustainable valorisation of agri-food rest raw materials

The primary objective of the Food to Food- Sustainable Valorisation of Agri-food Rest Raw Materials workshop (Nov. 14, 2016) is to stimulate to new research projects and business opportunities in Norway by means of a workshop intending to show the inherent project and product possibilities given ...

Awarded: NOK 60,999

Project Period: 2016-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel Extraction Processes for mulTiple high-value compoUNds from selected Algal Source materials

Det er ett økende behov for å finne nye stoffer for ulike applikasjoner, og det fokuseres nå en del på å finne verdifulle kjemiske stoffer i alger. For å effektivt kunne utnytte den kjemiske diversiteten i alger er det behov for å utvikle nye teknologier og metoder for å ekstrahere ut disse stoff...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: SafeFood

Bakterievekst i mat er et stort risikosak, med store konsekvenser for helse, sikkerhet, miljø og økonomi hos matforbrukere og produsenter. Minimalt bearbeidet mat blir stadig mer populær i Europa, men den er utsatt for bakterievekst, inkludert det humane patogenet Listeria monocytogenes (LM). U...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Conversion of phytogenic silica reach food industry by-products into value-added products.

The overall aim of the collaborative international project Convert-Si was to create a range of thoroughly characterised phytogenic silicon-rich biologically active compounds (nanobiosilica) derived from industrial plant by-products including cereal husks, cereal bran, brewery spent grain and dist...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 8th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_17.

BIOPROSP_17 er den 8. internasjonale konferansen i marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med regionale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program som gir deltakerne mulighet til å bli oppdater...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Norway primed for Life science - The Norwegian Pavillion and pre-conference at the Nordic Life Science Days

Norwegian Pavillion at Nordic Life Science Days aims to promote the life science community in Norway. Key players, along the Norwegian value chain within Life science, are involved and wish to promote the Norwegian activity, expertise and innovation potential. The goal is to stimulate research co...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Biorefinery and biotechnological exploitation of marine biomass

Det nå avsluttede prosjektet Mar3Bio har bestått av partnere fra Norge (NTNU, SINTEF, DuPont), Sverige (Royal Institute of Technology (KTH), Italia (University of Trieste), Slovenia (National Institute of Chemistry) og Island (Matís). Mar3Bio har fokusert på biomasse fra brunalger og fra skalldy...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Digital Life Norway PhD School

Forskerskolen Digitalt Liv Norge er en godt integrert del av Senter for Digitalt Liv Norge, og har en sentral rolle for oppgavene Læring og Rekruttering. Vitenskap basert på konvergens i tråd med Digitalt Liv-konseptet er utfordrende - intellektuelt og kulturelt. Det krever at talentfulle forsker...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2016-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

An efficient biocatalyst for the production of sialic acids- sugars for health

Målet med prosjektet har vært å optimalisere enzymer som kan brukes til å fremstille høy-verdige sialinsyrer. Sialinsyrer er et monosakkarid som finnes på overflaten av celler hos mennesket, så vel som hos mikroorganismer, og er involvert i en rekke cellulære prosesser. De er vist å inneha ulike ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Norwegian Plant Biology Conference 2016

The Norwegian government has identified plant research as key contributor enabling adaptation of society to a changing environment by developing novel sustainable forms of food / energy production as well as establishing the bio-economy. In parallel the plant science community needs to train scie...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Gordon Research Conferences on Chloroplast Biotechnology- coorganized by NIBIO, Norway

NIBIO (previously Bioforsk) is one of the academic institutions with a strong focus on plant biotechnology research for innovation and value creation. In order to establish a strong international network, Bioforsk took the initiative in organising the 1st International Symposium on Chloroplast Ge...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Personalizing health care in Multiple Sclerosis using systems medicine tools

Skreddersydd eller persontilpasset behandling for personer diagnostisert med multippel sklerose (MS) er essensielt for å kontrollere sykdommen og maksimere livskvaliteten. I Sys4MS-forskningsprosjektet bruker vi "Systems Medicine" for å integrere ulike typer kliniske data, slik at vi kan studere...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Systems medicine for diagnosis and stratification of atrial fibrillation

Målet med SysAFib-prosjektet er å forutsi tilbakefall etter ablasjonsbehandling av atrieflimmer (AF). AF er den vanligste rytmeforstyrrelsen i hjertet, og skaper store helseproblemer for millioner av mennesker. Ablasjon er en behandlingsform hvor man går inn i atriene med et kateter, og tilfører...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: A systems approach to preventing drug resistance in colon cancer

I COLOSYS-prosjektet har eit fleirfagleg team av forskarar frå Norge, Nederland, Tyskland, Frankrike og Spania jobba sammen for å utvikle beregningsbaserte tilnærmingar som kan hjelpe onkologar i utforming av medikamentell terapi for tjukktarmskreftpasienter. På NTNU har vi fokusert på bruk av da...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Dynamic bile flow modelling and cellular sensing in primary sclerosing cholangitis

Etter innledende forsinkelser har prosjektet fungert etter protokoll og Oslo-bidraget - som har hatt fokus på pasientmaterialet og avansert biobanking - har fulgt opprinnelig prosjektbeskrivelse. Konsortiets utenlandske samarbeidspartnere, dvs. i hovedsak ingeniører og molekylærbiologiske forsker...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 4th Norwegian Microbiology Meeting

Mikrobiologi er i dag et allsidig fagområde som strekker seg på tvers av vitenskapelige felt, som medisin, ernæring, farmasi og mattrygghet. Det er derfor et behov for en felles arena for å samle forskere fra ulike grener av fagområdet. NoMi er også en konferanse arrangert av juniorforskere for j...

Awarded: NOK 88,999

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: dCod 1.0 -decoding systems toxicology of cod (Gadus morhua) -environmental genomics for ecosystem quality monitoring and risk assessment

Atlanterhavstorsken (Gadus morhua) er en viktig art i det nordatlantiske fiskeriet, i tillegg til kyst- og pelagiske økosystemer. Det er også en mye brukt indikatorart i europeiske overvåkningsprogrammer. Målet med dCod 1.0-prosjektet var å kombinere kompetanse innen miljøtoksikologi, biologi, bi...

Awarded: NOK 38.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Bacterial chitosan: Identification,characterization of strains and optimization of bioprocesses for production

Kitin er et cellulose-lignende stoff som er en vanlig bestanddel i skalldyr (f.eks. reke- og krabbe-skall). Kitosan er et vann-løselig derivat av kitin som idag fremstilles kommersielt fra kitin gjennom en prosess hvor det brukes sterke kjemikalier, med høyt energi-forbruk som fører til variasjon...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Developing Novel Anti-Leukaemic Drugs from Iodinin Analogues

Akutt myelogen leukemi (AML) er blodkreft der noen blod-stamceller (myeloblaster), deler seg uhemmet i beinmargen. Siden AML ikke kan fjernes kirurgisk, må alle pasientene gjennomgå tung kjemoterapi. Over 50% av pasientene dør - de aller fleste av sykdommen, men fordi behandling med kurativt øyem...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo