Back to search

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere: Utvikling av systemer og datamodul for aktiv bruk av vektregistreringer til ressursforvaltnin

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

162410

Application Type:

Project Period:

2004 - 2005

Funding received from:

Location:

Prosjektet "Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere ombord i fiskefartøy", har indikert et betydelig potensial for utvidet bruk av data fra elektronisk grader i fiskeflåten. Spesielt med tanke på ressursforvaltning er det et ønske og et behov for å kunne registrere og bruke denne type informasjon i bestandsberegningene. Detaljkunnskap om endringer i fangstsammensetning mellom stasjoner (trekk eller stubber) er også interessant i forskningsøyemed, da det kan anskueliggjøre til nå udokumenterte sammen henger mellom fiske og ulike fenomener. For å få kontinuitet i arbeidet ønsker Maritech AS å fortsette arbeidet med å integrere data fra ulike instrumenter til en fult ut automatisert logging av data (GPS, dyp, redskap, fangst, mm). For at data til bruk i forvaltning fortløpende skal kunne samles over tid, er en plattform for å samle data fra ulike instrumenter avgjørende. Planen er basert på innledende resultater, og man ønsker å utvikle systemer av software- og hardwaremoduler for kontinuerlig laring av data som er tilpasset til bruk i forvaltningen av fiskeressursene.

Funding scheme:

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project