Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kvinneløftet FixIT - aktivitetar for å auke kvinner si deltaking i innovasjonsprosjekt (FORREGION)

Alternative title: FixIT - activities to increase the proportion of women in innovation projects (FORREGION)

Awarded: NOK 0.60 mill.

Even though innovation is considered vital for development of society, less women than men are involved in research-based innovation, in particular related to technology development in fields where women are a minority. "FixIT" will help to increase women's participation in research and innovation in Sogn & Fjordane and Hordaland. FixIT will in particular work to improve the gender balance in the projects under the Norwegian Research Council programme FORREGION, which aims at mobilizing industries to research-based innovation. FixIT aims to identify, mobilize and recruit women to these innovation projects. A main goal for FixIT has been to develop a "balance competence package" that aims to contribute to a general increase in awareness and knowledge about gendered structures in research and innovation. A balance competence course has been offered to innovation actors from private and public sector, aiming to increase the competence among FORREGION participants about which mechanisms that work to include and exclude certain groups. A central part of the course has been knowledge about tools that can contribute to an improved gender balance. Finally, the activities have been evaluated and the balance competence package has been made available for other FORREGION and innovation actors. Western Norway Research Institute with Hilde G. Corneliussen is project leader for FixIT. Project partners include Western Norway University of Applied Sciences with representatives from two FORREGION projects (Teknoløft S&Fj and Kabis). In addition, there is a wide group that includes private and public sector involved, with IT-forum S&Fj, Innovation Norway, the women's networks Girl Geek Dinners Førde and GGD Bergen, Oda network for women in tech, Bergen. FixIT is also connected to Nordwit, a Nordic Centre of Excellence doing research on women's technology-related careers (nordwit.com). Nordwit contribute with research-based knowledge for the balance competence package.

Kvinneløftet FixIT har utformet en "Balanse¬kompetanse-pakke" som omfatter et inspirasjonshefte på 32 sider med kunnskap, veiledning og verktøy for at bedrifter og organisasjoner skal kunne jobbe mer effektivt for å øke kjønnsbalanse og mangfold i innovasjons¬prosjekter. Heftet har blitt presentert sammen med et foredrag med mål å motivere innovasjonsaktører til å reflektere over egen organisasjon og å bidra til økt satsing på økt mangfold.

"Kvinneløftet FixIT" skal bidra til å auke kvinner si deltaking i forskings- og innovasjonsfeltet i Sogn og Fjordane og Hordaland. FixIT skal særleg fremje kjønnsbalanse i prosjekta som er knytt til Forskningsrådet sitt program FORREGION, som mobiliserer næringslivet til forskingsbasert innovasjon. I samarbeid med partnarane skal prosjektet bidra til å identifisere, mobilisere og rekruttere kvinner til innovasjonsprosjekta. Kvinneløftet FixIT svarar på tre behov i innovasjonsfeltet: 1) Behov for auka merksemd og kunnskap om manglande kjønnsbalanse i det (teknologidrevne) forskings- og innovasjonsfeltet. 2) Behov for aktivitetar som bidreg til å rekruttere og inkludere kvinner i feltet. 3) Ein føresetnad for dette er at relevante kvinner i nedslagsfelta til Teknoløftet og KABIS vert identifisert, synleggjort og mobilisert inn i aktivitetane. Kvinneløftet FixIT byggjer på fersk forskingsbasert kunnskap om kvinner i forskings- og innovasjonsmiljøa på Vestlandet, etablert gjennom Nordwit, eit Nordic Centre of Excellence (NCoE). Nordwit er eit 5-årig NCoE, finansiert av Nordforsk/Nordisk ministerråd, som sidan starten av 2017 har gjennomført kvalitative studiar på feltet. Dette gir FixIT ein unik og brei kunnskaps- og forskingsbasert bakgrunn, samstundes som sjølve prosjektdesignet for FixIT er handlingsorientert og har fokus på konkrete aktivitetar for å bidra til auka balansekompetanse blant relevante innovasjonsaktørar, samt å auke kvinner si deltaking og synlegheit i innovasjonsfeltet.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene