0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Ramme 2014

NILU har i over 20 år deltatt i EUs rammeprogram for forskning, (Framework programmes, FP) med betydelig suksess. Dette er bygget på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid som går mye lenger tilbake i tid. Instituttet har ambisjon om å oppretthol de et høyt antall EU-prosjekter og annen ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Platform for serious gaming and training

Prosjektet skal utvikle søknad for utvikling av metoder og støtteverktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser i politi og andre nødetater. Prosjektforslaget skal beskrive hvordan etablere en plattform for Serious Gaming med komponente r som kan sikre en hehetlig treningsløsni...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2014-2015

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CyberSec: Cyber Physical Systems Security using SecReq

Cyber Physical System(CPS) integrates computation, networking, and physical system so that physical systems can process and monitor through the cyber system. There are many areas such as energy, military, automotive, healthcare, and aerospace are cons idered under the cyber physical system. ...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Big Data Innovation for Driving Business Success

The BigDINO project will assist European business and industry in acquiring the knowledge and skills associated with big data in order to gain a greater share of the big data market by 2020. The BigDINO project will culminate in the launch of a cross-disc iplinary integrator platform for effectiv...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

How to establish cost-effective distribution channels and revenue streams in Europe for ICT solutions for people with cognitive impairment.

The scope of the project is twofold: 1) To lift the ability of older people with cognitive impairment to apply technology. 2) Establishing of mechanisms for providing technology adaptable to this aim on commercial terms. In Europe today the market fail ure is one of the reasons and challenges ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital identitet, aksesskontroll, mobilitet og personvern

Prosjektsammendrag: - partnersøk og etablere et konsortium - definere prosjektomfang og innhold utifra bidrag fra medlemmene i konsortiet - definere prosjektplan for gjennomføringen - definere delleveranser (work packages) og tildel ansvar (work package l eaders) - Sammenstille og innlevere søknad

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Protease activity microarray for neurodegenerative and neuroinflammatory disease diagnosis and monitoring

Prosjektetableringsstøtte, se vedlagt prosjektbeskrivelse

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

High performance data reconstruction equipment for longterm archived digital content from film

Long term archiving of digital data on film as storage medium is becoming an established technology. It is well understood that the amount of data for longterm archiving is growing exponentially and at the same time the market is demanding desperately for such kind of services. Enhancing data de...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PersonalHealth - Self Management of Health in the Whole Value Chain

The project challenges are to provide personalized assistant services for lifestyle management and disease prevention. The project will create a health ecosystem to take part in their health status monitoring, management and risks prevention. The project deals with the H2020 call "Societal Chall...

Awarded: NOK 64,467

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

FireDetect

The overall objective of the project is to develop and test a novel and reliable fire detection system based on a new and advanced Acousto-optic technology. The aim is to develop a system that is able to identify very small temperature rises at a very ear ly stage of a fire, thus providing an ear...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multimodality in Service for Disabled Citizens

* First of all, if the goal of our proposal will be "to develop novel multi-modal adaptive Interfaces" we have to be sure what "novel" involves. An eye-tracking alternative channel for easing the interaction between the user and a certain application, or a tool allowing speech recognition for bl...

Awarded: NOK 61,668

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Certified maritime battery pack

Project work description A battery system contains several parts: Cell: Smallest electrochemical unit Module: Assembly of cells including some level of electronic control Sub-Pack: Assembly of 1 or more modules. The smallest unit that can be electrically insulated String: Smallest unit in a bat...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2014-2014

Location: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av EUROSTARS-prosjekt innen avansert industrirobotteknologi

PPM AS utvikler internasjonal høy-teknologi innen industrirobotteknikk. Vi har både nasjonale og internasjonale partnere innen FoU og universitetsmiljøet for å kontinuerlig ha tilgang på kunnskap om ny teknologi. Det skal nå søkes om et EUROSTARS-prosjek t sammen med en europeisk partner for å u...

Awarded: NOK 67,000

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Coordination among European health sector,R&D community and game industry to promote clinical adoption of game based health application

One of the most promising use of serious gaming/gamification is within health care applications. Most of serious gaming research to date has been in other sectors as in flight simulators, oil&gas operations and in fire&rescue simulation for planning and training where European researchers have...

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forskning og utvikling av HydroCascade, som er et integrert styrings- og reguleringssystem for elvekraftverk i kaskade.

HydroCascade er et nytt konsept for styring og regulering av elvekraftverk i kaskade. HC består i hovedsak av to integrerte deler, der den ene delen utgjøres av konvensjonell kontroll- og instrumenteringsutrustning, mens den andre delen består av teknisk kybernetikk, dvs regulator med proporsjo...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering søknad til Eurostars 2020 med leveringsfrist 11.09.2014. Utarbeidelse av tilbakemeldingsmodell til monitorerte sjåfører

HipDriver sitt prosjekt om å utvikle solide, pedagogiske, vitenskapelig baserte og opplysende tilbakemeldingsmodeller til monitorerte sjåfører tilfredstiller de krav utlysningen EUROSTARS 2020 med innleveringsfrist 13.03.2014 har (Call 11). Prosjektet v i søker støtte til vil sikre en solid og ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Self sealing of leaks in subsea CO2 reservoirs

The overall purpose of the project is to increase the confidence in long term storage of CO2 in offshore reservoirs. In the project, the problems associated with the reservoir integrity with respect to leakage back to the seawater and ultimately the atmo sphere, are to be investigated. In severa...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av Eurostars-prosjekt: Ballast water photocatalyst

Etableringsprosjektet vil inneholde: 1) arbeidstimer for skriving av søknad 2) reiser til forberedende arbeidsmøter 3) utarbeide en Consortium Agreement.

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energiproduksjon med TideTec turbiner- dannelse av konsortium og forberedelse av søknad til Eurostar 2014

Bevise lønnsomhet i å produsere elektrisitet i kombinasjon med flomvern ved hjelp av TideTecs patenterte dreibare turbin og "energiproduserende bro" konsept. Flere potensielle lokaliteter i Europa og Norge vil bli undersøkt, og det beste stedet valgt for pilotering/prosjektering. Optimalisere o...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovative and Sustainable Entrepreneurship of Biological Resources: Merging Ecological, Social and Economic Sciences

EU has to improve green economies, and has therefore promoted strategies to increase bioeconomies. Hence, we have to establish enterprises related to biological renewable resources such as fish, wildlife, plants and their derivatives, as well as products from forestry, crops and livestock. At th...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Advancing tools to address impacts of CO2 and non-CO2 emissions and related uncertainties (ADVANCE)

Development of proposal for Horizon 2010. Summary of proposal (at this stage): We will focus on short lived species in order to distinguish from "classical" climate change studies, but also consider long lived species, accounting for interaction between climate and atmospheric composition. Emph...

Awarded: NOK 51,000

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SpinChip - PES 2020

SpinChip Diagnostics AS utvikler en rask, enkel og pålitelig multianalyseteknologi i et portabelt instrument. Plattformen skal flytte kritiske bioanalyser fra laboratorier til akuttmottak, sykeseng, legekontor - også kalt "Point-of-Care in vitro diagnost ikk" (PoC IVD). Den patentsøkte teknologi...

Awarded: NOK 52,442

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Finding the Fun Code: Designing a Platform for Making Digital Inclusion Fun for everybody

Our overall ambition is to establish an international multi-stakeholder platform that promotes national and international cooperation and exchange on issues of digital inclusion and competence development towards innovation in education and lifelong learn ing. Our actions will be coordinated and ...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Non-Literal communication and the role of shared knowledge: From cognitive theory to real-world applications and back again

Much of language is used non-literally and its interpretation involves metaphor and metonymy. The comprehension of non-literal language requires a considerable amount of shared knowledge on the part of the interlocutors and many theories of metaphor and m etonymy are based on studies where this s...

Awarded: NOK 24,924

Project Period: 2014-2014

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Integrert multimedial løsning for dokumentasjon, opplæring og kvalitetssikring på sykehus.

Den årlige erstatningen for pasientskader i Norge nærmer seg 1 milliard kr. I følge Norsk Pasientskadeerstatning skyldes ca 80% svikt som kunne ha vært avverget. Vi antar at man finner tilsvarende forhold i mange land. Potensialet er derfor stort om vi ka n dokumentere at våre løsninger bidrar ti...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Advancing gamification technologies: Paths to an integrative framework with tool support for creating digital games in non-leisure contexts

The aim of current project is to develop consortium and proposal for Horizon 2020 LEIT-ICT-21 call Advanced digital gaming/gamification technologies. The summary proposed project is given below: This project aims to develop new methodologies and tools t o produce and apply digital games and gam...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nanocrystals for remediation of flame retardants from airport sites

Nanomaterials are applied in a range of technologies, encompassing nanoelectronics, data-storage, energy sciences and other avenues including nanobiology and nanomedicine. The proposal NANOCRYST encompasses the development of nanomaterials for the environ mental remediation of flame retardants fo...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Risk factors and mechanisms for Parkinsons disease: from environment to brain

See attachment

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Next generation collaborative e-commerce fulfilment network

Europeisk transport er preget av at ressursene ikke er godt nok utnyttet. Det sies at hver 5. kjøretøy ikke har last og at gjennomsnittlig fyllingsgrad på resten ikke er stort mer enn 50%. Kommisjonen etterlyser løsninger der det kan bli mer samarbeid og større synergier innen transport og logis...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

OligoG for the treatment of adult and pediatric cystic fibrosis.

The backbone of the project will be the pivotal phase 3 clinical trial; probably including some 150-300 patients from 20-50 sites all over Europe, followed by the compilation of the Marketing Authorisation Application, and its subsequent submission to EMA for approval. All other work packages a...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Viken