Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2018

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Manager:

Project Number:

283958

Application Type:

Project Period:

2017 - 2018

Location:

Haugesundkonferansen er sannsynligvis den eneste konferansen som samler et så bredt maritimt miljø i Norge. En rekke aktører innen rederinæring, leverandører industri, forskning og utvikling, offentlige myndigheter og havner / logistikk. Målgruppen er beslutningstagere, bruker og FoU miljøer. Målet er bl.a at partene skal møtes, utveksle erfaringer, definere behov og nye muligheter, samt ha en arena for å presenter resultater på eksisterende prosjekter og danne grunnlag for nye prosjekter. Fokus i 2018 er: - Norge på havet - I nye farvann - Ny teknologi - Ny virkelighet for norske havner - Presentasjon av prosjekter og resultater i MAROFF

Activity:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2