Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 30. norske forskermøte for økonomer 2008 på Universitetet i Oslo

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Number:

187461

Project Period:

2008 - 2008

Location:

Forskermøtet 2008 skal avholdes på Universitetet i Oslo 7.- 8. januar. Program for Forskermøtet 2008 er under utarbeiding. Forskermøtet 2007 hadde plenumsforedrag om disse tema: - Utfordringer i energiforskningen ved professor Nils-Henrik von der Fehr, UiO - Rikdommens paradoks - relevant for Norge? ved professor Ragnar Torvik, NTNU - "Nobelprisen" i økonomi 2006 ved professor Steinar Holden, UiO - Nobels fredspris ved seniorforsker Magnus Hatlebakk, Chr. Mikkelsens inst. Tema på parallelle sesjoner p å 2007-møtet var bl a: - offentlig økonomi - pensjon - kredittmarkeder - fiskeriøkonomi - landbruksøkonomi - boligmarkeder - empirisk mikroøk

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project