Back to search

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Miljøvennlig AC-prosess som forbehandling for lakkert aluminium

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Number:

158481

Project Period:

2003 - 2004

Funding scheme:

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project