0 projects

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Academia agreement NTNU-Equinor/Akademiaavtalen NTNU-Equinor

Samarbeidet mellom Equinor og NTNU dekkes av Akademiaavtalen NTNU-Equinor for perioden 2014-2018, med omfang på NOK 12.000.000 per år i gavestøtte fra Equinor til forskning og utdanning ved NTNU, med prioritering av olje- og gassrelaterte disipliner. Hovedfokus er støtte til forskningsprofessorat...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

Universitetet i Bergen (UiB) har ved hjelp av en gave fra stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen etablert et tverrfaglig marint forskningssenter som har som mål å være et ledende internasjonalt senter for forskning i dyphavene. Senteret bygger på suksessen, erfaringene, fasilitetene og grunnstammen a...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen-senter for diabetesforskning

KG Jebsen senter for diabetesforskning har som mål å finne diabetesgener, kartlegge nye mekanismer for hvordan diabetesl utvikles og å etablere målrettet og betre behandling. Senteret har samlet fagfolk innen klinisk, genetisk, epidemiologisk og eksperimentell diabetesforskning i ett laboratorium...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

3D Microdosimetry and Studies of the Relative Biological Effectiveness (RBE) in Proton- and Carbon Ion Therapy

Protonterapi er ein avansert type strålebehandling av kreft som kan gje mindre skadar til frisk vev under behandling, samanlikna med tradisjonell strålebehandling med høgenergetiske Røntgenstrålar. Protonterapi er under utbygging internasjonalt og to senter er planlagt i Norge, med estimert oppst...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Throne Holst stiftelse til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende ernæringsforskning

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Simon Fougner Hartmanns familiefond til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Allmennmedisinsk forskningsfond til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende allmennmedisinsk forskning

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

MODAL: Modelling neural network dynamics in amyotrophic lateral sclerosis (ALS)

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disorder leading to severe dysfunction of motor neurons and, inevitably, to death approximately 3-5 years after onset in most cases. It is the most common disorder amongst the group of motor neuron diseases and, despite intens...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Academia agreement NTNU-Equinor/Akademiaavtalen NTNU-Equinor 2019

Samarbeidet mellom Statoil og NTNU dekkes av Akademiaavtalen NTNU-Equinor for perioden 2019-2023 (vedlegg 1), med omfang på NOK 19.000.000 per år i gavestøtte fra Equinor til forskning og utdanning ved NTNU, med prioritering av olje- og gassrelaterte disipliner og energiomvandling. Delen av gave...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

VISTA-programmet. VISTA tar sikte på å stimulere og støtte norske forskere og grunnforskningsmiljøer innenfor petroleumsrelatert virksomhet.

Jmf. avtale med Equinor. Langsiktig grunnleggende forskning innenfor petroleumsrelatert virksomhet. Se vedlegg 1

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Kreftforeningen 2018

Den samlede gaven fra Kreftforeningen til UiB blir brukt til mange større eller mindre prosjekter med same formål: utføre grunnforskning som kan ha betydning for behandling av kreftsykdommer.

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave FEVF

Formålet med prosjektet har vært å betre kunnskapsgrunnlaget innen fysioterapi. Mye av grunnlaget for fysioterapi er empirisk basert, og det er derfor behov for å betre presisjon og reliabilitet i målemetodene som vert nytta, og utvikle nye måleinstrument for fysikalske behandlingsformer som kan ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2018-2026

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen

Langsiktig grunnleggende kreftforskning

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Standardiserte veiledende planer og International Classification for Nursing Practice

Introduksjon og bruk av elektronisk pasientjournaler, har bidratt til endring i dokumentasjonspraksiser i helsetjenesten. Mye forskning på informasjonens betydning for å sikre kontinuitet og pasientsikkerhet har vært utført i sykehus. Selv om en økende andel pasienter nå får helsetjenester i komm...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Kreftforeningen 2017

Den samla gåva frå Kreftforeningen til UiB blir nytta til mange større eller mindre prosjekt med same siktemål: utføre grunnforsking som kan ha betydning for behandling av kreftsjukdomar.

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Akademiaavtalen UiB og Statoil

Formålet er å stimulere grunnforsking og forskingsbasert utdanning innanstrategisk viktige fag- og kompetanseområder. Slike områder omfattar blant anna forsking på energiomstilling, geotermisk energi og ukonvensjonelle ressursar.

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

N-terminal acetylation of peptide hormones as a key metabolic switch

Metabolske sykdommer som fedme regnes som et stort helseproblem. Proopiomelanocortin (POMC)-deriverte peptidhormoner alfa-melanocyttstimulerende hormon (a-MSH), beta-endorfin (ß-END) og adrenokortikotropt hormon (ACTH) regulerer appetitt, stoffskifte, stress, seksualitet og smerte. Aktiviteten ti...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra The Dow Chemical Company til grunnleggende langsikitg forskning ved ernæringsvitenskap

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Fysiofondet

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Forskningsstiftelsen Et liv I bevegelse

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) - et biomedisinsk forskningssenter

Sandnes Education And Research Center Høyland (SEARCH), er et nytt tverrfaglig forskningssenter. Det ferdigstilles nå ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sin seksjon for småfeforskning og husdyrhelse på Høyland i Sandnes, og vil eies og forvaltes av NMBU. Finansiering av byg...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Forskningen ved K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning er ledet av Professor Guttorm Haraldsen. Senteret forsker på kroniske betennelsessykdommer, en sykdomgruppe som fører med seg betydelig lidelse og uførhet for den som rammes og som har svært store omkostninger for familie og samfunnet

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

K. G. Jebsen-senter for cøliakiforskning driver translasjonsforskning for å utnytte grunnleggende forståelse av sykdomsmekanismen for å bedre diagnostikk og behandling for cøliaki som er en vanlig sykdom i Norge.

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Forskningen ved K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft er ledet av Prof. dr.med. Johanna Olweus. Senteret har som mål å utvikle nye behandlingsstrategier for immunoterapi mot kreft basert på ny kunnskap om hvordan vi kan overkomme immunologisk toleranse

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Forskningen ved K.G.Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner er ledet av professor Bjarne Bogen. Senteret fokuserer på å utvikle en generell influensavaksine som virker år etter år mot alle typer influensavirus. Videre legges det vekt på rask utvikling av effektive vaksiner i farlige pand...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Canica til grunnleggende langsiktig forskning omkring sykdommen Primær skleroserende Cholangitt (PSC)

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

K.G. Jebsen senter for psykoseforskning har som målsetting å finne ut mer om årsakene til psykoselidelser. Senteret ledes av Professor dr. med. Ole A. Andreassen

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Letten Foundation

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo