Back to search

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Optimal og moderne prosessering av snø- og kongekrabbe cluster

Alternative title: Finnkrabbe

Awarded: NOK 3.9 mill.

In this project, NIR (nearinfrared technology) has been developed to measure the meat content in live red king crab. In the market, the meat content is an important attribute. A meat content of minimum 80% is often required. NIR is considered to be a useful tool for fishermen, industry, and in the markets. The NIR method will be further developed in future projects. A major share of the crabs are exported live, and we have studied how they manage transport. This has been tested in simulation studies. Crabs were packed dry and in seawater in containers (FishPak) and transported in 37 h, followed by a restitution in 23 h. Irrespective of packaging, the vitality was improved. However, the level of lactate was elevated when compared to before starting the experiment. In summary, transport influences the physiology of the crab, and it is hypothesized that the restitution time of 23 h was not sufficient to reduce the level of lactate. It is unknown whether the change of the physiology influences the survival in case of long term live holding, or if the quality attributes of the processed crab meat is influenced.

Et instrument for å måle kjøttfylde vil representere et kvantesprang for både fiskere og kjøpere av kongekrabbe. I forbindelse med levendelagring vil det også være fordelaktig å kunne vite når krabbene oppfyller kundenes krav til kjøttfylde før eksport. Vi har allerede kjørt et FORNY milepælsprosjekt for bedre å forstå måleprinsippet, kartlegge IPR, og vi har foretatt enkle markedsundersøkelser. Vi planlegger nå et større FORNY verifiseringsprosjekt. Prosjektet vil gå tyngre inn i materien, og utvikle prototypen til et enklere og mer portabelt instrument. Dette vi så testes ut hos brukere. Vi vil samkjøre et slikt instrument med vannmåling i klippfisk. Videre, prosjektet har også frembragt kunnskap om hvordan transport påvirker krabben. Resultatene viser at transport påvirker krabbens fysiologi, og forteller oss også noe om antallet timer krabben bruker på restitusjon etter transport.

I 2015 ble det landet hhv 10 000 og 2 200 tonn snø- og kongekrabbe i Nord-Norge til en eksportverdi på hhv NOK 246 og 187 mill. For 2016 er det så langt landet 15 700 tonn snøkrabbe og 1 844 tonn kongekrabbe i Norge. Samlet eksportverdi av krabbe (snø- konge og taskekrabbe) fra Norge utgjorde NOK 0.1 og 0.3 mrd. i 2014 og 2015. Så langt i 2016 utgjør eksportverdien av disse artene til sammen NOK 0.6 mrd. Dagens prosessering av snø- og kongekrabbecluster (legger + skulder) utnytter i stor grad teknologi, kunnskap og prosedyrer som ble utviklet tidlig på 60-tallet i Alaska og Canada. Dette betyr at krabben prosesseres batchvis og manuelt. Prosessering inkluderer å måle kjøttfylde, bedøve, avlive, splitte, utblø, sortere, koke, kjøle, fryse evt. glassere og pakke. Etter inntreden av snøkrabben ble samme linje for prosessering tatt i bruk også for denne arten. Felles for produksjon av snø- og kongekrabbecluster er at prosessen er kostnadskrevende og kapasitetsmessig lite effektiv. Den overordnede ideen med dette prosjektet er å utvikle teknologi for å sikre økt verdiskaping av snø- og kongekrabbecluster både langs kysten av Finnmark og for den nasjonale leverandørindustrien. Dette skal gjøres ved å 1) utvikle en metode for instrumentell måling av kjøttfylde ved landing av snø- og kongekrabber, 2) Utvikle metoder som sikrer velferd under transport og lagring av for begge artene, 3) utvikle teknologi for kostnadseffektiv prosessering av cluster,og 4) feltundersøkelser, prøve ut metoder utviklet under pkt 1, 2 og 3 i bedrifter.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø