Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til alle i Buskerud

Awarded: NOK 11.1 mill.

Søknaden er delt inn i 5 arbeidspakker. 3 av arbeidspakkene er regionale og 2 vedr. enkeltkommuner. Ettersom løsningene er noe forskjellig innenfor de enkelte pakkene beskrives hver av dem kort: Arbeidspakkene er oppført i prioritert rekkefølge. Arbeidspa kke 1 Numedal; kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg, har meget dårlig dekning. Løsningen er i hovedsak fiberbasert, men for om lag 300 enheter vil det bli valgt en annen løsning. Arbeidspakke 2 Hallingdal; kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol, vil gi kundene bredbåndsløsninger basert på sdsl, adsl, fiber eller radio. I hovedsak utbygging av telesentralene, men dersom det er mer hensiktsmessig med løsninger basert på fiber eller radio, vil dette bli benyttet. Arbeidspakke 3 Midt-Buskerud; kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum, vil digitalisere eksisterende telefonsentraler til ADSL 2+ kvalitet. Abonnenter som bor for langt fra sentralene vil i all hovedsak bli tilbudt mobilt bredbånd/skreddersydde løsninger. Arbeidspakke 4 Kongsberg komm une innebærer ny/forbedret bredbåndsløsning til minimum 14 kommunale hovedlokasjoner, som dekker alle 13 grunnskoler og tilnærmet full bredbåndsdekning ved å utløse utbygging av aksessnett i områder som i dag mangler et slikt tilbud. Arbeidspakke 5, Øvre Eiker kommune, vil foreta utbyggingen via sitt selskap Øvre Eiker I-nett. Alle 5 arbeidspakkene har som mål å gi tilnærmet 100 % bredbåndsdekning innenfor sine områder. Den tekniske løsningen varierer noe mellom pakkene. Numedal, Øvre Eiker og Kongsberg h ar fiberbaserte løsninger mens Hallingdal og Midt-Buskerud satser på ADSL 2+. Felles for alle løsningene er at man legger opp til en hastighet som, i hovedsak, tilfredsstiller regjeringens definisjon, brukt i St. melding nr. 49 (2002-2003). Iflg. Høyvis k reves et abonnement på 1,5 Mb/s, for å se levende bilder fra NRK med anbefalt datastrøm (891kb/s), slik at man kan lese tekstene på hva folk heter, undertekster etc..

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon