Back to search

KLINISK-Klinisk forskning

10th Annual CHFR Symposium on Heart Failure 2012

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Number:

221351

Project Period:

2012 - 2012

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Antallet pasienter med hjertesvikt er sterkt økende, og behandlingsmulighetene er ofte kun palliative og dødeligheten er stor. I vårt hjerteforskningsmiljø, kalt Center for Heart Failure Research, ønsker vi å utvikle og styrke kliniske studier for å bedre forebygging, diagnose og behandling av hjertesvikt. For å oppnå dette er det viktig at vi knytter kontakter til sterke forskningsmiljøer i Norge og i utlandet. Hjerteforskningsmiljøet omfatter forskere ved universitetssykehusene i Oslo-regionen og assosi erte grupper nasjonalt som har komplementær kompetanse. Dette gir tilgang til stort pasientmateriale og biobanker, imaging, diagnostiske markører, inflammasjon og hormonelle faktorer, og muligheter for studier i pasienter med myokardiskemi. Vi søker her m idler for å arrangere et årlig symposium som samler store deler av det norske hjerteforskingsmiljøet og en rekke av de fremste hjerteforskere i USA og Europa. Dette er svært viktig for å styrke hjerteforskningsmiljøet i Norge samt for internasjonalisering og styrkning av kliniske studier. Hjerteforskningsmiljøet har allerede etablert en forskerskole, kalt PhD School of Heart Research, for å sikre rekruttering av unge hjerteforskere. Symposiet er et viktig ledd i denne rekrutteringen, og også som arena for utvikling av kliniske studier hvor mange av stipendiatene deltar. Skolen legger også stor vekt på å etablere bedre kjønnsbalanse innen dette forskningsområdet.

Funding scheme:

KLINISK-Klinisk forskning