0 projects

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Trykningsstøtte til utgivelse av studentavhandling

...

Awarded: NOK 9,999

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

IKT og lokaldemokratiet

Utviklingen av nettverkssamfunnet er en utfordring for demokratiet på lokalt så vel som nasjonalt nivå i dagens Europa. Kjernen i denne problematikken er at de representative nasjonale og lokale politiske fora i mindre grad enn tidligere kan styre samfunn sutviklingen. Dette har mange årsaker, so...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Development and application of RNA interference technology for understanding the regulation of key somatic maintenance functions in honeybee

Due to its social attributes, its learning capabilities, and several facultative physiological and behavioural traits under social control, the honeybee provides opportunities for cutting-edge research not possessed by the Drosophila, Caenorhabditis elega ns, zebrafish and the mice systems. The h...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Forskerutdanningskurs i klassisk filologi

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Sesongvarierende verdiskapning i kommersielle fiskerier - norsk-arktisk torsk.

Tradisjonelt har det vært stor sesongvariasjon i verdiskapingen i fiskeriene. Sesongsvingningene i det norske torskefisket skyldes hovedsakelig variasjoner over året i fiskens tilgjengelighet for ulike redskap og i forskjellige områder, samt varierende rå stoffkvalitet, markedspris og råfiskpris....

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PSYKISK-Psykisk helse

Prognose, incidens og prediksjon ved depresjon og suicidalitet hos tenåringer: En oppfølging av prosjektet - Ungdom og psykisk helse.

Bakgrunn. Epidemiologiska studier har visat att 0,4-8% av tonåringar har depressiv störning eller dystymi. Den kumulativa prevalensen for depressiv störning är 15-20%. Förekomsten ökar särskilt hos flickor under puberteten. Komorbiditeten är hög oc h vanligast är ängeststörning, missbruk a...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

OKOKRIM-Økonomisk kriminalitet

Straff og hvitvasking (Hvitvaskingsprosjektet)

...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Innovation, Path-dependency and Policy

...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Strategies and regulations pertaining to access to genetic resources

The aim of the project is to develop a basis for a national and international regulation of access aquatic genetic resources for breeding and equitable sharing of the benefits rising from such use. By combining law, biology, and political science, the pr oject will aquire systematic knowledge on...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

European Internet Accessibility Observatory (EIAO)

...

Awarded: NOK 66,999

Project Period: 2003-2004

Location: Agder

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Jakten på det samiske språk. Forskningsdagene 2003.

...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2003-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Presentasjon av samisk forskning. Forskningsdagene 2003.

...

Awarded: NOK 9,999

Project Period: 2003-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Presentasjon for ungdom av forskning i duodji, joik, fortelling og kroppsøving ifbm Forskningsdagene 2003

...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2003-2004

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Forelesningsturné til videregående skoler i indre Finnmark ifbm Forskningsdagene 2003

...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2003-2004

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk teater, film og utstilling - presentasjon av forskning for ungdom ifbm Forskningsdagene 2003

...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2003-2004

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Under en annen himmel" Formidling av bredden i sørsamisk forskning/studietilbud ifbm Forskningsdagene 2003.

...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2003-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

PLI-AST - Programming language independent Abstract Syntax Trees

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Prognostisk informasjon ved livstruende og kroniske sykdommer - betydning for mestring, distres og håbløshed. En prospektiv undersøkelse.

Information til patienter om prognose ved kroniske og livstruende sygdomme berører væsentlige medisinsk-etiske problemstillinger, samtidig som sådan information har eksistentielle og muligvis helsemæssige konsekvenser for de berørte patienter. Til trods f or at læger særdeles hyppigt er stillet o...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Novel Radical Reactions for Selective Organic Synthesis

Metal catalysis is extensively used in the formation of C-C bonds, but in the last decade free-metal catalytic processes are also desirable, expecially from an environmental point of view. The project will focus on the development of selective radical reactions involving electron deficient nitroa...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Harvesting moose and red deer: a bio-economic approach

...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Innlandet

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av hurtigmetode for bestemmelse av substanser som er årsak til rånelukt.

...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Akershus

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Permafrost in Northern Europe - permafrost distribution and dynamics in Iceland and Norway

The sensitivity of the upper permafrost layers with respect to decadal climatic changes and the potential consequences of permafrost evolution on surface processes, landscape dynamics and natural hazards in high-alpine environments makes knowledge about t he spatial distribution patterns of mount...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Fremveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning, 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.

Tidsrommet ca. 1500/1000 f Kr. - Kr.f er utpekt som perioden da grunnlaget ble lagt for samisk etnisitet. Diskusjonene omkring perioden, og henvisningene til prosessene som lå bak denne etniske differensieringen i Finnmark og Fennoskandia, er likevel preg et av manglende empirisk kunnskap og av b...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Pasienter med oppfølgingsbehov. Samhandling og ressursutnyttelse i fastlegereformen.

Fastlegereformens formål er bedre kontinuitet i lege-pasientforholdet og rasjonell utnyttelse av samlede legeressurser. Internasjonale studier viser til samvariasjon mellom et lands helsekostnader og førstelinjetjenestens "filterfunksjon". Senter for hels eadministrasjon vil i prosjektet studere ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Preconditions for Learning in a School for All.

...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Rogaland

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

IKT-støttet informasjons- og nettverkstjeneste til pasienter og pårørende i rekonvalens etter sykdom

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Impact behaviour of aluminium plates: Interaction between global and local response

Structural impact problems have become increasingly important both for the modern industry and society. One area which is poorly covered in the literature, is the interaction in response between localised indentation/perforation and global response when a projectile impacts a plate. This will no...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Metal Clusters and Industrial Catalysis. Reactions of Hydrocarbons with Platinum and Ruthenium Clusters

Hensikten med prosjektet er å få bedre kunnskap og forståelse av elementære reaksjonstrinn på industrielle katalysatorer, især dehydrogenering av alkaner på klynger av innskuddsmetallatomer. Sammenheng mellom klyngestørrelse, fysikalske egenskaper og reak tivitet vil være av særlig interesse.

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Functional Biomacromolecules for Application in Controlled Drug Delivery

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Myokardviabilitet ved akutt og kronisk koronar hjerteesykdom.

Iskemisk nedsatt funksjon av myokard er forbundet med høy mortalitet, både ved akutt hjerteinfarkt og ved kronisk hjertesvikt. Myokard med nedsatt eller opphevet funksjon kan imidlertid fortsatt være viabelt, og vil kunne gjenoppta sin funksjon ved normal isering av blodforsyningen. Trombolytisk ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo