Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Disruptive Technologies Research AS

Awarded: NOK 79,749

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. DTR ønsker å finne ressurser for testing og kvalifisering av produktene under utvikling.

Activity:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon