0 projects

ROMFORSK-Program for romforskning

DynAMIC (Detecting episodes of Arctic sea ice Mass Imbalance)

Havisen i Polhavet har krympet 75 % i volum siden 1980-tallet. Denne reduksjonen har ikke skjedd gradvis, men i raske perioder med tap av havis på mellom ett og noen få år. År med raskt tap av sommeris er forutsatt av tilstanden til isen den foregående vinteren, og isens tilstand avhenger av vint...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

Aurora-like fragments: From fascinating discovery to understanding

En merkelig ny type nordlys har blitt oppdaget over Svalbard. De viser seg som små flekker (deler/biter/stykker?) av grønt lys og ble observert da de dannet kjeder nært nordlys-buer. Disse ble oppkalt "fragmenterte nordlys-lignende utslipp"- eller bare "fragmenter". Vi ønsker å finne ut hva som f...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Svalbard

ROMFORSK-Program for romforskning

EISCAT_3D-Based Reconstruction of Ionosphere-Thermosphere Electrodynamics

Prosjektet E3D-BRITE tar for seg en av de mest spennende utfordringer innen ionosfærefysikk: Å forstå ionosfæren og atmosfæren på ~80–200 km høyde som et tredimensjonalt system. Vår nåværende forståelse består i hovedsak av konseptuelle modeller som beskriver ionosfæren som et uendelig tynt, todi...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian partnership in the Nordic Optical Telescope (NOT)

In 1984, the Research Councils of Denmark, Finland, Norway and Sweden (Iceland joined later) formed the Nordic Optical Telescope Scientific Association (NOTSA) with the purpose of building a medium-size optical and near infrared telescope for the astronomical communities in the respective countri...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in Euclid: Early Post-Launch Phase

Kosmologien, studiet av Universet som helhet, har kommet svært langt de siste tyve årene på grunn av observatorier som har studert den kosmiske bakgrunnsstrålingen fra Big Bang, og fra survey-teleskoper, som har kartlagt den statistiske fordelingen av galakser i Universet. Disse har gitt oss en m...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

SNOWDEPTH - Global snow depths from spaceborne remote sensing for permafrost, high-elevation precipitation, and climate reanalyses

SNOWDEPTH kombinerer lasermålinger fra satellitten ICESat-2 med data fra andre satellitter, kart, klima-reanalyser og statistisk modellering for å kartlegge hvor mye snø som ligger på bakken. Sluttproduktet er tidsserier med snødybdekart for hele verden. Tilsvarende data eksisterer ikke nå, siden...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Impact of small-scale reconnection events on the solar atmosphere

Magnetisk spleising er en grunnleggende fysisk prosess der den magnetiske topologien omorganiseres og magnetisk energi omdannes til andre energiformer som varme og akselerasjon av partikler. Vår nærmeste stjerne, Solen, gir en unik mulighet til å fremme vår forståelse av prosessen og fysikken bak...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Characterization and Assessment of Structuring Connected to Auroral Dynamics using EISCAT_3D

Turbulent bevegelse utrykker seg ofte som svært "irregulære" strukturer, og eksisterer i alle typer væsker rundt oss. Det kan for eksempel observeres i elver, i den nøytrale atmosfæren, og også i ionosfæren, den ioniserte delen av atmosfæren. Særlig i ionosfæren kan irregulæriteter i plasmatetth...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

Ionospheric Impact Response Analysis by Regional Information Integration

Rommet rundt jorden er sterkt påvirket av solvinden, en strøm av ladede partikler som kommer fra solen. Selv om jordas magnetfelt beskytter planeten vår mot solvinden, blir noe av energien dens overført til magnetosfæren, hvor den forårsaker blant annet nordlyset. Nordlyset produseres når ladede ...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Gravitational Wave Signals From Early Universe Phase Transitions

Gravitasjonsbølger er rystelser i romtid, skapt av store masser i bevegelse. Ved hjelp av disse observerte LIGO-eksperimentet i 2015 to enorme sorte hull, som smeltet sammen til ett. Flere slike fusjoner er siden blitt observert. I det ganske tidlige universet, et brøkdel av et sekund etter Big ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

ROMFORSK-Program for romforskning

Unravelling the Drivers of Energetic Electron Precipitation - Revealing the Imprint of Space on Earth (DEEP - RISE)

Sola slyngjer stadig ut ein vind av lada partiklar. Nokre gongar kjem desse med ekstra høg fart mot jorda, medan andre gongar under eksplosjonsliknande tilhøve, kjem ekstra mange partiklar i vår retning. Magnetfeltet i solvinden vekselverkar med magnetfeltet til jorda. Dette driv ei rekkje proses...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Sea Ice Retrievals and data Assimilation in NOrway

Sjøisen i Arktis er i stadig bevegelse som følge av endringer i temperatur og vind. Vi bruker satellittbilder fra en rekke satellitter for å kartlegge hvor sjøisen befinner seg hver dag. I likhet med værvarslene man finner på yr, kan også sjøisens bevegelser de kommende dagene varsles ved hjelp a...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in Euclid: Implementation phase, part 3

Kosmologien, studiet av Universet som helhet, har kommet svært langt de siste tyve årene på grunn av observatorier som satellitten Planck, som har studert den kosmiske bakgrunnsstrålingen fra Big Bang, og fra oversiktsstudier, som 2dF, Sloan Digital Sky Survey og DES, som har kartlagt den statist...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Sea Ice Deformation and Snow for an Arctic in Transition

SIDRiFT skal kartlegge hvilken rolle deformasjon av havis og snø på is har i et stadig skiftende Arktisk klima. Mengden og fordelingen av skrugarder (opphoping av isblokker), issprekker og snø kan ha stor effekt på tilveksten av is om vinteren, men også på smeltningen av havisen om sommeren i ark...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

Bidrag til norsk medlemskap i Nordic Optical Telescope (NOT)

Nordisk Optisk Teleskop har i 2019 og 2020 blitt brukt flittig av norske forskere, som alle har deltatt i større internasjonale samarbeid. En gruppe, som inkluderer Håkon Dahle (ITA, UiO), har brukt gravitasjonslinseeffekten til å studere galakser ved høy rødforskyvning. Av et større sett av ster...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Which types of particle precipitation matter in the middle atmosphere?

Målet med prosjektet har vært å fastslå hvilke typer partikkelnedbør som er viktige for kjemien i atmosfæren. For å avgjøre dette har vi brukt lange tidsserier med bakkeobservasjoner samt atmosfære- og klimamodeller. Energetisk proton- og elektronnedbør kan påvirke kjemien og dynamiske prosesse...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Svalbard

ROMFORSK-Program for romforskning

Simulating the Circumgalactic Medium and the Cycle of Baryons In and Out of Galaxies Throughout Cosmic History

Et sentralt spørsmål i moderne kosmologi er hvordan galakser dannes og utvikler seg gjennom den kosmiske historien. Galakser er ikke isolerte objekter i universet, men forbundet på en fundamental måte i et «kosmisk nettverk». Dette «nettverket» er skjelettet som får den mørke materien til å danne...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Quantification of Global Ammonia Sources constrained by a Bayesian Inversion Technique

Grunnstoffet nitrogen er en nødvendig bestanddel i alle livsformer. I atmosfæren foreligger nitrogen i hovedsak som ikke-reaktivt N2 (utgjør ca 78% av atmosfærens sammensetning), mens reaktivt nitrogen finnes i små mengder etter omdanning av N2 til mer reaktive forbindelser som nitrat og ammoniak...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Akershus

ROMFORSK-Program for romforskning

Ionospheric exploration with NorSat-1

I juli 2017 ble den første norske vitenskapelige satellitten, NorSat-1, skutt opp i en bane på 600 km høyde; NorSat-1 krysser det nordlige polarområdet hvert 90 minutt. Ombord NorSat-1 finnes et instrument (multi-needle Langmuir probe) utviklet ved Universitetet i Oslo som er i stand til å måle e...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Full Range Energetic Particle Precipitation Impacting the Middle Atmosphere (FREPPIMA)

Energirike elektron og proton, fanga i jordas magnetfelt, kan kollidera med gassane i den øvre delen av atmosfæren (>50 km). Kollisjonane innleiar ei rekkje kjemiske reaksjonar som aukar produksjonen av NOx og HOx gassar som i sin tur kan bryta ned ozon. Ozon er viktig for energibudsjettet ved ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Satellite Aerosol Amount and Classification Retrieval Over Bright Surfaces at High Latitude: A Novel Perspective - SALVI

De siste 100 år har temperaturen i Arktis økt omlag dobbelt så mye som den globale middeltemperaturen. Klimaeffekten av aerosoler er meget usikker for høye breddegrader. Om vinteren og våren kan langtransportert forurensing fra oppvarming av hus og fakling gi Arktisk tåke. Boreale skogbranner kan...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

ROMFORSK-Program for romforskning

Cosmic dust in the solar-terrestrial physics: exploring the inner heliosphere

Kosmiske støvpartikler er blant de elementære bestanddelene av det interplanetære mediet i vår heliosfære: regionen rundt sola som påvirkes av solvinden og som er beskyttet fra de fleste av partiklene fra det interstellare rommet. ESA prosjektet Solar Orbiter utforsker den indre heliosfæren fra j...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

Long ago and far away: Viewing galaxy formation and evolution through the best cosmic magnifying glasses.

Siden lysets hastighet er endelig ser vi bakover i tid når vi ser utover i universet. Dette gjør det mulig å studere hvordan galaksene ble dannet og hvordan de utviklet seg gjennom universets historie. Det er imidlertid vanskelig å studere fjerne galakser i detalj: Selv i de skarpeste bildene tat...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

FrostInSAR: Upscaling the investigation of periglacial landforms in the Norwegian Arctic using Synthetic Aperture Radar Interferometry

I polare og fjell områder fører det kalde klimaet til temperatursvingninger rundt 0 °C. Bakken fryser og tiner, noe som forårsaker heving og senking av terrengets overflate på grunn av overgang mellom vann og is. I bratt terreng beveger steiner og sedimenter nedoverbakke på grunn av gravitasjon. ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

Next-generation CMB satellites: Norwegian participation in Core and LiteBIRD

Klokka 10.51 den 14. september 2015 gjorde det amerikanske LIGO-eksperimentet verdens første deteksjon av gravitasjonsbølger fra to kolliderende sorte hull, nesten nøyaktig 100 år etter at effekten ble forutsagt av Albert Einstein. Bare to år senere ble dette arbeidet tildelt Nobelprisen i fysikk...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Upper ocean circulation from the Sentinel and Earth Explorer satellites - sensor synergy for advanced knowledge and understanding

Prosjektet har benyttet nye høy-oppløselige satellittmålinger til å studere havsirkulasjonen i det nordiske hav. Denne sirkulasjonen er forbundet med transport av varmt og salt atlantisk vann mot det arktiske hav og er en nøkkelkomponent i opprettholdelsen av det relativt milde klimaet i nordvest...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Solar Atmospheric Modelling, adjunct professor position

Solens magnetfelt er avgjørende for mange viktige fenomener. Magnetfeltets intrikate struktur, solens aktivitetsykel og hvordan magnetfeltet innvirker på heliosfæren representerer viktige problemstillinger innen (astro)-fysikk som har direkte betydning for vår omgivelse. Solens magnetfelt dannes ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Radar altimetry for ice mass balance - impact of melting and refreezing in the snowpack

Klimaendringer har ført til økte massetap fra isbreer, innlandsis og havis de siste tiårene, og det påvirker både havnivået og havsirkulasjonen. Radaraltimetri fra satellitt er en av få teknikker som kan overvåke disse endringene ved hjelp av repeterte høydemålinger av jordas overflate. Nøyaktigh...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

The mesospheric sodium layer as a remotely, optically pumped magnetometer for investigation of Birkeland currents

I dette prosjektet ønsker vi for første gang å studere nordlyset ved å gjøre kontinuerlige in situ målinger av det geomagnetiske feltet 90 km over bakken. Geomagnetiske observasjoner utføres for å studere jordens kjerne og jordskorpen, men også for å utforske prosesser knyttet til nordlyset og hv...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

COMAP: Mapping the teenage universe with carbon monoxide

Kartlegginga av temperaturfluktuasjoner i den kosmiske bakgrunnstrålinga (CMB) er det store høydepunktet i moderne kosmologihistorie. Eksperimenter som COBE, WMAP og Planck har revolusjonert moderne kosmologi ved å ta nyfødtbilder av universet. De fleste kosmologiske parametre, som alderen og utv...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo