Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NEON-dagene 2008: Nordlys over norsk organisasjonsforskning

Awarded: NOK 0.13 mill.

Det søkes om støtte til gjennomføringen av NEON-dagene i tromsø 2008. Neonkonferansen 2008 vil preges av at vi er ved slutten av det første tiåret i det nye hundreåret. Det er en anledning for norske organisasjonsfagfolk til både å se litt tilbake og fre mover. Hensikten er å få belyst mangfoldet og utviklingslinjer i faget ved inngangen til et nytt tiår. Norsk organisasjonsforskning preges i inneværende tiår av tre tydelige impulser. Den ene er den store EGOS-konferansen i Bergen sommeren 2005, som uten tvil var en kraftig stimulans for flere fagmiljøer. Den andre er tendensen til økt faglig selvrefleksjon og nettverksbygging. Boken Organisasjonsteori på Norsk, redigert av Døving og Johnsen (2005), samt Nylehns analyse av utviklingslinjer i faget, er d e klareste uttrykk for denne tendensen. Dette, sammen med etableringen av NEON, er varsel om større interesse og bedre betingelser for kritiske og fruktbare diskurser om fagets utvikling. Den tredje tydelige endringsimpulsen er økt internasjonalisering. D et skjer ikke minst gjennom en for så vidt overraskende hurtig og omfattende implementering av det nye publiseringsregimet med innretting mot publisering i engelskspråklige tidsskrift. Dette er tre (av flere) formative impulser som mest sannsynlig vil ha konsekvenser for faget også i det neste tiåret, og som vi bl.a. skal forsøke å ta på pulsen på NEON-konferansen i Tromsø i 2008. Konferansens ansvarlig er institutt for statsvitens ved universitetet i Tromsø, men den faglige komiteen er bredt sammensatt av flere forskningsmiljøer i Tromsø og omegn. Konfransen henvender seg til alle NEONs medlemmer, men også andre interesserte, og vi estimerer en deltakelse på ca 150 stykker. I dette beregnes det også en PhD rettet opplegg.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project