0 projects

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Hälsa och välfärd - kunskapsöversikt över nordisk välfärdsforskning inom äldreomsorgsområdet

Hur omsorgen om äldre människor organiseras har stor betydelse för välfärd och hälsa i stora kvinnodominerade befolkningsgrupper: hjälpbehövande äldre, deras anhöriga, anställda omsorgsarbetare. Offentlig finansierad äldreomsorg har en central plats i den nordiska välfärdsmodellen och utgör samt...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke