Back to search

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Studier i pædagogisk filosofi. Ansøges om støtte til fortsat udgivelse 2014-16. Continued publishing of Studier i pædagogisk filosofi.

Awarded: NOK 55,999

Project Manager:

Project Number:

234520

Project Period:

2014 - 2016

Partner countries:

Der søges om støtte 2014-16 til fortsat udgivelse af tidssskriftet Studier i pædagogisk filosofi. Tidsskriftet er etableret i 2011 og første nummer udkom i sommeren 2012. Fra og med 2013 udkommer tidsskriftet to gange om året. Hvert nummer er på 100 sider . Tidsskriftet er et Open Access og non profit, gratis tidsskrift. Det har ingen indtægter eller anden finansiering. Redaktionens arbejde har hidtil været og er fremover (bortset fra redaktionssekretærens) ulønnet. Tidsskriftets fagområde er pædagogisk f ilosofi, som repræsenterer en bred varietet af traditioner og emner, herunder den tyske tradition for allgemeine Pädagogik og den britiske for philosophy of education. Artiklerne kan variere fra undersøgelse af fundamentale filosofiske emner i deres forbi ndelse med opdragelse og uddannelse, til vurdering af historiske pædagogisk filosofiske positioner og til kritisk diskussion af pædagogisk praksis eller politikker ud fra et filosofisk synspunkt. Editorial board kommer fra alle de nordiske lande. Det sam me gør bidragydere og abonnenter. Der er etableret et stort, bredt sammensat og højt kvalificeret fagfællebedømmerpanel med mindst to repræsentanter fra hvert af de nordiske lande. Panelet har både pædagogiske og filosofiske medlemmer. Tidsskriftet bruge r double blind peer review. Der er adskillelse mellem redaktion og fagfællebedømmere. Fagfællebedømmere og redaktionen støtter kvalitetshøjnelse. Tidsskriftet har i 2012 fået et positivt assessment fra NOP-HS ved Inga Bostad, med forslag som respekteres . Der arbejdes aktivt med abstracts og nøgleord, samt med international indexering. Antallet af brugere er pt. 277, og dette tal er støt stigende. Tallene fremgår af funktioner indbygget i Statsbibliotekets portal, som er tidsskriftets hjemsted. Tidssk riftet giver ikke underskud. Men da det høj grad i er baseret på frivilligt, ulønnet arbejde, og tilbydes gratis til elektroniske abonnenter, er dets fortsatte eksistens meget afhængigt af støtte fra NOP-HS.

Funding scheme:

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project