Back to search

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

PANDORAS I-POD: Musikk og moral i informasjonssamfunnet

Awarded: NOK 3.8 mill.

Prosjektet vil gjennomføre en bredt anlagt undersøkelse av den moralske reguleringen av elektronisk musikkdistribusjon, med utgangspunkt i norske forhold. Undersøkelsen er bygget opp av fire delprosjekter som analyserer aktører som er spesielt berørt av e lektronisk musikkdistribusjon. Delprosjekt 1 består av en studie av aktører i musikkindustrien. Delprosjekt 2 består av en studie av teknologiutvikler og -tilbyder miljøer. I delprosjekt 3 analyseres "ordinære" ungdommer og deres forhold til elektronisk d istribuert musikk. Delprosjekt 4 studerer fem utvalgte brukergrupper med spesielt dedikerte forhold til musikk og/ eller teknologi: et politisk musikkmiljø, et nettverk av spesielle musikkfans, en samlingsarena for spesielt teknologiinteresserte, en grupp e avanserte, voksne databrukere, og en gruppe profesjonelle musikkbrukere.

Funding scheme:

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project