NOK 166.4 bill. distributed between 0 projects

Måltall for tildelt beløp er endret i Prosjektbanken Read more...

Det nye måltallet reflekterer det faktiske aktivitetsnivået i prosjektene på en bedre måte og gir bedre sammenlignbarhet over år. Merk at tildelt beløp for inneværende år vil være noe forhøyet fram til regnskapet er avsluttet i mars påfølgende år. Hvis man har lagret gamle måltall fra Prosjektbanken anbefaler vi at disse oppdateres med de nye.

Display

Order by