Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Less of a Man? Quixotism as Battleground for Masculinities in Eighteenth-century England

Awarded: NOK 1.9 mill.

Prosjektet innebærer en fundamental nyorientering innen studiet av quixotismens og quixotens rolle i engelsk 1700-tallslitteratur, der denne vil bli undersøkt i lys av dagens maskulinitetsteorier. Don Quixotes betydning for dannelsen og utviklingen av 170 0-tallsromanen i England har lenge vært kjent og anerkjent, men mye av denne forskningen har forblitt urørt av gjennomgripende endringer innen kjønnsforskning. Slike litterære typer kan både reflektere og bidra til dannelse - eller utfordring - av hegemon iske kjønnsidealer. Ulike tidsaldre og kulturer er ikke gitt en idé om hva maskulinitet innebærer; en slik idé er resultatet av kamp og forhandling mellom konkurrerende idealer. Prosjektets mål er å avdekke på hvilke måter quixotisme og quixote-figurer e r involvert i slike komplekse kjønnskonstruksjonsprosesser gjennom å undersøke spørsmål som: <h>- Eksemplifiserer de mannlige quixotene uønskede maskulinitetsvarianter? <h>- Er de quixotiske romanene narrativer om dannelsen av akseptable 1700-tallsmenn? <h>- Kan disse romanene ses som posisjoneringsverktøy for mannlige forfattere? <h>- Er latterliggjøringen av quixote-figurene en måte visse maskulinitetsformer oppnår hegemoni på? <h>- Blir quixote-figurene etterhvert akseptable og forståelige menn gj ennom å bli kanalisert inn i heteroseksuelle identiteter og praksiser?

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project