Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon Innlandet

Alternative title: Mobilization for research-based innovation

Awarded: NOK 14.4 mill.

Research-based Innovation regional Innovation Innlandet (FORREGION Innlandet) is a regional development project where county councils with R & D sector, Norwegian research council, Innovation Norway and the business community together stimulate development in strategic areas. The MFI project in Innlandet has a bias towards bio-economy, a sector that employs many in the region, and where there are local, national and international sustainability goals. The project is rooted in Innlandet County's strategic development documents and priorities.

Den viktigste læringen fra mobiliseringsprosjektet som startet i 2017er at bedriftene i Innlandet er mottagelige for nye ideer og at de gjennom kompetansemegling både er i stand til og motiverte for å benytte FoU-virkemidler for å møte sine utfordringer. Aktiviteten og resultatene så langt i prosjektet har vist at mobilisering til forskningsbasert innovasjon er en modningsprosess som vi nå begynner å høste fruktene fra. Forlengelsen av mobiliseringsprosjektet bygger derfor på mye av det samme som har vært gjort i perioden 2017 til 2019. Hovedaktivitetene i prosjektet vil også i 2020 være kompetansemegling og forprosjekter, men mobilitet og nettverksmøter trekkes inn som nye aktiviteter. Kompetansemegling og direkte kontakt med bedrifter er prosjektets viktigste aktivitet. Kompetansemeglerne har i hovedsak fokus på bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring, men vil også jobbe med mer erfarne bedrifter med ambisjoner om større prosjekter. Forprosjektmidler er også et viktig virkemiddel for å ufarliggjøre samarbeid med forskningspartner for bedriftene og for å gjøre forskning til et kjent og relevant virkemiddel i bedriftenes utviklingsarbeid. Nettverksmøter brukes også for å møte samme utfordring. Mobilitet vil kunne være et mulig virkemiddel for å koble bedrifter og institusjoner for høyere utdanning i Innlandet uten at bedriften kjøper FoU-tjenester og kan brukes på mindre prosjekter. Bioøkonomi er hovedsatsingsområde i mobiliseringsprosjektet, men VR/AR/digitalisering/spill/opplæring og industri får økt fokus i forhold til foregående prosjekt. Det vil også være rom for andre næringer i prosjektet utover hovedsatsingsområdene. Det er sentralt å rette samtlige aktiviteter opp mot klynger og nettverk for å nå prosjektets målsettinger.

Activity:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene