Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innstikkmåler for biomarkører

Alternative title: Kartleggingsverktøy for biomarkører

Awarded: NOK 0.27 mill.

Ingen eksempler å vise.

brief summary: Under forprosjektet skal vi studere mulighet for å utvikle en måler som ved innstikk kan bestemme graden av utviklet rånesmak hos en gris. En stor utfordring ved produksjon av svinekjøtt er utvikling av det som kalles «rånesmak» på kjøttet. Rånesmak kan gi en ubehagelig lukt og smak av svinekjøttet fra hanngris og er derfor uønsket både for produsenter og konsumenter. objectives of the project: Vi skal kartlegge årsakene til grunn for utvikling av rånesmak og velge ut hvilke substanser som i en målesituasjon vil ha størst innvirkning på graden av usmak og hvilke substanser som er viktige å måle ved påvisning. Vi skal også studere hovedelementene som måleren skal bestå av, lage et prinsipielt oppsett og skape et samarbeidsgrunnlag mellom disse. Dessuten også ta for oss mulige løsninger for visningsalternativer og kvalitetskntrollering av måleresultatene. the most critical R&D challenges: En gris kan utvikle denne usmaken grunnet utvikling og tilstedeværelse av hovedsaklig to, ulike substanser/biomarkører, og deres akkumulering i fettvev. skatol, som dannes både som et biprodukt under omsetning av aminosyren tryptofan i tarm, og under påvirkning av ulike miljøfaktorer rundt grisen. Androstenon, som er et kjønns- og steroidehormon som dannes i hanngrisens testikler i takt med stigende kjønnsmodning. Individets evne til å bryte ned skatol synker med økende nivå av androstenon. Identifisering av hvilke individer som utvikler usmak er i dag dyrt og tidkrevende, og store ressurser er tidligere brukt på å løse denne problematikken, uten å lykkes.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram