Back to search

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Empiriske grunneffekter i studiet av verbal arbeidshukommelse

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Number:

160675

Application Type:

Project Period:

2004 - 2007

Location:

Prosjektet tar sikte på å utforske grunnleggende eksperimentelle faktorer som påvirker den verbale arbeidshukommelsen. Spesiell oppmerksomhet rettes mot interaksjonen mellom leksikalitet og fonologisk likhet i umiddelbar seriell gjenkalling av ord og ikke ord (trigrammer eller konsonant-vokal-konsonant-kombinasjoner). Det planlegges eksperimentelle studier med unge voksne (studenter), samt normalbarn, barn med spesifikke språkvansker (SLI), og analfabeter. Målet med prosjektet er å utvikle internasjonalt samarbeid med ledende hukommelsesforskere som Alan Baddeley, Graham Hitch og Charles Hulme, og sammen med dem komme til en bedre forståelse av hvordan arbeidshukommelsen fungerer og utvikler seg med alder. Det vil være ønskelig å utvikle en modell av den verbale arbeidshukommelsen som blant annet forklarer interaksjonen mellom leksikalitet, fonologisk likhet og feiltype i umiddelbar seriell gjenkalling. Det vil bli sett nærmere på noen grunnleggende årsaker til at arbeidshukommelsen varierer fra person til person og fra befolkningsgruppe til befolkningsgruppe - som en følge av arv (dvs. forsinkelse/forstyrrelse i språkutvikling hos SLI-barn) og miljø (dv s, effektenav "literacy", eller lese- og skriveferdigheter).

Funding scheme:

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project