0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Functional Metagenomics 2019 (FMG2019)

Functional Metagenomics (FMG) is a growing research field within biotechnology, aiming at functional description of the microbial diversity in nature and developing and employing dedicated tools for a more efficient function-based screening of microbial metagenomes for exploitable functions, like...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

IU: CRISPR/Cas9 editing to test and control genes implicated in influencing Aeromonas disease resistance in carp and salmon

Karpe er den fisken det produseres mest av rundt om i verden. Særlig Rohu karpe er en viktig næringskilde i India. Zebrafisk derimot er en modell art, som bl.a. kan brukes til å modellere genetiske forandringer i karpe iom at disse tilhører samme familie. Oppdrett av Atlantisk laks er en viktig i...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: PM-Heart - Precision Diagnostics and Predictions in Ischemic Heart Disease including Identification of Over-Treated Patients

Globalt er ischemisk hjertesykdom (IHD) den viktigste årsaken til tapte leveår. I EU finnes 13,2 mio. Pasienter diagnostisert med IHD, 700.000 bor i Nordiske land). IHD forårsaker brystsmerter, hjerteinfarkt, redusert fysisk kapasitet og redusert forventet levetid. IHD skyldes en rekke forhold og...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

BIOPROSP_19 – Strengthening the position of Tromsø and northern Norway in the blue bioeconomy

BIOPROSP was first organized in 2002 by the MABIT program and is held every 2 years. The aim of the conference is to translate basic research into applied research with industrial application, and has become a flagship event for the area in terms of drawing attention to the Tromsø region and its...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: OPENZ - Optimized enzymes for food applications

OPENZ er et prosjekt for optimalisering av nylig identifiserte enzymer for bruk i norsk marin sektor. Norge har potensialet til å være ledende innen bærekraftig verdiskapning basert på marine ressurser. Fiskeri og havbruk genererer ca. 900 000 tonn restråstoff årlig, slik som hode, rygg og innmat...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: High-throughput and high-resolution pathology using chip-based nanoscopy

Utvikling av det optiske teleskop har gjort forskere i stand til å utforske universets største mysterier. På samme måte åpner nå avanserte optiske mikroskoper - kalt nanoskoper - døren til den intrikate og lite utforskede nanoverdenen som finnes inni cellene våre. Med et nanoskop i hvert forsknin...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Towards better computational approaches and responsible innovation strategies in early drug discovery-application to antibiotics & COPD

For å opprettholde vår høye levestandard vil vi trenge nye og innovative medisiner. Utviklingen av et nytt legemiddel tar 15-20 år og koster gjennomsnittlig 40 milliarder kroner, noe som medfører at for få nye legemidler blir tilgjengelige hvert år. Vi mener at offentlig finansiert forskning utgj...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: "Listening to the patients" - Analysis of body sounds for diagnostics and monitoring

Prosjektet "Listening to the patient" vil benytte avansert analyse av innsamlede lyder fra menneskekroppen til screene, diagnostisere og følge opp pasienter. Spesielt vil prosjektet fokusere på tidlig påvisning av matinntak hos personer med diabetes. Dette er viktig i utviklingen av en kunstig b...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Bioøkfelles -Assessment of econ. and bio. implications, prospects and risks by implementation of new gene tools in modern bio-production

EcoGene vil undersøke mulighetene og utfordringene ved bruk av nye genredigeringsverktøy i norsk bioproduksjon, f.eks. innen lakse- og svinekjøttproduksjonen. Vi vil studere genetiske samspillseffekter i fisk ved å bruke sebrafisk som en modellart, noe som oss gir mulighet til å måle endringer ov...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Bio-engineered palladium nanoparticles

Metallnanopartikler har en rekke bruksområder innen kjemisk katalyse, brenselceller, antimikrobielle tekstilbelegg, og har blitt brukt i nanomedisinske metoder, f.eks som målrettede kreftbehandlinger. Slike partikler fremstilles for tiden ved konvensjonelle kjemiske og fysiske metoder som involve...

Awarded: NOK 19.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Oslo Life Science Conference 2019

Oslo Life Science Conference er en møteplass for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Konferansen arrangeres i samarbeid med LMI, OUS, NMBU, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, Senter for økologisk og evolusjonær synte...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Optimization of novel CSF1R inhibitors - New drugs for osteoporosis

I løpet av prosjektetperioden har det blitt fremstilt og karakterisert mer enn nye 350 molekyler tenkt som hemmere mot reseptor-enzymet CSF1R. En vellykket hemming av denne reseptoren vil blant annet kunne ha en effekt i pasienter med benskjørhet. Effekten av alle fremstilte molekyler ble testet...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Conference: "5th Genome Maintenance Meeting / 3rd Turning the Tide of Antimicrobial resistance meeting" (GMM5/TTA3)

In this joint conference "5th Genome Maintenance Meeting” / 3rd Turning the Tide of Antimicrobial resistance (AMR) meeting" (GMM5/TTA3), we will focus on genome dynamics, AMR and new drug design. The GMM5 / TTA3 meeting will highlight recent progress in the understanding of how DNA transfer pathw...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Novel therapy for treatment-resistant hypertension

Behandlingsresistent hypertensjon (RHT) er et økende problem og kan være årsak til for tidlig sykelighet og død. RHT er definert som høyt blodtrykk til tross for at pasienten bruker tre ulike legemiddelgrupper mot høyt blodtrykk. Prevalensen fortsetter å øke. Utvikling av et nytt legemiddel som k...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The Earth BioGenome Project - Exploring the Dark Matter of Biology

"The Earth BioGenome Project" (EBP) er biologiens månelanding. Målet er å sekvensere genomet til alle artene på jorda (de resterende 80-90 prosent eukaryote artene som vi ikke kjenner genetikken til) i løpet av en 10 års periode. Bruksområdet til et slikt genomregister, hvor man har oversikt over...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: A corrective therapy for acute intermittent porphyria

Akutt intermitterende porfyri (AIP) er en arvelig stoffskiftesykdom som gir symptomer knyttet til magetarm- og nervesystemet og hvor symptomene vanligvis krever sykehusinnleggelse. Sykdommen kan og gi alvorlige langtidskomplikasjoner som leverkreft og nyresvikt. AIP skyldes en feil i genet som ko...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: SysMed-COPD - Systems Medicine-based clinical decision support for COPD patients

KOLS er en sykdom som dreper 3,4 mill mennesker over hele verden. Foreløpig er det ingen molekylære diagnostiske verktøy for KOLS-sykdommen, og diagnostisering er avhengig av legens erfaring, basert på kliniske data som respirasjonsevne. Hovedutfordringen er å skille KOLS fra andre luftveissympto...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Treating lymphoma with novel immunotherapy

En betydelig andel av pasienter som diagnostiseres med B-cellemaligniteter blir ikke kurert av dagens standard behandling. Immunterapi har de senere år etablert seg som en ny grunnpillar i kreftbehandling. Blodoverføring til pasienten av egne immunceller som i laboratoriet er genetisk modifisert ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Digitalt univers i livsvitenskap og bioteknologi for grunnskolen

Vi er inne i «den genetiske æraen». Bruk av bioteknologi spiller en stadig viktigere rolle innen så ulike felt som helsetjeneste, forskning, landbruk og industri. Gen- og bioteknologi er ventet å få en stadig mer sentral rolle i å løse viktige samfunnsutfordringer både innen medisin, miljø og mat...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Mathematical modeling of TKI effects and immune response to predict patient-specific treatment dynamics in CML

Arbeidet med å lage en matematisk modell pågår i det internasjonale konsortiet. Arbeidet er ikke ferdigstilt. Data fra Nordiske studier er lagt inn i den felles databasen. I Tromsø arbeider man med å karakterisere interaksjoner av våre vanlige tyrosinkinasehemmere for KML på ulike enzymer i human...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Constructing therapeutic peptides for controlling host responses to bacteria

Alvorlige infeksjoner kan av og til føre til utvikling av sepsis, også kalt blodforgiftning. Sepsis er definert som fysiologiske endringer som en systemisk betennelse gir opphav til. Disse endringene består av en kraftig aktivering av betennelsesresponser og koagulasjonsaktivering som kan lede t...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: CAR T-CELL THERAPY FOR OSTEOSARCOMA

Osteosarkom (OS) er en krefttype som rammer både unge og eldre mennesker. Blant barn er det den åttende vanligste kreftformen. OS er en aggressiv sykdom som ofte dreper eller etterlater pasientene sterkt rammet av behandlingen. Faktisk kan tidlig diagnostikk forbedre prognosen, men det er ikke go...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Advanced Marine Biotechnology toolbox for accessing the uncultivated marine microbial biodiversity and its novel biomolecules

Det europeiske ERA-net prosjektet MarBioTech utvikler nye verktøy og teknologier til funksjonsbasert screening i kombinasjon med DNA-sekvensbaserte søk for raskere å levere nye, verdifulle biomolekyler fra det marine miljøet. Den innovative teknologien som utvikles i prosjektet, skal anvendes på ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Synthetic Biology for Industrial Production of Steroids

Steroid farmasøytika er, nest etter antibiotika, den største klassen av legemidler til medsinsk bruk. De er viktige for livskvalitet, sunn utvikling og aldring. Mer enn 300 steroid¬forbindelser er klinisk godkjente. Disse inkluderer steroider som hydrokortison, testosteron og prednisolon. Det sam...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Bioøkfelles - Engineering the sensory quality of marine ingredients using "marine sensory enzymes"

Å skreddersy enzymer for en voksende biobasert industri er nøkkelen for å utvikle bransjen og skape verdier av biologiske ressurser i bioøkonomisk sammenheng. Det siste tiåret har marin sektor vist stor fremgang i å lage marine ingredienser, slik som peptider og oljer, fra industriell bioprosesse...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Model-guided evolution for balanced attenuation of wine ethanol content by developing non-GMO yeast strains and communities

Økende temperatur i de europeiske vinproduserende områdene har en negativ innvirkning på denne nøkkelsektoren. Klimaendringer resulterer i mangel på balanse mellom teknologisk og fenolisk modning av vindruer, og som en direkte konsekvens øker alkoholnivået i viner. Denne trenden er til stor bekym...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Microbial conversion of C1 to value-added products by integrated systems and synthetic biology

I rapporteringsperioden siden november 2020 har det vært fokus på å avslutte eksperimentelt arbeid i alle fem arbeidspakkene (WP1 - W5) og skrive felles vitenskapelige publikasjoner. De tverrfaglige aspektene ved C1Pro-prosjektet, inkludert genom-skala modellering, utvikling av genetiske verktøy ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Bioprocesses for the optimized, integrated production of butyl esters from sustainable resources

ERA-CoBioTech-prosjektet BESTER hadde som mål å utvikle bioprosesser med clostridiebakterier for en optimert og integrert produksjon av en rekke ulike butylestere for forbrukskjemikaliemarkedet. Lignocellulose-sukre som bærekraftig råstoff skulle brukes i effektive syreproduksjonsprosesser, som k...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

4th Multistep Enzyme Catalyzed Processes Congress

The mission of the ESAB Section is to promote the development of Applied Biocatalysis throughout Europe. Applied Biocatalysis is the development through science and engineering of useful biological catalysts and their commercial applications. This conference aims to cover the broad field of mult...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

18th Meeting of the International Study group for Systems Biology

The international study group of systems biology (ISGSB) is organizing a biannual conference series. ISGSB conferences are well established and ISGSB2018 will be the 18th conference of this series that has a growing number of participants both from theoretical and experimental sciences. ISGSB con...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku