0 projects

FMESAMFUNN-FME - samfunn

INCLUsive Decarbonisation and Energy transition - a centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders

Innledning Forskningssenteret Include skal produsere kritisk kunnskap om hvordan å oppnå et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom samarbeid mellom forskere og praktikere. Konsortiet består av 23 partnere fra offentlig, privat og frivillig sektor, samt seks forskningsinstitusjoner, som til...

Awarded: NOK 95.0 mill.

Project Period: 2019-2027

Location: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

NTRANS setter søkelys på energisystemets rolle i avkarboniseringen av sektorer som energi, transport, industri og bygg. Men også i dagliglivet til folk flest. Målet til NTRANS er å utvikle teori, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte interessenter og bidragsytere i planlegging og gjennomf...

Awarded: NOK 105.0 mill.

Project Period: 2019-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CICEP-Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy

Hovedmålene med CICEP har vært å identifisere internasjonale avtaler og strategier som kan bidra til omstillingen til lavkarbon-energisystemer, samt å utforske konsekvenser av sannsynlig internasjonal klimapolitkk. CICEP bidratt til å identifisere politiske tiltak som kan vedtas og implementeres ...

Awarded: NOK 64.0 mill.

Project Period: 2011-2020

Location: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CREE - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy

CREEs prosjekter er inndelt i fire flaggskip. Hvert flaggskip dekker et sentralt tema innen miljøvennlig energi. I Omfattende utslippsreduksjoner i ETS-sektoren Vi har studert hvordan energimarkeder bør reguleres og virkemidler utformes for å fremme grønn energi. Vi har bl.a. sett på om Norg...

Awarded: NOK 64.0 mill.

Project Period: 2011-2020

Location: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CenSES- Centre for Sustainable Energy Studies-

FME CenSES utfører forskning som bidrar til et bedre faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk. Senteret sin forskning er organisert i fem forskningsområder: 1. Politikk og overgangsstrategier 2. Energisystem og marked...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage