0 projects

GONORTH-Utforske polhavet

GoNorth - Geosciences in the Northern Arctic - tokt til Gakkelryggen

-

Awarded: NOK 18.4 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

GONORTH-Utforske polhavet

GoNorth - Geosciences in the Northern Arctic - tokt til Nordmarginen av Svalbard i 2022

GoNorth er et flerfaglig konsortium bestående av 13 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, som er Akvaplan-niva, NERSC, NGU, NORCE, NORSAR, NP, NTNU, NUPI, SINTEF, UiB, UiO, UiT og UNIS. Formålet er å utforske Polhavet gjennom å organisere og sjøsette flerfaglige forskningstokt. Toktet ti...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage