Back to search

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Testing og industriens vurderinger av ny GeoPlayGround teknologi - Ny teknologi innen leting og produksjon

Awarded: NOK 0.10 mill.

GeoPlayGround er i en oppbyggingsfase der de initielle aktiviteter gikk ut på å utvikle selve "skjelettet" av systemet med tilhørende nye teknologier. Selskapet startet denne utviklingen i 2010 med å gå fra konsept og ide til en tidlig prototype høsten 20 12. Utviklingen «skjøt fart» med industri-involvering i 2013 der vi nå utvikler en fullverdig brukerversjon i tett samarbeid med Lundin Norway AS. Et allerede etablert utviklingsprosjekt med Lundin vil videreføres for ny funksjonalitet men fokus i DEMO2 000 går på at dette må testes og utvikles for å kunne være et kommersielt produkt for resten av industrien. Et naturlig utviklingsløp er da å konkretisere aktiviteter som må på plass for at både teknologien og selskapet er i stand til å ta neste steg for en kommersiell fase. Forprosjekt midler søkes for å kunne tilrettelegge for DEMO2000 hovedprosjektet der testing og verifisering er nødvendig for å kommersialisere produktet.

Funding scheme:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk