Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Migration and social inequality: Global perspectives - new boundaries

Awarded: NOK 99,999

Nordic Migration Research er en nordisk medlemsorganisasjon som blant annet arrangerer en internasjonal migrasjonsforskningskonferanse annethvert år. Den planlagte 2016-konferansen er den 18. i rekken og skal avholdes i Oslo i et samarbeid mellom ISS, Nordic Migration Research og Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning. Programmet er nå i hovedsak ferdig. Tre internasjonale hovedinnledere vil stå sentralt. Professor Min Zhou ved University of California, Los Angeles, vil innlede om asiatiske etterkommere i amerikansk utdannings- og arbeidsliv. Dr. Ruben Anderson ved London School of Economics vil innlede om illegal migrasjon og grensekontroll i Europa. Professor Tjitske Akkerman ved University of Amsterdam vil innlede om høyrepopulistiske responser på innvandring i ulike europeiske land. Det vil også holdes en plenumsdebatt med sentrale nordiske forskere om de nordiske landenes respons på og møte med dagens globale migrasjonsstrømmer. En utlysning for workshops gikk ut høsten 2015, og vi har fått inn nærmere 50 forslag til workshops, fra en rekke ledende forskere i Norden og internasjonalt. Call for papers vil lyses ut i begynnelsen av 2016. Vi tar sikte på i overkant av 200 deltakere. Organisasjonskomiteen består av Are Skeie Hermansen, postdoktor ved ISS, UiO, Susanne Bygnes, leder i Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning og postdoktor ved Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen, Arnfinn H. Midtbøen, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning, Cathrine Moe Thorleifsson, postdoktor ved Sosialantropologisk institutt, UiO, Jon Horgen Friberg, forsker ved Fafo, og Melina Røe, seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning AS. I tillegg har komiteen en referansegruppe ISS, UiO, bestående av Katrine Fangen, instituttleder og professor i sosiologi, Grete Brochmann og Mette Andersson, begge professor i sosiologi. Komiteen ansetter også en deltidsansatt ved ISS, UiO, som skal jobbe med konferanseforberedelsen og vil lønnes med midler tildelt fra ISS, UiO.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon