Back to search

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Gelatinous zooplankton in fjords and coastal waters of Norway, Dr.gr.stip.

Awarded: NOK 2.7 mill.

Prosjektsammendrag: Geleplanktondyr finnes alltid tilstede i havets frie vannmasse. De forekommer fra overflaten til de største dyp men mengden har sjelden blitt bestemt, grunnet deres ømfintlighet ved innsa0mling og vanskeligheten å identifisere dem fra fangst med planktonet og tråler. Under de siste to tiåren har dykking og operasjoner med undervannsfarkoster vist at denne type organismer er temmeligen artsrik og at mangen er glupske rovdyr som både konkurreerer med og spiser opp andre typer pelagiske d yr. Ved stor forekomst vil dette føre til en forandring i næringsvevet, ofte på beskostning av forekomsten av fisk. Masseforekomst langs kysten har også skapt store problemer for oppdrettsnæringen, med store økonomiske tap. I dette forskningsprosjekt bru kes en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) for å utvikle og standardisere teknik til identifisering og kvantifisering av geleplankton. I programmet studeres forekomst, antall, foredelning til geleplankton fra utvalgte fjorder, kystomr Enarbeidshypotese er at faunasammensetningen er den samme i fjorder, kystvannet og åpent hav. Vi skal også studere en spesiell art av dypvannssmanet som forekommer i store mengder i noen fjorder. Disse skal fungere som modellenheter for å prøve å forklare hvilke faktorer som er av betdyning for at maneter skal kunne dominere øverst ig næringskjeden.

Funding scheme:

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project