Back to search

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

Awarded: NOK 166.3 mill.

Funding scheme:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Anvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderVelferdGlobale utfordringerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKulturKultur, språk og mangfoldGrunnforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)HelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningIKTKulturIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagHelseVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieVelferd, arbeidsliv og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutvikling