Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kulturbasert matematikk i Sápmi. Videreføring av resultater fra et NFR-prosjekt om samisk matematikkundervisning i ungdomsskolen

Awarded: NOK 0.15 mill.

Prosjektet "Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i diskret matematikk på ungdomstrinnet" mottar støtte fra Forskningsrådet. Prosjektet løper ut 2014. Kautokeino ungdomsskole deltar i prosjektet ved matematikklærerne. I prosjektet inngikk at en lærer gjennomførte et undervisningsopplegg i sin klasse der elevene arbeidet med den samiske båndflettingen "ruvden" som utgangspunkt for matematikk. Et av funnene i prosjektet er at det er ønskelig at duodjilærerne også deltar i slik undervisning fra start. Derfor ønsker vi å avholde en workshop der duodji- og matematikklærere deltar sammen med forskere, før de sammen gjennomfører undervisning om ruvden og matematikk. Deretter ønsker vi å avholde en workshop der de gjennomgår sine erfaringer med dette etter at de har startet arbeidet. Sameskolen i Troms ønsker å satse på samisk matematikk /"regning" på samisk i alle fag, med sin førsteklasse fra høsten 2015. Skolens lærere deltar i workshopene for å få inspirasjon og ideer til hvordan de kan legge opp sin undervisning og hvordan de kan trekke foreldrene med. Workshopene organiseres delvis i to grupper der de to skolene arbeider hver for seg, og delvis vil alle lærerne være samlet i plenum. Forskerne Anne Birgitte Fyhn (prosjektleder) og Ylva Jannok Nutti (postdoktor i prosjektet) deltar også. Jannok Nutti er nå tilsatt i fast stilling ved Samisk Høgskole. I tillegg deltar Kristine Nystad fra Samisk Høgskole. Nystads forskning fokuserer på samisk ungdom, her vil hun møte samiske barn før de når ungdomsalder. Hennes forskning på ungdom vil kunne være en styrke for lærerne som deltar. Nystad deltar i workshop B. Professor Tamisn Meaney er en internasjonal kapasitet på området urfolksmatematikk, med erfaringer fra forskning både i Australia og New Zealand. Meaney deltar i begge workshopene.Førstelektor Torgeir Onstad ved Universitetet i Oslo har lang erfaring fra matematikkundervisning i Tanzania. Onstad deltar i workshop B.

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren