Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

GPU Ocean workshop 2018

Awarded: NOK 17,999

Åpen workshop i prosjektet GPU Ocean, med prosjektdeltagere, inviterte gjester og deltagere påmeldt via prosjektets nettsider. Temaene er fra dataassimilering og modellensembler, med applikasjoner innen operasjonell oseanografi. Workshopen holdes 29.-30. august 2018 på Hotell Refsnes Gods, ca. en time sør for Oslo.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project