0 projects

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Videreføring av norsk posisjonering i den europeiske teknologplattformen for akvakultur

...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetablering EUs 7. rammeprogram (UiT i FP7)

Deltakelse i EU forskning er strategisk meget viktig for UiT. Ledelsen ved UiTø har derfor mobilisert til innsats mot FP7. Posisjoneringsmidlene fra Forskningsrådet vil sammen med Universitetets egne ressurser benyttes til målrettet innsats mot FP7. Aktiv iteten er langsiktig men vil i 2006 konse...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

PES Rammebevilgning til UiS 2. semester 2008

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Rogaland

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Lansering av norsk ATM-industri til FoU-prosjekter innenfor SESAR programmets utviklingsfase 2008-2013

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Ukjent Fylke

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

FP7-posisjoneringsmidler for Universitetet i Bergen for 2008

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Vestland

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Prosjektetableringsstøtte til arbeid med EU søknader ved NVH

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Prosjektetableingsstøtte (PES) til Universitetet for miljø- og biovitenskap

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Viken

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Prosjektetableringsstøtte (PES) NTNU - rammebevilgning

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Søknad fra Universitetet i Oslo om rammebevilgning gjennom Norges forskningsråds PES-ordning for 2008

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Norsk teknologiplattform for næringsmiddelbransjen NTP Food for life (DL 200801193)

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Arbeid i vannteknologiplattformen i EU

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Norsk posisjonering i den europeiske teknologplattformen for akvakultur

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Health effects of manufactured nanoparticles

...

Awarded: NOK 13,326

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Norsk teknologiplattform for byggenæringen

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Klimaendringer: Endret vinterhydrologi og effekter på jord-, vann-, plante- og landskapssystemet.

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2006-2007

Location: Viken

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Påminnelse: EU 7.rammeprogram - tema Energi - aktivitet CO2 fangst og lagring/Clean Coal - SINTEF/NTNU seminar

...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjonering for prosjekt mot EUs 7RP: Oppfølging av Uniaccess

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Forvaltning av urfolks og minoriteters kulturarv i Europa

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjonering av Nasjonalt senter for telemedisin frem mot 1.utlysning EU's 7.rammeprogram

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2006-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjoneringsarbeid i forbindelse med et infratruktursøknad i EUs 7. rammeprogram

I prosjektperioden (09/2005 til 12/2006) har ALOMAR / ARS startet prosessen med å kartlegge mulighetene for å søke om infrastrukturmidler gjennom EUs 7. rammeprogramm. ALOMAR har vellykket deltatt som leverandør av Transnational Access (TA) i 4., 5. og 6. RP. Det registreres høy internasjonal f...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2006-2007

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

The environmental importance of chlorine in the forest ecosystem

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2006-2007

Location: Viken

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjonering til 7. Rammeprogram innen utvikling av bærekraftig havbruk

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Tverrfaglig landskapsanalyse i europeisk arealplanlegging

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Vehicle Communications prosjektetablering

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjonering for TP Waterborn

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2006-2006

Location: Agder

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Støtte til profilering for EUs 7. rammeprogram om risiko ved nanoteknologi

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjonering for en europeisk teknologiplattform for akvakultur

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Violence In Psychiatry Epidemiological Research

...

Awarded: NOK 47,674

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Forsterke relasjoner i et 11-lands konsortium, samt sørge for en bedre integrasjon av Diversifitets perspektiver i prosjektet Good Elephants

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Interseksjonell analyse av diskriminerings- og eksklusjonsmekanismer i europeisk arbeidsliv. En bransjetilnærming

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo