Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsutbygging i sørlige del av Fjellregionen

Awarded: NOK 1.3 mill.

Prosjektet bredbåndsutbygging i sørlig del av Fjellregionen er et samarbeidsprosjekt for fire kommuner i Nord-Østerdal (Rendalen, Tynset, Alvdal og Folldal) og hvor Hedmark fylkeskommune har prosjektansvaret. Samarbeidskonstellasjonen er et resultat av a t kommunene ligger i samme geografiske område, ønsker å basere seg på samme tekniske løsning, har erfaring mht. å samarbeide rundt tjenesteproduksjon. I tillegg er det en felles ABS - region (arbeids-, bo - og serviceregion). Et felles utbyggingsprosjekt med disse kommunene vil være mest kostnadseffektivt for aktørene. Kommunenes rolle i prosjektet har vært kartlegging forut for prosjektet og på finansieringssiden i utbyggingsfasen. Hedmark fylkeskommunes medvirkning i prosjektet er vært å få utarbeidet e n prosjektsøknad og vil være prosjektansvarlig i et evt. utbyggingsprosjekt. Fylkeskommunen har tatt denne rollen pga funksjonen som regional utviklingsaktør og fordi denne typen utbygging samsvarer med strategiske satsninger i fylkesplan og regionalt utv iklingsprogram. De fire kommunene og fylkeskommunen vil alle også bidra på finansieringssiden.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project