Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av hurtigmetode for bestemmelse av substanser som er årsak til rånelukt.

Awarded: NOK 0.51 mill.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project